Ośrodek Rozwoju Edukacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ilustracja
Państwo

 Polska

Siedziba

Al. Ujazdowskie 28

Data założenia

2010

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ośrodek Rozwoju Edukacji”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ośrodek Rozwoju Edukacji”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ośrodek Rozwoju Edukacji”
Ziemia52°13′38″N 21°01′25″E/52,227361 21,023583
Strona internetowa
Siedziba Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji i nauki. Siedziba ORE znajduje się przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie.

Ośrodek został utworzony 1 stycznia 2010 r. z połączenia dwóch jednostek MEN na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie[1]. W lipcu 2016 do ORE włączono Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze wychowania oraz kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego.

Główne zadania Ośrodka[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie ze Statutem do zadań Ośrodka należy m.in.:

 • wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra Edukacji Narodowej, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych, programów nauczania, przykładowych planów nauczania i podręczników, których opracowanie zlecił Minister Edukacji Narodowej, oraz materiałów edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w formie papierowej lub elektronicznej;
 • wspieranie kadry kierowniczej oświaty, w tym opracowywanie modeli i programów doskonalenia dyrektorów szkół i placówek w zakresie kształtowania ich kompetencji przywódczych;
 • doskonalenie kadry systemu wspomagania szkół i placówek w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • realizacja projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

 • p.o. Dyrektor: Tomasz Madej
 • Wicedyrektor: Marzenna Habib
 • Wicedyrektor: Marta Lewandowska
 • Wicedyrektor: Tomasz Pitucha
 • Wicedyrektor: Andrzej Gorczyński

Wydziały[edytuj | edytuj kod]

 • Wydział Innowacji i Rozwoju (WIR)
 • Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii (WRS)
 • Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE)
 • Wydział Wychowania i Profilaktyki (WWP)
 • Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi (WDPP)
 • Zespół Projektu Wspomaganie Szkół (ZWSZ)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK)
 • Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO)
 • Wydział Projektów (WP)
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP)
 • Wydział Edukacji dla Rynku Pracy (WERP)
 • Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ)
 • Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego (WKZ)

Projekty koncepcyjne PO WER[edytuj | edytuj kod]

Projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 • Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej
 • Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap III)
 • Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 • Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
 • Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
 • Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych
 • Zarządzanie oświatą w samorządach II etap

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. „Dziennik Urzędowy MEN”, 15 września 2010. 

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]