Niziny Sasko-Łużyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Niziny Sasko-Łużyckie
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce


? km²
3 800 km²

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
Niemcy

Niziny Sasko-Łużyckie (317) – podprowincja fizycznogeograficzna na pograniczu południowo-zachodniej Polski i wschodnich Niemiec, stanowiąca południową część Niżu Środkowoeuropejskiego. W regionie dominują piaszczyste stożki napływowe sudeckich rzek: Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy. Przeważają tu bory sosnowe. Bogate złoża miedzi (LGOM) na obszarze monokliny przedsudeckiej.

Na terenie Polski Niziny Sasko-Łużyckie dzielą się na 3 makroregiony i 7 mezoregionów:

317.2 Obniżenie Dolnołużyckie
317.23 Kotlina Zasiecka
317.4 Wzniesienia Łużyckie
317.46 Wał Mużakowski
317.7 Nizina Śląsko-Łużycka
317.74 Bory Dolnośląskie
317.75 Równina Szprotawska
317.76 Wysoczyzna Lubińska
317.77 Równina Legnicka
317.78 Równina Chojnowska

Bibliografia