Ośrodek Przetwarzania Informacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gmachy budynków Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB ulokowane przy al. Niepodległości 186 i 188B w Warszawie.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) – państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1]. Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Buduje systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępnia aktualne i kompleksowe informacje i dane nt. tego sektora. Innymi ważnymi odbiorcami działań realizowanych w OPI PIB są także dwie centralne agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. OPI PIB prowadzi także badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii. OPI PIB był wydawcą portalu Sztucznainteligencja.org.pl pierwszego polskiego niekomercyjnego portalu o sztucznej inteligencji.

Najważniejsze systemy informatyczne powstające w OPI PIB[edytuj | edytuj kod]

 • POL-on - Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on to najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, w którym są także PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index (Polska Baza Cytowań) i ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).
 • Jednolity System Antyplagiatowy - to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.
 • eRADS - to platforma badań nad standaryzacją opisów badań medycznych. Wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do analizy obrazów z rezonansu magnetycznego. Generuje ustandaryzowane opisy badania radiologicznego.
 • Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania - to system do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do MNiSW, NCN i NCBR.
 • ELA - to ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który pokazuje zarobki absolwentów poszczególnych kierunków i uczelni. Umożliwia absolwentom bardziej świadomy wybór studiów.
 • RAD-on (Raporty Analizy Dane) - to zintegrowana platforma informacyjna, która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Integruje dziewięć systemów: POL-on, Inventorum, Nauka Polska, ORPPD, OSF/ZSUN, PBN, SEDN, SWWR i ELA.
 • NAWA - system Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. W systemie NAWA studenci, naukowcy i instytucje składają wnioski o stypendia naukowe. System wspiera ocenę wniosków stypendialnych, wydawanie decyzji, podpisywanie umów i składanie raportów.
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - to baza gromadząca informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Jest częścią systemu POL-on.
 • Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) - jest elementem systemu POL-on. ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.
 • Nauka Polska - jest to baza gromadząca informacje o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce, polskich naukowcach i instytucjach naukowych oraz krajowych i międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach naukowych.
 • System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR) - to baza wiedzy o potencjalnych recenzentach. Rekomenduje ekspertów według zadanych kryteriów lub na podstawie tekstu wniosku, umożliwia także przetwarzanie wniosków pod kątem konkursów.
 • Navoica - to ogólnodostępna platforma kształcenia oferująca bezpłatne kursy online w języku polskim z wielu dziedzin nauki w formule MOOC (Massive Open Online Courses). Serwis tworzy sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących.
 • Inventorum - jest to platforma łącząca naukowców z biznesem i przemysłem. Jako system aktywnie rekomendujący dostarcza dopasowanych informacji o innowacjach, projektach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, naukowcach i instytucjach naukowych.
 • Agencja Badań Medycznych - System Agencji Badań Medycznych to narzędzie wspierające składanie i obsługę wniosków o udział w programach naukowo-badawczych. W ramach systemu rozpisywane są nabory i dokonywana ocena wniosków.
 • SEDN - system Ewaluacji Dorobku Naukowego służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą systemu SEDN realizowany jest proces ewaluacji jednostek naukowych w Polsce, w wyniku którego jednostki otrzymują kategorię naukową (C, B, A, A+).
 • Baza Aparatury Badawczej - Gromadzi informacje o aparaturze dostępnej w Polsce: na uczelniach i w instytucjach naukowo-badawczych oraz w przedsiębiorstwach.
 • Akademicka Baza Ogłoszeń to baza gromadząca ogłoszenia na wolne stanowiska naukowe, akademickie oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce, umożliwiająca łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert pracy.
 • PSTRYK! - to narzędzie łączące przedsiębiorców z naukowcami. Umożliwia szybkie znalezienie osób, które odpowiadają na zapotrzebowanie technologiczne lub naukowo-badawcze zadane przez użytkownika. Zawiera kompletną bazę Centrów Transferu Technologii (brokerów innowacji).
 • Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) to system do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do MEiN, NCN i NCBR.

Laboratoria OPI PIB[edytuj | edytuj kod]

 • Laboratorium Analiz Statystycznych – monitoruje zmiany polityki innowacyjnej w kraju, prowadzi porównania statystyczne oraz ocenę projektów i programów badawczych. Bada obszar zarządzania pracami B+R[2],
 • Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – opracowuje systemy informatyczne, które mają zwiększać konkurencyjność oraz funkcjonalność instytucji i przedsiębiorstw. Projektuje i wdraża oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne. Tworzy „inteligentne algorytmy”, narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób odnajdywać w internecie interesujące użytkownika informacje oraz takie, które gromadzą i systematyzują duże zbiory danych[3],
 • Laboratorium Interaktywnych Technologii – projektuje nowe sposoby współdziałania człowieka z komputerem. Badania opierają się na łączeniu różnych dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauki, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika. Laboratorium analizuje zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem, a także społeczny kontekst tej interakcji. Uwzględniany jest wpływ psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na skuteczne użytkowanie technologii[4],
 • Laboratorium Systemów Biznesowych – w Laboratorium powstał system obsługi strumieni finansowania (OSF) typu work flow (przepływu pracy), który jednocześnie pełni funkcję generatora wniosków; OSF rejestruje i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju[5],
 • Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej – buduje narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz gromadzi, przetwarza i wyszukuje informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym[6],
 • Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji – prowadzi projekty na styku nowych technologii i medycyny. Rozwija system eRADS wspierające lekarzy podczas diagnozy pacjentów chorych na raka. Tworzy e-usługi cyfrowe dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej[7],
 • Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej – projektuje zaawansowane systemy przetwarzania i wizualizacji danych dla sektora publicznego i prywatnego. Analizuje dane z użyciem nowoczesnych metod i narzędzi. Opracowuje raporty dla instytucji zajmujących się kształtowaniem polityki badań i rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Tworzy rekomendacje zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności[8].

Dyrekcja[edytuj | edytuj kod]

 • dr Jarosław Protasiewicz – dyrektor OPI PIB. Badacz, wykładowca i informatyk, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie informatyki i sztucznej inteligencji. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Politechnice Białostockiej, a stopień doktora w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Zarówno praca magisterska, jak i doktorska dotyczyły sztucznych sieci neuronowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują projektowanie i tworzenie oprogramowania, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT – jako programista, projektant i kierownik projektów. Od 2023 roku jest członkiem Rady Architektury IT, która przygotowuje rekomendacje dla Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym związany od 2005 roku. Początkowo pracował jako programista i projektant, następnie założył i kierował Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największym laboratorium w OPI. Od 2019 r. pełni funkcję dyrektora instytutu. Doświadczony nauczyciel akademicki, od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu sztucznych sieci neuronowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Odznaczony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.
 • Joanna Kuszlik-Cichosz – zastępca dyrektora ds. administracji. W OPI PIB od 2010, na początku pracowała w zespole Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, od 2012 jako koordynatorka realizacji projektów systemowych, a od 2015 kierowniczka Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej. W latach 1998–2008 kierowała działem dotacji dla polskich organizacji pozarządowych w Fundacji Fundusz Współpracy pracując przy obsłudze funduszu Phare i środków przedakcesyjnych. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Marek Michajłowicz – zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania. W OPI PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych. Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.
 • Konrad Stachurski – zastępca dyrektora ds. finansów. Z OPI PIB związany od 2008 – początkowo jako specjalista ds. księgowości, potem samodzielny księgowy i zastępca głównego księgowego. Po powołaniu w 2018 na stanowisko głównego księgowego odpowiedzialny za finanse, podatki i organizację rachunkowości Instytutu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości, certyfikat księgowy Ministra Finansów i certyfikat głównego księgowego. Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowych studiów na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku na stanowiskach księgowych w spółkach sektora prywatnego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Badania użyteczności systemów w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 22 (1), 2019, s. 161–179, ISSN 2080-1807 [dostęp 2021-08-18] (pol.).
 2. Laboratorium Analiz Statystycznych. Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 3. Laboratorium inteligentnych Systemow Informatycznych/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 4. Laboratorium Interaktywnych Technologii/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 5. Laboratorium Systemów Biznesowych/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 6. Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 7. Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).
 8. Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej/. OPI PIB. [dostęp 2020-07-09]. (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]