Nowy Przekład Dynamiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Nowy Przekład Dynamiczny
Język

polski

Opublikowanie Nowego Testamentu

2021

Rodzaj tłumaczenia

dynamiczne

Wydawca

Vocatio

Przynależność religijna

biblijne chrześcijaństwo

Ewangelia Jana 3, 16
[Tak właśnie Jezus uświadomił Nikodemowi, że] Bóg tylko w jeden sposób okazał światu swoje zmiłowanie – wydając swego Jedynego Prawowitego Syna za grzech tego świata, aby każdy, kto trwa w ufności do Niego, nie zginął, lecz otrzymał Życie – to odwieczne i nieskończone.

Nowy Przekład Dynamiczny (zwany pierwotnie Biblią Milenijną) – przekład Biblii na język polski zainicjowany przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio”, a obecnie kontynuowany przez specjalnie utworzone w tym celu Wydawnictwo NPD. Jako pierwsza część przekładu, w roku 2012 ukazała się Księga Psalmów. W roku 2021 ukazał się przekład całego Nowego Testamentu zatytułowany „Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie”[1].

Charakterystyka przekładu[edytuj | edytuj kod]

Nowy Przekład Dynamiczny według wprowadzenia redakcyjnego do wydania Nowego Testamentu reprezentuje „biblijne chrześcijaństwo”, w odróżnieniu od „światowego chrześcijaństwa”. Ma też w założeniu nie konkurować z przekładami wyznaniowymi[2].

Według wydawcy, przekład charakteryzuje użycie współczesnego polskiego języka, unikającego archaizmów, a z uwzględnieniem słownictwa, którym posługują się dzisiejsi Polacy[3]. Tam, gdzie przekład dosłowny jest zrozumiały, będzie on zachowany, a w trudniejszych miejscach zastosowany zostanie dynamiczny ekwiwalent znaczeniowy[4].

W 2012 ukazała się Księga Psalmów (poza wydaniem papierowym e-book i wersja audio), którą zespół redakcyjny NPD przygotował na podstawie filologicznego przekładu Anny Horodeckiej i Jurija Gołowanowa, zamieszczonego w Hebrajsko-polskim Starym Testamencie. W przekładzie wykorzystano doświadczenie nabyte przy publikacji Prymasowskiej Serii Biblijnej. Hebrajski Tetragram „JHWH” został w przekładzie oddany jako „PAN”, zaś często używane w psalmach słowa Tora (Prawo) przetłumaczono jako „SŁOWO”[5].

Fragment jednego z przekładów[edytuj | edytuj kod]

Porównanie Psalmu 1 w Nowym Przekładzie Dynamicznym oraz Biblii Tysiąclecia:

Nowy Przekład Dynamiczny Biblia Tysiąclecia

Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych
ani nie chodzi drogą występnych
i kto się nie przyłącza do grona szyderców
lecz w SŁOWIE PANA ma upodobanie
i Jego SŁOWO rozważa dniem i nocą.
Jest on jak drzewo rosnące nad potokiem,
które owoc daje we właściwym czasie,
a liście jego nie więdną.
We wszystkim, co czyni, dobry owoc daje

Inaczej jest z występnymi:
ci są jak plewy, które wiatr rozwiewa.
Tacy dnia sądu na pewno nie przetrwają;
nie otrzymają miejsca pośród sprawiedliwych.
Albowiem droga PANA prowadzi ku prawości,
a droga występnych wiedzie ich do zguby.

Szczęśliwy mąż
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kręgu szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą,
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną;
co uczyni, pomyślnie wypada.

Nie tak z występnymi, nie tak:
są oni jak plewa, które wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Naukowa recenzja przekładu[edytuj | edytuj kod]

W 2023 recenzji naukowej dokonał zespół biblistów reprezentujących różne ośrodki akademickie i Kościoły chrześcijańskie (Kościół katolicki, luterański, zielonoświątkowy i wspólnoty ewangelikalne), w składzieː Maciej Małyga, Rajmund Pietkiewicz, Mariusz Rosik, Mirosław Rucki, Monika Szela-Badzińska, Kalina Wojciechowska, Dominik Tomczyk. Autorzy recenzji wskazali na szereg wątpliwości w sprawach zasadniczych, takich jakː zastosowana metoda, potencjalny odbiorca, cel tłumaczenia, rozwiązania translatorskie i błędy merytoryczne, treści przypisów i komentarzy oraz sposoby pozyskiwania recenzji biblistów; przedstawiono też opis sprzeczności z przyjętymi założeniami metodologicznymi, przykładowymi błędami merytorycznymi i wadliwymi rozwiązaniami translatorskimi pod kątem nadinterpretacji tekstu źródłowego, wpisywania w tekst docelowy treści nieistniejących lub nieuzasadnionych substratem przekładu oraz odredakcyjnego nauczania na rzecz chrześcijaństwa biblijnego, w tym kilka szczegółowych analiz dotyczących komentarzy, przypisów i reinterpretacji tekstu źródłowego przez redakcję NPD, które można odczytać jako próbę zniechęcenia ich do Kościołów instytucjonalnych i pozyskania dla nowej idei[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Warszawa: NPD, 2021. ISBN 978-83-63828-49-3.
  2. Piotr Wacławik (red.), Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie: nowy przekład dynamiczny: opatrzony przypisami i odnośnikami referencyjnymi do osobistego studiowania, a także komentarzami filologicznymi, historycznymi i teologicznymi, Warszawa: Wydawnictwo NPD, 2021, s. 15-16, ISBN 978-83-63828-49-3 [dostęp 2023-12-07].
  3. KAI: Nowy, dynamiczny przekład Psalmów. biblia.wiara.pl. s. 2013-03-19. [dostęp 2013-05-09].
  4. Piotr Wacławik: Nowy Przekład Dynamiczny Pisma Świętego. vocatio.pl. [dostęp 2013-05-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-16)].
  5. Słowo od wydawcy. W: Księga Psalmów. Nowy Przekład Dynamiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2012, seria: Prymasowska Seria Biblijna.
  6. Maciej Małyga i inni, Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? W jakim sensie dynamiczny?, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 31 (1), 2023, s. 189-261, DOI10.34839/wpt.2023.31.1.189-261.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]