Ośrodek Rozwoju Edukacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Al. Ujazdowskie 28
Data założenia 2010
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ziemia52°13′38″N 21°01′25″E/52,227361 21,023583
Strona internetowa
Siedziba Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Siedziba ORE znajduje się przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie.

Ośrodek został utworzony 1 stycznia 2010 r. z połączenia dwóch jednostek MEN na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie[1]. W lipcu 2016 do ORE włączono Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze wychowania oraz kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego.

Główne zadania Ośrodka[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie ze Statutem do zadań Ośrodka należy m. in.:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra Edukacji Narodowej, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych, programów nauczania, przykładowych planów nauczania i podręczników, których opracowanie zlecił Minister Edukacji Narodowej, oraz materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w formie papierowej lub elektronicznej;
 • wspieranie kadry kierowniczej oświaty, w tym opracowywanie modeli i programów doskonalenia dyrektorów szkół i placówek w zakresie kształtowania ich kompetencji przywódczych;
 • doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • realizacja projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

 • p.o. Dyrektor: Marzenna Habib
 • Wicedyrektor: Tomasz Madej
 • Wicedyrektor: Grażyna Wiśniewska
 • Wicedyrektor: Stanisław Zubek

Wydziały[edytuj | edytuj kod]

 • Wydział Innowacji i Rozwoju (WIR)
 • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS)
 • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE)
 • Wydział Wychowania i Profilaktyki (WWP)
 • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)
 • Zespół Projektu Wspomaganie Szkół (ZWSZ)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO)
 • Wydział Projektów (WP)
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP)
 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy (WERP)
 • Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ)
 • Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ)

Projekty koncepcyjne PO WER[edytuj | edytuj kod]

Projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
 • Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
 • Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego
 • Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
 • Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
 • Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.
 • Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
 • Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. „Dziennik Urzędowy MEN”, 15 września 2010. 

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]