Oświata w Irlandii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oświata w Irlandii – system oświatowy w Irlandii kierowany jest centralnie przez Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (irl. An Roinn Oideachais agus Scileanna, ang. Department of Education and Skills). Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach, w jego gestii są również programy nauczania, a także kontrola pracy nauczycieli. Możliwość tworzenia szkół mają osoby prywatne, władze kościelne, czy inicjatywy lokalne poszczególnych hrabstw[1] Edukacja odbywa się w języku angielskim lub irlandzkim (irl. Gaelscoileanna)[2].

Obowiązek szkolny w Irlandii trwa od 6 do 15 roku życia. Alfabetyzm w Irlandii, czyli zdolność pisania i czytania powyżej 15 roku życia wynosi ogółem – 99% (2003 r.)[3]

Zawód nauczyciela w Irlandii jest zawodem regulowanym, od roku szkolnego 2012/2013 każdy nauczyciel, zatrudniony na stawkach państwowych musi być zarejestrowany w Radzie Nauczania (irl. An Comhairle Mhúinteoireachta, ang. The Teaching Council)[4]. Instytucja ta dba o odpowiednie przygotowanie merytoryczne nauczycieli i rozpoznaje zdobyte nauczycielskie kwalifikacje zawodowe.

System szkolnictwa[5][edytuj | edytuj kod]

Przedszkola[edytuj | edytuj kod]

Przedszkola (irl. Luath-Óige, ang. Early Childhood/Pre-school) – nie są one obowiązkowe, a ze względu na miesiąc urodzenia dzieci zaczynają naukę w wieku trzech lub czterech lat[6]. Szkolne prawo umożliwia rozpoczęcie nauki w wieku czterech, pięciu lub sześciu lat w szkole podstawowej. Prawie 40% dzieci rozpoczyna naukę w wieku 4 lat, a większość dzieci w piątym roku życia.

Szkoła podstawowa[edytuj | edytuj kod]

Szkoła podstawowa (irl. Bunscoil, ang. Primary school) – jest obowiązkowa, bezpłatna, powszechna i wyznaniowa. Szczebel ten charakteryzuje się dość dużą swobodą zarówno pod względem stosowanych przez nauczycieli metod nauczania, jak i planu zajęć. W szkole podstawowej obowiązuje podstawa programowa (ang. curriculum) z 1999 roku oraz kształcenie zintegrowane przez cały okres jej trwania. W wyniku przeprowadzanych testów i sprawdzianów, uczeń zostaje dopuszczony do rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. Szkoła podstawowa trwa osiem lat (dwie klasy „Infants” plus 6 klas)

 • Junior Infants (irl. Naíonáin Shóisearacha) – wiek 4-6
 • Senior Infants (irl. Naíonáin Shinsearacha) – wiek 5-7
 • First Class (irl. Rang a hAon) – wiek 6-8
 • Second Class (irl. Rang a Dó) – wiek 7-9
 • Third Class (irl. Rang a Trí) – wiek 8-10
 • Fourth Class (irl. Rang a Ceathar) – wiek 9-11
 • Fifth Class (irl. Rang a Cúig) – wiek 10-12
 • Sixth Class (irl. Rang a Sé) – wiek 11-13

Program nauczania szkoły podstawowej podzielony jest na:

 • język irlandzki oraz angielski
 • matematykę
 • edukację społeczną, środowiskową i naukową (ang. Social, Environment and Scientific Education)
 • sztukę łącznie muzyką, sztukami wizualnymi i dramatem (ang. Arts Education, including Visual Arts, Music and Drama)
 • wychowanie fizyczne
 • edukację społeczną, osobistą i zdrowotną (ang. Social, Personal and Health Education)

Państwo jest założycielem szkół religijnych, wieloreligijnych, niereligijnych oraz szkół irlandzkojęzycznych (irl. Gaelscoileanna). Na 3159 szkół podstawowych 246 jest irlandzkojęzycznych, a 32 szkoły są w części irlandzkojęzyczne[7].

Najczęściej szkoły podstawowe zarządzane są przez organizacje religijne. W 2011 roku w Irlandii istniało 3159 szkół podstawowych i 141 specjalnych (117 katolickich, 1 międzyreligijna, 12 wieloreligijnych i 10 innych)[7].

Poniższa tabela pokazuje podział szkół ze względu na etos (z wyłączeniem szkół specjalnych).

Typ Liczba (wszystkie: 3159) Procent
rzymskokatolicki 2875 91%
anglikański (Kościół Irlandii) 180 5,7%
wieloreligijny 77 2,4%
prezbiteriański 14 0,4%
międzyreligijny 8 0,3%
muzułmański 2 0,1%
metodystyczny 1 <0,1%
żydowski 1 <0,1%
kwakierski 1 <0,1%

Szkoła ponadpodstawowa[edytuj | edytuj kod]

Szkoła ponadpodstawowa (irl. Iarbhunoideachas, ang. post primary school)– obejmuje szkoły średnie (irl. meánscoileanna, ang. secondary), zawodowe(irl. gairmscoileanna, ang. vocational), społeczne (irl. scoileanna pobail, ang. community) oraz wszechstronne (irl. scoileanna cuimsitheacha, ang. comprehensive). Szkoły średnie są własnością prywatną, szkoły zawodowe zarządzane są przez Zawodowe Komitety Edukacyjne (irl. Coistí Gairmoideachais, ang. Vocational Education Committees), szkoły społeczne i wszechstronne przez rady zarządzające różnych organizacji.

Szkoły ponadpodstawowe podzielone są na dwa cykle:

 • młodszy cykl (irl. Timthriall Sóisearach, ang. Junior Cycle) który jest obowiązkowy, trwający trzy lata, zakończony egaminem Junior Certificate.
 • starszy cykl (irl. Timthriall Sinsearach, ang. Senior Cycle) nieobowiązkowy, trwa dwa lub trzy lata zakończony jednym z trzech egzaminów:
  • tradycyjnym – Leaving Certificate (LC)
  • zawodowym – Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)
  • praktycznym – Leaving Certificate Applied (LCA)

Egzamin praktyczny uniemożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych.

Poniższa tabela pokazuje podział szkół ze względu na etos[8]

Typ Liczba (wszystkie: 722) Procent
rzymskokatolicki 352 48,8%
międzyreligijny 333 46,1%
anglikański (Kościół Irlandii) 23 3,2%
wieloreligijny 10 1,4%
kwakierski 2 0,3%
metodystyczny 1 0,1%
żydowski 1 0,1%

Szkoła pomaturalna[edytuj | edytuj kod]

Szkoła pomaturalna (irl. Breisoideachas & Oiliúnt, ang. Further Education and Training) – obejmuje edukację i praktyki, które nie są częścią szkolnictwa wyższego, głównie przygotowanie zawodowe i kursy.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Szkolnictwo wyższe (irl. Ard-Oideachas, ang. Higher education) – podzielone jest na sektor:

 • uniwersytecki, oferujący programy studiów w takich dziedzinach jak nauki humanistyczne, techniczne, ścisłe, społeczne, medyczne;.
 • nieuniwersytecki, do którego należą:
  • instytuty techniczne;
  • kolegia edukacyjne
  • także prywatne kolegia dające kwalifikacje zawodowe.

Uznawanie kwalifikacji[edytuj | edytuj kod]

Rozpoznawanie kwalifikacji (irl. Cáilíochtaí Aithint, ang. Qualifications Recognition) – Irlandia uznaje kwalifikacje zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE. Ogólnym rozpoznawaniem kwalifikacji zajmuje się National Qualifications Authority of Ireland (irl. Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann, ang.), który bezpłatnie porównuje posiadane kwalifikacje do Narodowych Ram Kwalifikacji. Urząd zajmuje się także poradami w sprawie uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych wskazując odpowiedzialną za to instytucję[9].

Szkoły wyższe[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Uczelnie w Irlandii.

Szkolnictwo wyższe składa się głównie z 7 uniwersytetów, 14 instytutów technicznych (politechnik), 7 college edukacyjnych. Szkoły posiadają kwalifikacje do nadawania stopni:

 • Higher Certificate – po ukończeniu dwuletniego kursu;
 • Ordinary Bachelors Degree – licencjat -po ukończeniu trzyletnich studiów dziennych
 • Honours Bachelors Degree – wyższy licencjat – otrzymuje się go po skończeniu 3-4 letnich studiów
 • Graduate Diploma – certyfikat dla studentów podyplomowych, najczęściej po jednorocznym kursie zawodowym
 • Master degree – magister – studia 1-2 letnie
 • Doktorat – najwyższy stopień naukowy – trzyletnie studia badawcze[10].

Narodowe Ramy Kwalifikacji[edytuj | edytuj kod]

Narodowe Ramy Kwalifikacji – (irl. Creatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí -oficjalny skrót CNC, ang. National Framework of Qualificationsskrót NFQ) – jest to system umożliwiający porównanie kwalifikacji zdobytych w różnych szkołach, poprzez różne instytucje (np. FETAC, HETAC). Zapewnia także, że zdobyte kwalifikacje są odpowiedniej jakości i są rozpoznane w kraju i zagranicą.

poziom ERK poziom NFQ Przyznanie polski odpowiednik[11]
1 1 Level 1 Certificate
2 Level 2 Certificate Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2 3 Level 3 Certificate
Junior Certificate
Świadectwo ukończenia gimnazjum
3 4 Level 4 Certificate
Leaving Certificate
Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
Świadectwo ukończenia – liceum ogólnokształcącego,

liceum profilowanego, technikum, świadectwo dojrzałości lub matura

4 5 Level 5 Certificate
Leaving Certificate
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
5 6 Advanced Certificate
Higher Certificate
6 7 Ordinary Bachelor’s degree
8 Honours Bachelor’s degree
Higher diploma
licencjat lub inżynier
7 9 Master’s degree
Postgraduate diploma
magister
8 10 Doctorate degree
Higher doctorate
doktor, doktor habilitowany

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. O ministerstwie edukacji (ang.). [dostęp 2012-10-20].
 2. O szkołach irlandzkojęzycznyych (ang.). [dostęp 2012-10-20].
 3. Ireland literacy. CIA.gov. [dostęp 2010-01-06].
 4. Kominikat o obowiązku rejestracji (ang.). [dostęp 2012-10-20].
 5. System edukacji Irlandii (ang.). [dostęp 2012-10-20].
 6. Early Childhood (ang.). Department of Education and Skills. [dostęp 30 listopada 2015].
 7. a b Pełna lista szkół podstawowych (ang.). [dostęp 2012-10-21].
 8. Lista szkół ponadpodstwowych (ang.). [dostęp 2012-10-21].
 9. Rozpoznawanie kwailifikacji w Irlandii (pol.). [dostęp 2012-10-20].
 10. Joanna Orłowska – Irlandzki system szkolnictwa (pol.). [dostęp 2012-10-20].
 11. Polska - Lista kwalifikacji i odpowiedniki (ang.). [dostęp 2012-10-22].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]