Obszary Natura 2000 w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykładowe oznaczenie obszaru tablicą

Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%)[1], ale do powierzchni tej zalicza się kilkaset tys. ha wód Bałtyku (niemal cały pas przybrzeżny), w tym obszary niebędące wodami terytorialnymi Polski[2].

Na terenie Polski istnieje obecnie 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)[3][4] o łącznej powierzchni 5,6 mln ha (w tym 648,5 tys. ha obszarów morskich)[1]. Powstawały one w latach 2004, 2007, 2008, 2011, najmłodszy zaś utworzono w roku 2012[4]. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLB” („PL” to kod Polski, a „B” to skrót od angielskiego słowa birds – ptaki) oraz sześciu cyfr[5].

W Polsce utworzono do tej pory 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO)[1][3] o łącznej powierzchni 3,9 mln ha (w tym 359,7 tys. ha obszarów morskich)[1]. Zostały one zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007[6], 25 stycznia 2008, 12 grudnia 2008, 10 stycznia 2011, 7 listopada 2013[7][8] oraz 26 listopada 2015[9]. Część tych obszarów została już formalnie zatwierdzona rozporządzeniami Ministra Środowiska jako specjalne obszary ochrony siedlisk, pozostałe staną się nimi w przyszłości. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLH” („PL” to kod Polski, a „H” to skrót od ang. habitat, czyli siedlisko) oraz sześciu cyfr[5].

Istnieje kilka obszarów oznaczonych kodem „PLC” – są to posiadające wspólne granice obszar ptasi oraz siedliskowy[5].

Lista obszarów programu Natura 2000 w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Obszary specjalnej ochrony ptaków[edytuj | edytuj kod]

Nazwa obszaru Kod obszaru Powierzchnia w ha Województwo
Dolina Baryczy PLB020001 55516,8 dolnośląskie, wielkopolskie
Grądy Odrzańskie PLB020002 20905,97[10] dolnośląskie, opolskie
Stawy Przemkowskie PLB020003 4605,4 dolnośląskie, lubuskie
Zbiornik Mietkowski PLB020004 1193,9 dolnośląskie
Bory Dolnośląskie PLB020005 172093,4 dolnośląskie, lubuskie
Góry Stołowe PLB020006 19816,7 dolnośląskie
Karkonosze PLB020007

połączenie z PLH020006 w wyniku czego powstało PLC020001

18 660,74[11] dolnośląskie
Łęgi Odrzańskie PLB020008
połączenie z PLH020018 w wyniku czego postwało PLC020002
21350,49[12] dolnośląskie, lubuskie
Góry Izerskie PLB020009 20343,6 dolnośląskie
Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 31574,1 dolnośląskie
Błota Rakutowskie PLB040001 4437,9 kujawsko-pomorskie
Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002 3366,1 kujawsko-pomorskie
Dolina Dolnej Wisły PLB040003 33559,0 kujawsko-pomorskie, pomorskie
Ostoja Nadgoplańska PLB040004 9815,8 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Żwirownia Skoki PLB040005 166,3 kujawsko-pomorskie
Bagno Bubnów PLB060001 2187,6 lubelskie
Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 4309,4 lubelskie
Dolina Środkowego Bugu PLB060003 28096,6 lubelskie
Dolina Tyśmienicy PLB060004 7363,7 lubelskie
Lasy Janowskie PLB060005 60235,8 lubelskie, podkarpackie
Lasy Parczewskie PLB060006 14024,3 lubelskie
Lasy Strzeleckie PLB060007 8749,5 lubelskie
Puszcza Solska PLB060008 79349,1 lubelskie, podkarpackie
Lasy Łukowskie PLB060010 11488,4 lubelskie, mazowieckie
Ostoja Tyszowiecka PLB060011 11029,4 lubelskie
Roztocze PLB060012 103503,3 lubelskie, podkarpackie
Dolina Górnej Łabuńki PLB060013 1907,0 lubelskie
Uroczysko Mosty-Zahajki PLB060014 5061,7 lubelskie
Zbiornik Podedwórze PLB060015 283,7 lubelskie
Staw Boćków PLB060016 326,2 lubelskie
Zlewnia Górnej Huczwy PLB060017 6504,6 lubelskie
Dolina Szyszły PLB060018 2557,2 lubelskie
Polesie PLB060019 18030,9 lubelskie
Ostoja Nieliska PLB060020 3135,3 lubelskie
Dolina Sołokiji PLB060021 13667,8 lubelskie
Ujście Warty PLC080001 33297,4 lubuskie
Puszcza Barlinecka PLB080001 26505,6 lubuskie, zachodniopomorskie
Dolina Dolnej Noteci PLB080002 24943,6 lubuskie
Dolina Środkowej Odry PLB080004 33677,8 lubuskie
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 14793,3 lubuskie, wielkopolskie
Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 23412,4 łódzkie, wielkopolskie
Zbiornik Jeziorsko PLB100002 10186,1 łódzkie, wielkopolskie
Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003 3980,66[10] łódzkie, mazowieckie
Gorce PLB120001 6824,9 małopolskie
Puszcza Niepołomicka PLB120002 11762,3 małopolskie
Tatry PLC120001 21018,1 małopolskie
Pieniny PLC120002 2336,43[10] małopolskie
Dolina Dolnej Soły PLB120004 4023,6 małopolskie, śląskie
Dolina Dolnej Skawy PLB120005 6818,64[10] małopolskie
Pasmo Policy PLB120006 1190,1 małopolskie
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007 8218,5 małopolskie
Stawy w Brzeszczach PLB120009 3058,55[10] małopolskie, śląskie
Babia Góra PLB120011 4915,6 małopolskie
Dolina Dolnego Bugu PLB140001 74309,9 mazowieckie, lubelskie, podlaskie
Dolina Liwca PLB140002 27431,5 mazowieckie
Dolina Pilicy PLB140003 35356,3 mazowieckie, łódzkie
Dolina Środkowej Wisły PLB140004 30777,9 mazowieckie, lubelskie
Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 34386,7 mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Małopolski Przełom Wisły PLB140006 6972,8 mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie
Puszcza Biała PLB140007 83779,7 mazowieckie
Doliny Wkry i Mławki PLB140008 28751,5 mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Dolina Kostrzynia PLB140009 14376,1 mazowieckie
Bagno Całowanie PLB140011 4214,9 mazowieckie
Ostoja Kozienicka PLB140013 68301,2 mazowieckie
Dolina Dolnej Narwi PLB140014 26527,9 mazowieckie, podlaskie
Bagno Pulwy PLB140015 4112,4 mazowieckie
Puszcza Kampinoska PLC140001 37640,5 mazowieckie
Zbiornik Nyski PLB160002 2127,8 opolskie
Zbiornik Otmuchowski PLB160003 2027,0 opolskie
Zbiornik Turawa PLB160004 2124,9 opolskie
Pogórze Przemyskie PLB180001 65366,3 podkarpackie
Beskid Niski PLB180002 151966,6 małopolskie, podkarpackie
Góry Słonne PLB180003 55036,9 podkarpackie
Puszcza Sandomierska PLB180005 129115,6 podkarpackie
Bieszczady PLC180001 111519,5 podkarpackie
Bagienna Dolina Narwi PLB200001 23471,1 podlaskie
Puszcza Augustowska PLB200002 134377,7 podlaskie
Puszcza Knyszyńska PLB200003 139590,2 podlaskie
Dolina Górnego Nurca PLB200004 3995,1 podlaskie
Bagno Wizna PLB200005 14471,0 podlaskie
Ostoja Biebrzańska PLB200006 148508,8 podlaskie
Dolina Górnej Narwi PLB200007 18384,1 podlaskie
Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 7649,17 podlaskie
Puszcza Białowieska PLC200004 63147,6 podlaskie
Wielki Sandr Brdy PLB220001 37106,2 pomorskie
Dolina Słupi PLB220002 37471,8 pomorskie
Pobrzeże Słowińskie PLB220003 21819,4 pomorskie
Ujście Wisły PLB220004 1748,1 pomorskie, wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego
Zatoka Pucka PLB220005 62430,4 wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego
Lasy Lęborskie PLB220006 8565,3 pomorskie
Puszcza Darżlubska PLB220007 6452,6 pomorskie
Lasy Mirachowskie PLB220008 8232,4 pomorskie
Bory Tucholskie PLB220009 322535,9 kujawsko-pomorskie, pomorskie
Bielawskie Błota PLB220010 1101,3 pomorskie
Dolina Górnej Wisły PLB240001 24740,2 śląskie
Beskid Żywiecki PLB240002 34988,8 śląskie
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 914,5 śląskie
Dolina Nidy PLB260001 19956,1 świętokrzyskie
Bagna Nietlickie PLB280001 4080,8 warmińsko-mazurskie
Dolina Pasłęki PLB280002 20669,9 warmińsko-mazurskie
Jezioro Łuknajno PLB280003 1380,2 warmińsko-mazurskie
Jezioro Oświn i okolice PLB280004 2516,1 warmińsko-mazurskie
Lasy Iławskie PLB280005 25218,5 warmińsko-mazurskie, pomorskie
Puszcza Borecka PLB280006 18962,8 warmińsko-mazurskie
Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 116604,7 warmińsko-mazurskie
Puszcza Piska PLB280008 172802,2 podlaskie, warmińsko-mazurskie
Zalew Wiślany PLB280010 32224,1 warmińsko-mazurskie, pomorskie, morskie wody wewnętrzne Zalewu Wiślanego
Lasy Skaliste PLB280011 12644,7 warmińsko-mazurskie
Jezioro Dobskie PLB280012 6985,3 warmińsko-mazurskie
Jezioro Drużno PLB280013 5995,7 warmińsko-mazurskie
Ostoja Poligon Orzysz PLB280014 21208,0 warmińsko-mazurskie
Ostoja Warmińska PLB280015 145342,0 warmińsko-mazurskie
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 32672,1 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Dolina Środkowej Warty PLB300002 57104,4 łódzkie, wielkopolskie
Nadnoteckie Łęgi PLB300003 16058,1 wielkopolskie
Wielki Łęg Obrzański PLB300004 7539,98[10] wielkopolskie
Zbiornik Wonieść PLB300005 2802,1 wielkopolskie
Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006 1252,4 wielkopolskie
Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 34245,3 wielkopolskie
Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 552,8 wielkopolskie
Pojezierze Sławskie PLB300011 39144,8 lubuskie, wielkopolskie
Puszcza nad Gwdą PLB300012 77678,9 wielkopolskie, zachodniopomorskie
Dolina Samicy PLB300013 2391,0 wielkopolskie
Puszcza Notecka PLB300015 178255,8 lubuskie, wielkopolskie
Ostoja Rogalińska PLB300017 21763,1 wielkopolskie
Bagna Rozwarowskie PLB320001 4249,6 zachodniopomorskie
Delta Świny PLB320002 11008,5 zachodniopomorskie, obszar morski
Dolina Dolnej Odry PLB320003 61648,4 zachodniopomorskie
Jezioro Miedwie i Okolice PLB320005 16511,0 zachodniopomorskie
Jezioro Świdwie PLB320006 7196,2 zachodniopomorskie
Łąki Skoszewskie PLB320007 9083,4 zachodniopomorskie
Ostoja Ińska PLB320008 87710,9 zachodniopomorskie
Zalew Szczeciński PLB320009 47194,6 zachodniopomorskie
Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 31757,6 zachodniopomorskie
Zalew Kamieński i Dziwna PLB320011 12506,9 zachodniopomorskie, obszar morski
Puszcza Goleniowska PLB320012 25039,2 zachodniopomorskie
Ostoja Wkrzańska PLB320014 14575,7 zachodniopomorskie
Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 46993,1 lubuskie, zachodniopomorskie
Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 190279,1 lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ostoja Cedyńska PLB320017 20871,2 zachodniopomorskie
Jeziora Wełtyńskie PLB320018 2811,2 zachodniopomorskie
Ostoja Drawska PLB320019 153906,1 zachodniopomorskie
Ławica Słupska PLC990001 80050,3 obszar morski (Morze Bałtyckie)
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 194626,7 obszar morski (Morza Bałtyckiego)
Zatoka Pomorska PLB990003 309154,9 wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego

Obszary specjalnej ochrony siedlisk[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Kod Powierzchnia w ha Długość w km Województwo
Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 18,5 1 dolnośląskie
Dębniańskie Mokradła PLH020002 5233,3 dolnośląskie
Dolina Łachy PLH020003 991,2 dolnośląskie
Góry Stołowe PLH020004 10983,6 dolnośląskie
Kamionki PLH020005 72 dolnośląskie
Karkonosze PLH020006

połączenie z PLB020007 w wyniku czego powstało LC020001

18 660,74[11] dolnośląskie
Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 170,1 4 dolnośląskie
Kościół w Konradowie PLH020008 0,4 dolnośląskie
Panieńskie Skały PLH020009 1,06 dolnośląskie
Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 142,5 dolnośląskie
Rudawy Janowickie PLH020011 6635 dolnośląskie
Skałki Stoleckie PLH020012 6,3 dolnośląskie
Sztolnie w Leśnej PLH020013 30,2 2 dolnośląskie
Torfowisko pod Zieleńcem PLH020014 225,8 dolnośląskie
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 6663,7 dolnośląskie
Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 19038,5 dolnośląskie
Grądy w Dolinie Odry PLH020017 8756,34 dolnośląskie
Łęgi Odrzańskie PLH020018
połączenie z PLB020008 w wyniku czego postwało PLC020002
20223 dolnośląskie, lubuskie
Pasmo Krowiarki PLH020019 5423,2 dolnośląskie
Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 240,3 dolnośląskie
Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 403,6 dolnośląskie
Czarne Urwisko koło Lutyni PLH020033 36,1 dolnośląskie
Dobromierz PLH020034 1514,6 dolnośląskie
Biała Lądecka PLH020035 73,1 dolnośląskie
Dolina Widawy PLH020036 2053,22 dolnośląskie
Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 35005,3 dolnośląskie
Góry Kamienne PLH020038 24098,9 dolnośląskie
Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039 287,9 dolnośląskie
Masyw Ślęży PLH020040 5059,3 dolnośląskie
Ostoja nad Baryczą PLH020041 82026,4 dolnośląskie, wielkopolskie
Ostrzyca Proboszczowicka PLH020042 74 dolnośląskie
Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043 330,7 dolnośląskie
Stawy Sobieszowskie PLH020044 239,6 dolnośląskie
Stawy w Borowej PLH020045 188,7 dolnośląskie
Torfowiska Gór Izerskich PLH020047 4765 dolnośląskie
Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049 41,8 dolnośląskie
Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 5972,2 dolnośląskie, lubuskie
Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051 37,9 dolnośląskie
Pątnów Legnicki PLH020052 837,8 dolnośląskie
Zagórzyckie Łąki PLH020053 359,8 3 dolnośląskie
Ostoja nad Bobrem PLH020054 15373 dolnośląskie
Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 843,69 dolnośląskie
Masyw Chełmca PLH020057 1432,4 dolnośląskie
Góry Orlickie PLH020060 2798,1 dolnośląskie
Dzika Orlica PLH020061 539,7 dolnośląskie
Góry Bardzkie PLH020062 3379,7 dolnośląskie
Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063 10141,6 dolnośląskie
Bierutów PLH020065 223,5 dolnośląskie
Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 1661,7 dolnośląskie
Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 206,4 dolnośląskie
Las Pilczycki PLH020069 119,6 dolnośląskie
Sztolnia w Młotach PLH020070 12,4 dolnośląskie
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 21324,9 dolnośląskie
Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072 8067,8 dolnośląskie
Ludów Śląski PLH020073 82,1 dolnośląskie
Wzgórza Strzelińskie PLH020074 3836,2 dolnośląskie
Stawy Karpnickie PLH020075 211,3 dolnośląskie
Źródła Pijawnika PLH020076 157,4 dolnośląskie
Żerkowice-Skała PLH020077 84,8 dolnośląskie
Kumaki Dobrej PLH020078 2094 dolnośląskie
Wzgórza Warzęgowskie PLH020079 660,9 dolnośląskie
Lasy Grędzińskie PLH020081 3087,5 dolnośląskie
Wzgórza Niemczańskie PLH020082 3237,2 dolnośląskie
Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083 951,7 dolnośląskie
Dolina Dolnej Baryczy PLH020084 3165,8 17 dolnośląskie
Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej PLH020086 2353,4 dolnośląskie, lubuskie
Gałuszki w Chocianowie PLH020087 29,5 dolnośląskie
Dalkowskie Jary PLH020088 40,1 dolnośląskie
Dąbrowy Janikowskie PLH020089 15,6 dolnośląskie
Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090 552,9 dolnośląskie
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091 1118,8 dolnośląskie
Źródliska koło Zimnej Wody PLH020092 156 dolnośląskie
Skoroszowskie Łąki PLH020093 1359,7 dolnośląskie
Modraszki koło Opoczki PLH020094 31,4 dolnośląskie
Góra Wapienna PLH020095 119,9 dolnośląskie
Góry Złote PLH020096 7128,9 dolnośląskie
Jelonek Przemkowski PLH020097 62,6 dolnośląskie
Karszówek PLH020098 486,3 dolnośląskie
Kiełczyn PLH020099 2,8 dolnośląskie
Kozioróg w Czernej PLH020100 142,8 dolnośląskie
Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101 111,9 dolnośląskie
Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 6433,4 dolnośląskie
Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 2084,4 dolnośląskie
Łęgi koło Chałupek PLH020104 127,2 dolnośląskie
Trzcińskie Mokradła PLH020105 75,3 dolnośląskie
Jodłowice PLH020106 9,4 dolnośląskie
Bór Jodłowy w Goli PLH020107 11,9 dolnośląskie
Forty w Toruniu PLH040001 12,9 2 kujawsko-pomorskie
Solecka Dolina Wisły PLH040003 7030,1 49 kujawsko-pomorskie
Jezioro Gopło PLH040007 13459,4 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Dybowska Dolina Wisły PLH040011 1392 11 kujawsko-pomorskie
Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 3891,7 kujawsko-pomorskie
Cyprianka PLH040013 109,3 kujawsko-pomorskie
Cytadela Grudziądz PLH040014 222,8 kujawsko-pomorskie
Sandr Wdy PLH040017 6320,7 kujawsko-pomorskie, pomorskie
Torfowisko Mieleńskie PLH040018 146,1 kujawsko-pomorskie
Ciechocinek PLH040019 13,2 kujawsko-pomorskie
Torfowisko Linie PLH040020 5,3 kujawsko-pomorskie
Krzewiny PLH040022 499 kujawsko-pomorskie, pomorskie
Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH040023 3948,4 kujawsko-pomorskie
Zamek Świecie PLH040025 17,5 kujawsko-pomorskie
Lisi Kąt PLH040026 1061,3 kujawsko-pomorskie
Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027 2130,84 kujawsko-pomorskie
Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028 3456,4 20 kujawsko-pomorskie
Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 2825,9 23 kujawsko-pomorskie
Solniska Szubińskie PLH040030 361,9 kujawsko-pomorskie
Błota Kłócieńskie PLH040031 3899,3 kujawsko-pomorskie
Dolina Osy PLH040033 2183,7 kujawsko-pomorskie
Kościół w Śliwicach PLH040034 0,1 kujawsko-pomorskie
Mszar Płociczno PLH040035 181,8 kujawsko-pomorskie
Ostoja Brodnicka PLH040036 4176,9 kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 151,9 kujawsko-pomorskie
Stary Zagaj PLH040038 307,5 kujawsko-pomorskie
Włocławska Dolina Wisły PLH040039 4763,8 kujawsko-pomorskie
Zbocza Płutowskie PLH040040 1002,4 kujawsko-pomorskie
Wydmy Kotliny Toruńskiej[13] PLH040041 5289,9 kujawsko-pomorskie
Leniec w Barbarce PLH040043 4,1 kujawsko-pomorskie
Leniec w Chorągiewce PLH040044 12,1 kujawsko-pomorskie
Jaskinie Grudziądzkie PLH040046 0.44 kujawsko-pomorskie
Jaskinie Bajka PLH040047 4,10 kujawsko-pomorskie
Chmiel PLH060001 25,8 lubelskie
Czarny Las PLH060002 19,8 lubelskie
Debry PLH060003 179,5 lubelskie
Dobryń PLH060004 87,8 lubelskie
Dolina Środkowego Wieprza PLH060005 1523,3 lubelskie
Gliniska PLH060006 16,6 lubelskie
Gościeradów PLH060007 1752,6 lubelskie
Hubale PLH060008 34,4 lubelskie
Jeziora Uściwierskie PLH060009 2065,6 lubelskie
Kąty PLH060010 24 lubelskie
Krowie Bagno PLH060011 535,2 lubelskie
Olszanka PLH060012 11 lubelskie
Ostoja Poleska PLH060013 10159,1 lubelskie
Pastwiska nad Huczwą PLH060014 149,5 lubelskie
Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 1080,7 lubelskie
Popówka PLH060016 55,7 lubelskie
Roztocze Środkowe PLH060017 8472,8 lubelskie
Stawska Góra PLH060018 5 lubelskie
Suśle Wzgórza PLH060019 27,2 lubelskie
Sztolnie w Senderkach PLH060020 80,6 lubelskie
Świdnik PLH060021 122,8 lubelskie
Święty Roch PLH060022 202,4 lubelskie
Torfowiska Chełmskie PLH060023 2124,2 lubelskie
Torfowisko Sobowice PLH060024 175,4 4 lubelskie
Dolina Sieniochy PLH060025 2693,1 lubelskie
Wodny Dół PLH060026 188,4 lubelskie
Wygon Grabowiecki PLH060027 8,4 lubelskie
Zarośle PLH060028 391,8 lubelskie
Żurawce PLH060029 35,8 lubelskie
Izbicki Przełom Wieprza PLH060030 1778,1 lubelskie
Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 34544,2 lubelskie, podkarpackie
Poleska Dolina Bugu PLH060032 8173,3 lubelskie
Dobromyśl PLH060033 636,8 lubelskie
Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 34671,5 lubelskie, podkarpackie
Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH060035 1556,1 lubelskie
Dobużek PLH060039 199,3 lubelskie
Dolina Łętowni PLH060040 1135 lubelskie
Łąki nad Szyszłą (do 2013 roku pod nazwą Dolina Szyszły) PLH060042 981 lubelskie
Lasy Sobiborskie PLH060043 9709,3 lubelskie
Niedzieliska PLH060044 17,9 lubelskie
Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 15116,4 lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie
Podpakule PLH060048 10,7 lubelskie
Dolny Wieprz PLH060051 8182,3 lubelskie
Terespol PLH060053 24,9 lubelskie
Opole Lubelskie PLH060054 2724,4 lubelskie
Puławy PLH060055 1157 lubelskie
Bachus PLH060056 84,2 lubelskie
Serniawy PLH060057 38 lubelskie
Dolina Wolicy PLH060058 938,3 lubelskie
Drewniki PLH060059 65,5 lubelskie
Horodysko PLH060060 2,9 lubelskie
Las Orłowski PLH060061 367,3 lubelskie
Rogów PLH060062 12 lubelskie
Komaszyce PLH060063 127,8 lubelskie
Nowosiółki (Julianów) PLH060064 33,5 lubelskie
Pawłów PLH060065 871 lubelskie
Dolina Krzny PLH060066 203 lubelskie
Kamień PLH060067 98 1 lubelskie
Sawin PLH060068 7,2 lubelskie
Wierzchowiska PLH060069 4,2 lubelskie
Borowa Góra PLH060070 3,3 lubelskie
Guzówka PLH060071 741,5 lubelskie
Kumów Majoracki PLH060072 137,2 lubelskie
Posadów PLH060073 3,1 lubelskie
Putnowice PLH060074 50,6 lubelskie
Żmudź PLH060075 44,1 lubelskie
Brzeziczno PLH060076 98 lubelskie
Polichna PLH060078 368,4 lubelskie
Dzierzkowice PLH060079 247,08[14] lubelskie
Łabunie PLH060080 311,4 lubelskie
Łapiennik PLH060081 157,7 lubelskie
Świeciechów PLH060082 130,1 lubelskie
Szczecyn PLH060083 932,5 lubelskie, podkarpackie
Adelina PLH060084 493,97[15] lubelskie
Bródek PLH060085 209,38[16] lubelskie
Dolina Górnej Siniochy PLH060086 597 lubelskie
Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087 2054,7 lubelskie
Kazimierówka PLH060088 165,5 lubelskie
Minokąt PLH060089 177,9 lubelskie, podkarpackie
Siennica Różana PLH060090 133,7 lubelskie
Kornelówka PLH060091 28,6 lubelskie
Niedzieliski Las PLH060092 267,24 lubelskie
Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 5810 lubelskie, podkarpackie
Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060094 1100,8 lubelskie
Jelino PLH060095 8,4 lubelskie
Bystrzyca Jakubowicka PLH060096 528,74[17] lubelskie
Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8518 lubelskie, podkarpackie
Wrzosowisko w Orzechowie PLH060098 18,8 lubelskie
Uroczyska Lasów Strzeleckich PLH060099 3598,6 lubelskie
Tarnoszyn PLH060100 368,1 lubelskie
Horodyszcze PLH060101 25,4 lubelskie
Las Żaliński PLH060102 784,1 lubelskie
Lasy Dołhobyczowskie PLH060103 477,09[18] lubelskie
Lasy Mirczańskie PLH060104 156,58[19] lubelskie
Maśluchy PLH060105 91,6 lubelskie
Obuwik w Uroczysku Świdów PLH060106 36,5 lubelskie
Ostoja Parczewska PLH060107 3591,5 lubelskie
Jata PLH060108 1188,3 lubelskie
Ujście Warty PLC080001 33297,4 lubuskie
Dolina Leniwej Obry PLH080001 7137,7 lubuskie
Rynna Jezior Obrzańskich (do 2013 roku pod nazwą Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry) PLH080002 15305,7 lubuskie, wielkopolskie
Nietoperek PLH080003 7377,4 lubuskie
Torfowisko Chłopiny PLH080004 498,5 lubuskie
Torfowisko Młodno PLH080005 239,4 lubuskie
Ujście Noteci PLH080006 3994,5 lubuskie
Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007 1423,3 dolnośląskie, lubuskie
Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 6771 lubuskie
Dolina Ilanki PLH080009 2232,8 lubuskie
Dolina Pliszki PLH080011 5033,9 lubuskie
Kargowskie Zakola Odry PLH080012 3070,3 lubuskie
Łęgi Słubickie PLH080013 825,1 lubuskie
Nowosolska Dolina Odry PLH080014 6040,3 dolnośląskie, lubuskie
Ujście Ilanki PLH080015 1958,7 lubuskie
Mopkowy tunel koło Krzystkowic PLH080024 48,05 lubuskie
Krośnieńska Dolina Odry PLH080028 19202,47 lubuskie
Torfowiska Sułowskie PLH080029 44,3 lubuskie
Borowina PLH080030 512,2 lubuskie
Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031 891,9 lubuskie
Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032 2309 lubuskie
Broniszów PLH080033 630 lubuskie
Bytnica PLH080034 33,9 lubuskie
Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH080035 29,7 lubuskie
Jeziora Gościmskie PLH080036 2995,8 lubuskie
Lasy Dobrosułowskie PLH080037 11192,9 lubuskie
Łęgi nad Nysą Łużycką PLH080038 449,9 lubuskie
Mierkowskie Wydmy PLH080039 609,8 lubuskie
Otyń PLH080040 0,1 lubuskie
Skwierzyna PLH080041 0,3 lubuskie
Stara Dąbrowa w Korytach PLH080042 1630,4 lubuskie
Sulechów PLH080043 0,1 lubuskie
Wilki nad Nysą PLH080044 12226,9 lubuskie
Małomickie Łęgi PLH080046 993 lubuskie
Żurawie Bagno Sławskie PLH080047 41,7 lubuskie
Bory Chrobotkowe koło Bytomca PLH080048 615,3 lubuskie
Rynna Jezior Rzepińskich PLH080049 293,9 lubuskie
Brożek PLH080051 65,1 lubuskie
Jeziora Brodzkie PLH080052 829,2 lubuskie
Jezioro Janiszowice PLH080053 206,1 lubuskie
Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054 31,5 lubuskie
Przygiełkowiska koło Gozdnicy PLH080055 1767,7 dolnośląskie, lubuskie
Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 7,3 lubuskie
Dolina Lubszy PLH080057 724,5 lubuskie
Murawy Gorzowskie PLH080058 79,9 lubuskie
Łęgi koło Wymiarek PLH080059 159,2 lubuskie
Uroczyska Borów Zasieckich PLH080060 4375,4 lubuskie
Zimna Woda PLH080062 86,3 lubuskie
Bory Babimojskie PLH080063 619,7 lubuskie
Skroda PLH080064 378,6 lubuskie
Lubski Łęg Śnieżycowy PLH080065 65 lubuskie
Rynna Gryżyny PLH080067 1336,8 lubuskie
Dolina Dolnego Bobru PLH080068 1730,1 lubuskie
Dąbrowy Gubińskie PLH080069 1534,6 lubuskie
Las Żarski PLH080070 1245,1 lubuskie
Ostoja Barlinecka PLH080071 26596,4 lubuskie, zachodniopomorskie
Rynna Jezior Torzymskich PLH080073 306,1 lubuskie
Bledzew PLH080074 26,01 lubuskie
Różanki PLH080075 4,97 lubuskie
Dąbrowa Grotnicka PLH100001 101,5 łódzkie
Dąbrowa Świetlista w Pernie PLH100002 40,1 łódzkie
Lasy Spalskie PLH100003 2048,58[20] łódzkie
Łąka w Bęczkowicach PLH100004 191,2 łódzkie
Niebieskie Źródła PLH100005 25,2 łódzkie
Pradolina Bzury-Neru PLH100006 21886,2 79 łódzkie, wielkopolskie
Załęczański Łuk Warty PLH100007 9317,2 łódzkie
Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 3787,4 łódzkie
Dolina Rawki PLH100015 2525,4 łódzkie, mazowieckie
Buczyna Gałkowska PLH100016 103,4 łódzkie
Buczyna Janikowska PLH100017 529 łódzkie
Cisy w Jasieniu PLH100018 19,7 łódzkie
Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019 44,29 łódzkie
Lasy Gorzkowickie PLH100020 61,5 łódzkie
Grabia PLH100021 1670,5 łódzkie
Grądy nad Lindą PLH100022 54,9 łódzkie
Las Dębowiec PLH100023 47 łódzkie
Lasy Smardzewickie PLH100024 286,5 łódzkie
Lipickie Mokradła PLH100025 369,5 łódzkie
Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026 202,8 2 łódzkie
Dąbrowy w Marianku PLH100027 72,7 łódzkie
Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 132,3 łódzkie
Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029 35 łódzkie
Torfowisko Żytno – Ewina PLH100030 45,3 łódzkie
Wielkopole – Jodły pod Czartorią PLH100031 41,9 łódzkie
Silne Błota PLH100032 67,4 2 łódzkie
Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033 28,5 2 łódzkie
Wola Cyrusowa PLH100034 92,3 łódzkie
Łąki Ciebłowickie PLH100035 475,3 łódzkie
Święte Ługi PLH100036 151,2 3 łódzkie
Torfowiska nad Prosną PLH100037 95,6 łódzkie
Tatry PLC120001 21018,1 małopolskie
Pieniny PLC120002 2336,43[10] małopolskie
Ostoja Babiogórska (do 2013 roku pod nazwą Babia Góra) PLH120001 3350,43[21] małopolskie
Czarna Orawa PLH120002 465,66[22] 20 małopolskie
Dolina Prądnika PLH120004 2160,9 małopolskie
Dolinki Jurajskie PLH120005 886,5 małopolskie
Jaroszowiec PLH120006 584,8 małopolskie
Kalina-Lisiniec PLH120007 5,7 małopolskie
Koło Grobli PLH120008 599,6 małopolskie
Lipówka PLH120010 25,4 małopolskie
Michałowiec PLH120011 20,4 małopolskie
Na Policy PLH120012 765,7 małopolskie
Pustynia Błędowska PLH120014 1963,9 małopolskie, śląskie
Sterczów-Ścianka PLH120015 11 małopolskie
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016 8255,6 małopolskie
Wały PLH120017 9,3 małopolskie
Ostoja Gorczańska PLH120018 17997,9 małopolskie
Ostoja Popradzka PLH120019 57931 małopolskie
Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 586,33 małopolskie
Dolina Białki PLH120024 716 małopolskie
Małe Pieniny PLH120025 1875,9 małopolskie
Polana Biały Potok PLH120026 53,4 małopolskie
Bednarka PLH120033 1291,9 małopolskie, podkarpackie
Czerna PLH120034 76,4 małopolskie
Nawojowa PLH120035 2003,52[23] małopolskie
Łabowa PLH120036 3304,05[24] małopolskie
Podkowce w Szczawnicy PLH120037 569,1 małopolskie
Krynica PLH120039 163,8 małopolskie
Luboń Wielki PLH120043 33,6 małopolskie
Krzeszowice PLH120044 39,8 małopolskie
Niedzica PLH120045 25,75 1 małopolskie
Kościół w Węglówce PLH120046 88,6 małopolskie
Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 788,9 małopolskie
Nowy Wiśnicz PLH120048 325,7 małopolskie
Cybowa Góra PLH120049 18,2 małopolskie
Ochotnica PLH120050 0,2 małopolskie
Giebułtów PLH120051 6,4 małopolskie
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 5706,13 małopolskie
Grzymałów PLH120053 15,2 małopolskie
Kalina Mała PLH120054 25,6 małopolskie
Komorów PLH120055 4,9 małopolskie
Kwiatówka PLH120056 47 małopolskie
Źródliska Wisłoki PLH120057 181,8 małopolskie
Rudno PLH120058 72,4 małopolskie
Dolina Sanki PLH120059 22,5 małopolskie
Cedron PLH120060 216,5 małopolskie
Biała Góra PLH120061 12,9 małopolskie
Kaczmarowe Doły PLH120062 12,6 małopolskie
Chodów-Falniów PLH120063 7,3 małopolskie
Dąbie PLH120064 4 małopolskie
Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 282,9 małopolskie
Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 844,3 małopolskie
Dolina rzeki Gróbki PLH120067 999,8 małopolskie
Jadowniki Mokre PLH120068 704,2 małopolskie
Łąki Nowohuckie PLH120069 59,8 małopolskie
Kępie na Wyżynie Miechowskiej PLH120070 54,2 małopolskie
Opalonki PLH120071 2,4 małopolskie
Poradów PLH120072 11,3 małopolskie
Pstroszyce PLH120073 19,4 małopolskie
Sławice Duchowne PLH120074 4,4 małopolskie
Uniejów Parcele PLH120075 3,7 małopolskie
Widnica PLH120076 7,86[25] małopolskie
Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH120077 447,2 małopolskie
Uroczysko Łopień PLH120078 44,6 małopolskie
Skawiński obszar łąkowy PLH120079 44,1 małopolskie
Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 347,9 małopolskie
Lubogoszcz PLH120081 16,7 małopolskie
Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH120082 24,4 małopolskie
Dolna Soła PLH120083 501 małopolskie, śląskie
Wiśliska PLH120084 48,7 małopolskie
Dolny Dunajec PLH120085 1293,9 małopolskie
Górny Dunajec PLH120086 150,2 małopolskie
Łososina PLH120087 345,4 małopolskie
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 755,8 małopolskie
Tarnawka PLH120089 140 małopolskie
Biała Tarnowska PLH120090 957,5 małopolskie
Armeria PLH120091 7,39 małopolskie
Pleszczotka PLH120092 4,92 małopolskie
Raba z Mszanką PLH120093 249,3 małopolskie
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 2824,6 małopolskie
Tylmanowa PLH120095 0,3 małopolskie
Białowodzka Góra nad Dunajcem PLH120096 67,6 małopolskie
Puszcza Kampinoska PLC140001 37640,5 mazowieckie
Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 3447,5 mazowieckie
Baranie Góry PLH140002 180,6 mazowieckie
Dąbrowa Radziejowska PLH140003 52,2 mazowieckie
Dąbrowy Seroczyńskie PLH140004 552,6 lubelskie, mazowieckie
Dolina Wkry PLH140005 24 mazowieckie
Dolina Zwoleńki PLH140006 2379,3 18 mazowieckie
Kantor Stary PLH140007 97 mazowieckie
Krogulec PLH140008 113,1 mazowieckie
Łęgi Czarnej Strugi PLH140009 38,8 mazowieckie
Olszyny Rumockie PLH140010 149,7 mazowieckie
Ostoja Nadbużańska PLH140011 46036,7 lubelskie, mazowieckie, podlaskie
Sikórz PLH140012 204,5 mazowieckie
Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH140013 300,5 mazowieckie
Pakosław PLH140015 668,6 mazowieckie
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 31821,6 łódzkie, mazowieckie
Forty Modlińskie PLH140020 157,2 mazowieckie
Uroczyska Łąckie PLH140021 1620,4 mazowieckie
Bagna Celestynowskie PLH140022 1037 mazowieckie
Bagna Orońskie PLH140023 921,4 mazowieckie
Dąbrowy Ceranowskie PLH140024 161,8 mazowieckie
Dolina Środkowego Świdra PLH140025 1475,7 mazowieckie
Dzwonecznik w Kisielanach PLH140026 45,7 mazowieckie
Gołe Łąki PLH140027 49,6 mazowieckie
Gołobórz PLH140028 186,5 mazowieckie
Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 20659,1 mazowieckie
Łękawica PLH140030 1468,9 mazowieckie
Las Jana III Sobieskiego PLH140031 115,2 mazowieckie
Ostoja Nadliwiecka PLH140032 13622,7 mazowieckie
Podebłocie PLH140033 1275,8 lubelskie, mazowieckie
Poligon Rembertów PLH140034 241,9 mazowieckie
Puszcza Kozienicka PLH140035 28230,4 mazowieckie
Rogoźnica PLH140036 153,2 mazowieckie
Torfowiska Czernik PLH140037 53,8 mazowieckie
Białe Błota PLH140038 31,4 mazowieckie
Stawy w Żabieńcu PLH140039 105,3 mazowieckie
Strzebla Błotna w Zielonce PLH140040 2,2 mazowieckie
Las Bielański PLH140041 129,8 mazowieckie
Las Natoliński PLH140042 103,7 mazowieckie
Ostoja Nowodworska PLH140043 51,1 mazowieckie
Grabinka PLH140044 45,8 łódzkie, mazowieckie
Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnie PLH140045 1816,03 mazowieckie
Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046 558,8 mazowieckie
Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 1124,5 mazowieckie
Łąki Kazuńskie PLH140048 340 mazowieckie
Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049 1937 mazowieckie
Łąki Ostrówieckie PLH140050 954,6 mazowieckie
Dolina Skrwy Lewej PLH140051 129 mazowieckie
Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 2214,1 mazowieckie
Łąki Żukowskie PLH140053 173,4 mazowieckie
Aleja Pachnicowa PLH140054 1,1 1 mazowieckie
Łąki Soleckie PLH140055 222,1 mazowieckie
Mopki w Naruszewie PLH140056 216.72 mazowieckie
Forty Nyskie PLH160001 55,4 opolskie
Góra Świętej Anny PLH160002 5084,3 opolskie
Kamień Śląski PLH160003 832,4 opolskie
Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004 771,6 opolskie
Bory Niemodlińskie PLH160005 4541,3 opolskie
Góry Opawskie PLH160007 5583,3 opolskie
Dolina Małej Panwi PLH160008 1106,3 opolskie, śląskie
Lasy Barucickie PLH160009 4394,5 opolskie
Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 795 opolskie
Łęg Zdzieszowicki PLH160011 619,9 opolskie
Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 933,5 opolskie
Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 356,6 opolskie
Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 1439,6 opolskie
Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 166 opolskie
Teklusia PLH160017 316,5 opolskie
Rozumicki Las PLH160018 96,6 opolskie
Żywocickie Łęgi PLH160019 101,7 opolskie
Szumirad (do 2013 roku pod nazwą Dolina Budkowiczanki) PLH160020 99,1 opolskie
Stawy Pluderskie PLH160021 149,14[26] opolskie
Bieszczady PLC180001 111519,5 podkarpackie
Ostoja Magurska PLH180001 20104,7 małopolskie, podkarpackie
Kołacznia PLH180006 0,1 podkarpackie
San PLH180007 1374,8 podkarpackie
Fort Salis Soglio PLH180008 51,7 podkarpackie
Jasiołka PLH180011 686,7 podkarpackie
Ostoja Przemyska PLH180012 39656,8 podkarpackie
Ostoja Góry Słonne PLH180013 46071,5 podkarpackie
Ostoja Jaśliska PLH180014 29252,2 podkarpackie
Łysa Góra PLH180015 2743,8 podkarpackie
Rymanów PLH180016 5241 podkarpackie
Horyniec PLH180017 11633 podkarpackie
Trzciana PLH180018 2285,5 podkarpackie
Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019 5 podkarpackie
Dolina Dolnego Sanu PLH180020 10176,6 podkarpackie
Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 1578,7 podkarpackie
Klonówka PLH180022 136,7 podkarpackie
Las nad Braciejową PLH180023 1440,2 podkarpackie
Łukawiec PLH180024 2270,2 podkarpackie
Nad Husowem PLH180025 3347,7 podkarpackie
Moczary PLH180026 1181,79 7 podkarpackie
Ostoja Czarnorzecka PLH180027 1946,6 podkarpackie
Patria nad Odrzechową PLH180028 572,9 podkarpackie
Wisłok Środkowy z dopływami PLH180030 1064,6 podkarpackie
Golesz PLH180031 260,9 podkarpackie
Jaćmierz PLH180032 174,4 podkarpackie
Józefów – Wola Dębowiecka PLH180033 60,5 2 podkarpackie
Kościół w Dydni PLH180034 198 podkarpackie
Kościół w Nowosielcach PLH180035 0,3 podkarpackie
Kościół w Równem PLH180036 1,4 podkarpackie
Kościół w Skalniku PLH180037 350,6 podkarpackie
Ladzin PLH180038 50,1 podkarpackie
Las Hrabeński PLH180039 125,6 podkarpackie
Las Niegłowicki PLH180040 30,8 podkarpackie
Łąki nad Młynówką PLH180041 51 podkarpackie
Łąki w Komborni PLH180042 13,1 podkarpackie
Mrowle Łąki PLH180043 294,1 podkarpackie
Osuwiska w Lipowicy PLH180044 13,5 podkarpackie
Sanisko w Bykowcach PLH180045 79,8 podkarpackie
Liwocz PLH180046 327,7 małopolskie, podkarpackie
Lasy Leżajskie PLH180047 2656,4 podkarpackie
Bory Bagienne nad Bukową PLH180048 532,2 podkarpackie
Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 4059,7 podkarpackie, świętokrzyskie
Starodub w Pełkiniach PLH180050 574,8 podkarpackie
Łąki nad Wojkówką PLH180051 9,6 podkarpackie
Wisłoka z dopływami PLH180052 2651 małopolskie, podkarpackie
Dolna Wisłoka z dopływami PLH180053 453,7 podkarpackie
Lasy Sieniawskie PLH180054 18015,4 podkarpackie
Enklawy Puszczy Sandomierskiej[13] PLH180055 7952,5 podkarpackie
Puszcza Białowieska PLC200004 63147,6 podlaskie
Jeleniewo PLH200001 5910,1 podlaskie
Narwiańskie Bagna PLH200002 6823 podlaskie
Ostoja Suwalska PLH200003 6349,5 podlaskie
Ostoja Wigierska PLH200004 16072,1 podlaskie
Ostoja Augustowska PLH200005 107068,7 podlaskie
Ostoja Knyszyńska PLH200006 136084,4 podlaskie
Pojezierze Sejneńskie PLH200007 13630,9 podlaskie
Dolina Biebrzy PLH200008 121206,2 podlaskie
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 19090,2 podlaskie
Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego PLH200014 117,1 podlaskie
Murawy w Haćkach PLH200015 157,3 podlaskie
Dolina Szeszupy PLH200016 1701,3 podlaskie
Torfowiska Gór Sudawskich PLH200017 98,5 podlaskie
Czerwony Bór PLH200018 5052,2 podlaskie
Jelonka PLH200019 2479,9 podlaskie
Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 1446,6 podlaskie
Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 5524,05 podlaskie
Dolina Górnej Rospudy PLH200022 4070,7 podlaskie
Dolina Pisy PLH200023 3223,2 podlaskie
Ostoja Narwiańska PLH200024 18605 podlaskie
Sasanki w Kolimagach PLH200025 2,5 podlaskie
Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 49,1 podlaskie
Bagna Izbickie PLH220001 786,4 pomorskie
Białe Błoto PLH220002 43,4 pomorskie
Białogóra PLH220003 1132,8 pomorskie
Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005 2490,3 pomorskie
Dolina Górnej Łeby PLH220006 2550,1 pomorskie
Dolina Kłodawy PLH220007 10,5 pomorskie
Dolina Reknicy PLH220008 66,3 pomorskie
Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009 430,9 pomorskie
Hopowo PLH220010 5,4 pomorskie
Jar Rzeki Raduni PLH220011 85,8 pomorskie
Jeziorka Chośnickie PLH220012 214,3 pomorskie
Jezioro Piasek PLH220013 54,8 pomorskie
Kurze Grzędy PLH220014 1586,6 pomorskie
Biała PLH220016 418,83 pomorskie
Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017 45,6 pomorskie
Mierzeja Sarbska PLH220018 1882,9 pomorskie
Orle PLH220019 269,9 pomorskie
Pełcznica PLH220020 253,1 pomorskie
Piaśnickie Łąki PLH220021 1085 pomorskie
Pływające wyspy pod Rekowem PLH220022 107,9 pomorskie
Ostoja Słowińska PLH220023 32955,3 pomorskie, obszar morski
Przymorskie Błota PLH220024 1688,9 pomorskie, zachodniopomorskie
Przywidz PLH220025 953,1 pomorskie
Sandr Brdy PLH220026 7492,6 pomorskie
Staniszewskie Błoto PLH220027 917,2 pomorskie
Studzienickie Torfowiska PLH220028 175,3 pomorskie
Trzy Młyny PLH220029 765,9 pomorskie
Twierdza Wisłoujście PLH220030 16,2 pomorskie
Waćmierz PLH220031 388,3 pomorskie
Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 26566,4 pomorskie, obszar morski
Dolna Wisła PLH220033 10374,2 kujawsko-pomorskie, pomorskie
Jeziora Wdzydzkie PLH220034 13583,8 pomorskie
Jezioro Krasne PLH220035 95,6 pomorskie
Dolina Łupawy PLH220036 5508,6 pomorskie
Dolina Stropnej PLH220037 963,4 pomorskie
Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 14349 pomorskie, zachodniopomorskie
Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039 132,4 pomorskie
Łebskie Bagna PLH220040 211,5 pomorskie
Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH220041 1372,5 pomorskie
Torfowisko Pobłockie PLH220042 111,6 pomorskie
Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044 883,5 pomorskie, obszar morski
Górkowski Las PLH220045 99,3 pomorskie
Dolina Słupi PLH220052 6991,5 pomorskie
Widowo PLH220054 99,1 pomorskie
Bunkier w Oliwie PLH220055 0,1 pomorskie
Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056 821,1 pomorskie
Ostoja Zapceńska PLH220057 3804,9 pomorskie
Dolina Brdy i Chociny PLH220058 1455,8 pomorskie
Duży Okoń PLH220059 21,5 pomorskie
Las Wolność PLH220060 335,3 pomorskie
Mętne PLH220061 523,7 pomorskie
Ostoja Masłowiczki PLH220062 1680 pomorskie
Bielawa i Bory Bażynowe PLH220063 1341,5 pomorskie
Sporysz PLH220064 481,08 pomorskie
Zielenina PLH220065 643,8 pomorskie
Dolina Szczyry PLH220066 347 pomorskie, wielkopolskie
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067 236,3 pomorskie
Guzy PLH220068 115,2 pomorskie
Jezioro Dymno PLH220069 114,7 pomorskie
Jezioro Krąg PLH220070 424,4 pomorskie
Karwickie Źródliska PLH220071 371,8 pomorskie
Kaszubskie Klify PLH220072 227,6 9 pomorskie
Leniec nad Wierzycą PLH220073 24,96 pomorskie
Lubieszynek PLH220074 671,4 pomorskie
Mechowiska Zęblewskie PLH220075 107,9 pomorskie
Mikołajki Pomorskie PLH220076 132,4 pomorskie
Młosino-Lubnia PLH220077 2469,49 pomorskie
Nowa Brda PLH220078 10020,9 pomorskie
Ostoja Borzyszkowska PLH220079 6454,2 pomorskie
Prokowo PLH220080 885,6 pomorskie
Rynna Dłużnicy PLH220081 353,43 pomorskie
Stary Bukowiec PLH220082 308,4 pomorskie
Wielki Klincz PLH220083 288,2 pomorskie
Wejherowo PLH220084 0,16 pomorskie
Torfowisko Trzebielino PLH220085 99,9 pomorskie
Szumleś PLH220086 976,5 pomorskie
Sztumskie Pole PLH220087 571,9 pomorskie
Dąbrówka PLH220088 504,59 pomorskie
Huta Dolna PLH220089 66 pomorskie
Nowa Sikorska Huta PLH220090 174,7 pomorskie
Piotrowo PLH220091 483,03 pomorskie
Pomlewo PLH220092 177,4 pomorskie
Wilcze Błota PLH220093 9 pomorskie
Dolina Wierzycy PLH220094 4618,3 pomorskie
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 3922,3 pomorskie
Jeziora Choczewskie PLH220096 1120 pomorskie
Jeziora Kistowskie PLH220097 367,5 pomorskie
Lasy Rekowskie PLH220098 2288,5 pomorskie
Opalińskie Buczyny PLH220099 355,7 pomorskie
Klify Poddębskie PLH220100 594,44 pomorskie
Szczodrowo PLH220101 223,6 pomorskie
Bezlist koło Gniewowa PLH220102 19,7 pomorskie
Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 15,4 pomorskie
Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 335,7 pomorskie
Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 266,9 śląskie
Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 3490,8 śląskie
Szachownica PLH240004 13,1 śląskie
Beskid Śląski PLH240005 26405,25 śląskie
Beskid Żywiecki PLH240006 35276,05 śląskie
Kościół św. Marcina w Radziechowach PLH240007 0,06 śląskie
Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 0,4 śląskie
Ostoja Środkowojurajska PLH240009 5767,5 małopolskie, śląskie
Stawy Łężczok PLH240010 586,1 śląskie
Graniczny Meander Odry PLH240013 156,63 śląskie
Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015 2210,9 śląskie
Suchy Młyn PLH240016 524,3 śląskie
Ostoja Złotopotocka PLH240020 2748,1 śląskie
Pierściec PLH240022 1702,1 śląskie
Beskid Mały PLH240023 7186,16 małopolskie, śląskie
Stawiska PLH240024 6,6 śląskie
Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 5,6 śląskie
Przełom Warty koło Mstowa PLH240026 100,6 śląskie
Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 234,7 śląskie
Walaszczyki w Częstochowie PLH240028 23,5 śląskie
Bagno w Korzonku PLH240029 12,2 śląskie
Poczesna koło Częstochowy PLH240030 39,2 śląskie
Białka Lelowska PLH240031 7,2 8 śląskie
Ostoja Kroczycka PLH240032 1391,2 śląskie
Źródła Rajecznicy PLH240033 194,3 śląskie
Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034 256,1 śląskie
Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 38,9 śląskie
Hubert PLH240036 33,7 śląskie
Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 296,5 śląskie
Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 2 śląskie
Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039 1650,3 śląskie
Las koło Tworkowa PLH240040 115,1 śląskie
Łąki Dąbrowskie PLH240041 384,8 śląskie
Łąki w Jaworznie PLH240042 36,4 śląskie
Łąki w Sławkowie PLH240043 51 śląskie
Lemańskie Jodły PLH240045 151,3 śląskie
Bagna w Nowej Wsi PLH240046 99,07[27] śląskie
PLH240047 śląskie
Kościół w Sławkowie PLH240048 1,45[28] śląskie
Dolina Krasnej PLH260001 2384,1 świętokrzyskie
Łysogóry PLH260002 8081,3 świętokrzyskie
Ostoja Nidziańska PLH260003 26515,6 świętokrzyskie
Ostoja Przedborska PLH260004 11605,2 łódzkie, świętokrzyskie
Lasy Suchedniowskie PLH260010 19120,9 świętokrzyskie
Lasy Skarżyskie PLH260011 2383,5 mazowieckie, świętokrzyskie
Uroczysko Pięty PLH260012 753,4 42 świętokrzyskie
Dolina Białej Nidy PLH260013 5116,8 świętokrzyskie
Dolina Bobrzy PLH260014 612,7 świętokrzyskie
Dolina Czarnej PLH260015 5780,6 łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie
Dolina Czarnej Nidy PLH260016 1191,5 świętokrzyskie
Dolina Górnej Mierzawy PLH260017 912,4 małopolskie, świętokrzyskie
Dolina Górnej Pilicy PLH260018 11193,2 łódzkie, śląskie, świętokrzyskie
Dolina Kamiennej PLH260019 2586,5 mazowieckie, świętokrzyskie
Dolina Mierzawy PLH260020 1320,1 świętokrzyskie
Dolina Warkocza PLH260021 337,9 świętokrzyskie
Góry Pieprzowe PLH260022 77 świętokrzyskie
Kras Staszowski PLH260023 1743,5 świętokrzyskie
Krzemionki Opatowskie PLH260024 691,1 świętokrzyskie
Ostoja Barcza PLH260025 1523,5 świętokrzyskie
Ostoja Brzeźnicka PLH260026 811,8 mazowieckie, świętokrzyskie
Ostoja Gaj PLH260027 466,6 świętokrzyskie
Ostoja Jeleniowska PLH260028 3589,2 świętokrzyskie
Ostoja Kozubowska PLH260029 4256,8 świętokrzyskie
Ostoja Pomorzany PLH260030 906 świętokrzyskie
Ostoja Sieradowicka PLH260031 7847,4 świętokrzyskie
Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032 2204,1 świętokrzyskie
Ostoja Stawiany PLH260033 1194,5 świętokrzyskie
Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 8072,9 świętokrzyskie
Ostoja Wierzejska PLH260035 224,6 świętokrzyskie
Ostoja Żyznów PLH260036 4480 świętokrzyskie
Przełom Lubrzanki PLH260037 272,6 29 świętokrzyskie
Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038 2349,2 mazowieckie, świętokrzyskie
Wzgórza Kunowskie PLH260039 1868,7 206 świętokrzyskie
Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 10406,9 świętokrzyskie
Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 8616,5 świętokrzyskie
Dolina Drwęcy PLH280001 12561,6 kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Gierłoż PLH280002 56,9 1 warmińsko-mazurskie
Jezioro Karaś PLH280003 814,84 warmińsko-mazurskie
Mamerki PLH280004 162,1 1 warmińsko-mazurskie
Puszcza Romincka PLH280005 14754,3 warmińsko-mazurskie
Rzeka Pasłęka PLH280006 8418,5 warmińsko-mazurskie
Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 40862,6 pomorskie, warmińsko-mazurskie
Bieńkowo PLH280009 122,7 warmińsko-mazurskie
Budwity PLH280010 450,9 warmińsko-mazurskie
Gązwa PLH280011 499,1 warmińsko-mazurskie
Ostoja Lidzbarska PLH280012 8866,9 kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Ostoja Welska PLH280014 3384,4 warmińsko-mazurskie
Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 1259,7 warmińsko-mazurskie
Ostoja Borecka PLH280016 25340,1 warmińsko-mazurskie
Ostoja Drużno PLH280028 3088,8 warmińsko-mazurskie
Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej PLH280029 2260,5 warmińsko-mazurskie
Jezioro Długie PLH280030 642,91 warmińsko-mazurskie
Murawy koło Pasłęka PLH280031 642,7 warmińsko-mazurskie
Uroczysko Markowo PLH280032 1453,6 warmińsko-mazurskie
Warmińskie Buczyny PLH280033 1525,9 warmińsko-mazurskie
Jezioro Woszczelskie PLH280034 313,7 warmińsko-mazurskie
Ostoja Radomno PLH280035 929,4 warmińsko-mazurskie
Dolina Kakaju PLH280036 1428 warmińsko-mazurskie
Torfowisko Zocie PLH280037 65,8 warmińsko-mazurskie
Jezioro Wukśniki PLH280038 326,2 warmińsko-mazurskie
Jonkowo-Warkały PLH280039 226,5 warmińsko-mazurskie
Kaszuny PLH280040 264 warmińsko-mazurskie
Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041 77,2 warmińsko-mazurskie
Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043 3430,6 warmińsko-mazurskie
Ostoja nad Oświnem PLH280044 3356,7 warmińsko-mazurskie
Ostoja Północnomazurska PLH280045 14573 21 warmińsko-mazurskie
Swajnie PLH280046 1186,5 7 warmińsko-mazurskie
Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika PLH280047 27 warmińsko-mazurskie
Ostoja Piska PLH280048 57826,6 60 warmińsko-mazurskie
Niecka Skaliska PLH280049 11385,7 warmińsko-mazurskie
Niedźwiedzie Wielkie PLH280050 89,1 warmińsko-mazurskie
Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 377,2 warmińsko-mazurskie
Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 32612,8 warmińsko-mazurskie
Ostoja Iławska PLH280053 21029,4 pomorskie, warmińsko-mazurskie
Mazurskie Bagna PLH280054 1569,3 warmińsko-mazurskie
Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 4305,1 13 warmińsko-mazurskie
Murawy na Poligonie Orzysz[13] PLH280056 1298,3 warmińsko-mazurskie
Góra Dębowa koło Mławy PLH280057 386,6 warmińsko-mazurskie
Biedrusko PLH300001 9938,1 wielkopolskie
Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (do 2013 roku pod nazwą Dąbrowy Krotoszyńskie) PLH300002 34225,2 wielkopolskie
Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 885,2 wielkopolskie
Dolina Noteci PLH300004 50532 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 137,4 9 wielkopolskie
Jezioro Kubek PLH300006 1048,8 wielkopolskie
Ostoja Zgierzyniecka PLH300007 574,9 wielkopolskie
Kopanki PLH300008 0,5 wielkopolskie
Ostoja Nadwarciańska PLH300009 26653,1 wielkopolskie
Ostoja Wielkopolska PLH300010 8427,1 wielkopolskie
Puszcza Bieniszewska PLH300011 954 wielkopolskie
Rogalińska Dolina Warty PLH300012 14753,6 wielkopolskie
Sieraków PLH300013 1 wielkopolskie
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 5494,8 wielkopolskie
Bagno Chlebowo PLH300016 465,3 wielkopolskie
Dolina Rurzycy PLH300017 1766 wielkopolskie, zachodniopomorskie
Torfowisko Rzecińskie PLH300019 236,4 wielkopolskie
Poligon w Okonku PLH300021 2180,2 wielkopolskie
Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 15992,1 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
Barłożnia Wolsztyńska PLH300028 22,02 wielkopolskie
Jezioro Mnich PLH300029 46 3 wielkopolskie
Ostoja koło Promna PLH300030 1399 10 wielkopolskie
Dolina Kamionki PLH300031 847,7 10 wielkopolskie
Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 7591,1 wielkopolskie
Dolina Mogielnicy PLH300033 1161,3 wielkopolskie
Dolina Swędrni PLH300034 1290,7 wielkopolskie
Baranów PLH300035 12,3 wielkopolskie
Zamorze Pniewskie PLH300036 305,3 wielkopolskie
Kiszewo PLH300037 2301,1 wielkopolskie
Dolina Cybiny PLH300038 2424,7 wielkopolskie, wielkopolskie
Będlewo-Bieczyny PLH300039 752 wielkopolskie
Dolina Łobżonki PLH300040 5894,4 kujawsko-pomorskie
Ostoja Przemęcka PLH300041 4396,5 lubuskie, wielkopolskie
Dolina Miały PLH300042 514,6 wielkopolskie
Dolina Wełny PLH300043 1447 wielkopolskie
Jezioro Kaliszańskie PLH300044 719,1 wielkopolskie
Ostoja Pilska PLH300045 3068,6 wielkopolskie
Dolina Bukówki PLH300046 776,1 wielkopolskie
Dolina Debrzynki PLH300047 920,9 wielkopolskie
Glinianki w Lenartowicach PLH300048 7,4 wielkopolskie
Grądy w Czerniejewie PLH300049 1212,9 wielkopolskie
Stawy Kiszkowskie PLH300050 477,5 wielkopolskie
Grądy Bytyńskie PLH300051 1300,7 wielkopolskie
Uroczyska Kujańskie PLH300052 1018,2 wielkopolskie
Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 7158,2 wielkopolskie
Struga Białośliwka PLH300054 251,7 wielkopolskie
Dębowa Góra PLH300055 586,8 wielkopolskie
Buczyna w Długiej Goślinie PLH300056 703,5 wielkopolskie
Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 557 wielkopolskie
Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 1238,3 wielkopolskie
Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 8,6 wielkopolskie
Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 4759,3 zachodniopomorskie
Brzeźnicka Węgorza PLH320002 592,2 zachodniopomorskie
Dolina Grabowej PLH320003 8255,3 zachodniopomorskie
Dolina Iny koło Recza PLH320004 4471,8 zachodniopomorskie
Dolina Krąpieli PLH320005 232,8 zachodniopomorskie
Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 20755,9 zachodniopomorskie
Dorzecze Parsęty PLH320007 27710,4 zachodniopomorskie
Janiewickie Bagno PLH320008 162,2 zachodniopomorskie
Jeziora Szczecineckie PLH320009 6479,2 zachodniopomorskie
Jezioro Kozie PLH320010 179,4 lubuskie, zachodniopomorskie
Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 2011,1 zachodniopomorskie
Kemy Rymańskie PLH320012 2644,8 zachodniopomorskie
Ostoja Goleniowska PLH320013 8419 zachodniopomorskie
Pojezierze Myśliborskie PLH320014 4406,8 zachodniopomorskie
Police – kanały PLH320015 100,2 4 zachodniopomorskie
Słowińskie Błoto PLH320016 1926 zachodniopomorskie
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 17468,8 zachodniopomorskie
Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 52612 zachodniopomorskie
Wolin i Uznam PLH320019 30792 zachodniopomorskie, obszar morski
Wzgórza Bukowe PLH320020 12011,05 zachodniopomorskie
Strzaliny koło Tuczna PLH320021 17,3 zachodniopomorskie
Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 21861,7 zachodniopomorskie
Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 15046,7 zachodniopomorskie
Dolina Piławy PLH320025 2204,3 zachodniopomorskie
Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 2749,7 zachodniopomorskie
Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 787,4 zachodniopomorskie
Dolna Odra PLH320037 30458,09 zachodniopomorskie
Gogolice-Kosa PLH320038 1451,7 zachodniopomorskie
Jeziora Czaplineckie PLH320039 31949,3 zachodniopomorskie
Jezioro Bobięcińskie PLH320040 3383,3 pomorskie, zachodniopomorskie
Jezioro Bukowo PLH320041 3263 zachodniopomorskie
Jezioro Śmiadowo PLH320042 213,4 zachodniopomorskie
Karsibórz Świdwiński PLH320043 588 zachodniopomorskie
Lasy Bierzwnickie PLH320044 8792,3 lubuskie
Mirosławiec PLH320045 6566,62 zachodniopomorskie
Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 74416,3 lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Warnie Bagno PLH320047 1012 zachodniopomorskie
Diabelskie Pustacie PLH320048 3232,1 zachodniopomorskie
Dorzecze Regi PLH320049 14827,8 zachodniopomorskie
Dolina Tywy PLH320050 3754,9 33 zachodniopomorskie
Mieszkowicka Dąbrowa PLH320051 26,4 zachodniopomorskie
Ostoja Golczewska PLH320052 845,1 zachodniopomorskie
Dolina Bielawy PLH320053 456,3 zachodniopomorskie
Wzgórza Krzymowskie PLH320054 1179,3 zachodniopomorskie
Wzgórza Moryńskie PLH320055 588 zachodniopomorskie
Torfowisko Reptowo PLH320056 605,5 zachodniopomorskie
Mechowisko Manowo PLH320057 55,5 zachodniopomorskie
Jezioro Kopań PLH320059 1166,5 zachodniopomorskie
Dziczy Las PLH320060 1765,7 zachodniopomorskie
Bystrzyno PLH320061 893,7 zachodniopomorskie
Bukowy Las Górki PLH320062 964,6 zachodniopomorskie
Jezioro Stolsko PLH320063 139,7 zachodniopomorskie
Las Baniewicki PLH320064 611,5 zachodniopomorskie
Torfowisko Poradz PLH320065 567,5 zachodniopomorskie
Wiązogóra PLH320066 489,5 zachodniopomorskie
Pojezierze Ińskie PLH320067 10229,9 zachodniopomorskie
Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 2469,9 zachodniopomorskie
Ostoja Wełtyńska PLH320069 1470,9 zachodniopomorskie
Jezioro Dobropolskie PLH320070 397,9 zachodniopomorskie
Ławica Słupska PLC990001 80050,3 obszar morski (Morze Bałtyckie)
Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 243058,5 obszar morski

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Dariusz Bochenek i inni, Ochrona środowiska 2018, Katarzyna Medolińska, Michał Moskalewicz, Halina Sztrantowicz, Wiesława Domańska, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska, 30 listopada 2018, s. 113–115, ISSN 0867-3217 (pol. • ang.).
 2. Geoserwis GDOŚ [online], geoserwis.gdos.gov.pl [dostęp 2021-06-17].
 3. a b Natura 2000. Historia powstania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
 4. a b Historia wyznaczania OSO. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
 5. a b c Zasady ochrony obszarów Natura 2000. Woliński Park Narodowy. [dostęp 2019-07-29].
 6. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE).
 7. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7358) (2013/741/UE).
 8. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7355) (2013/738/UE).
 9. Projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk przekazane do Komisji Europejskiej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-29].
 10. a b c d e f g Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1416)
 11. a b Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karkonosze (PLC020001) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1910)
 12. [NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM : PLC020002 https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLC020002]
 13. a b c natura2000.gdos.gov.pl Nowe obszary Natura 2000 zatwierdzone przez Radę Ministrów. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-11)].
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice (PLH060079) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1945)
 15. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084) Dz.U. z 2023 r. poz. 1879 )
 16. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek (PLH060085) Dz.U. z 2023 r. poz. 1865
 17. N2K PLH060096 dataforms [online], natura2000.eea.europa.eu [dostęp 2023-09-21].
 18. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1862)
 19. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH060104) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1931)
 20. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Spalskie (PLH100003) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1868)
 21. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska (PLH120001) (Dz.U. z 2022 r. poz. 2703)
 22. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarna Orawa (PLH120002) Dz.U. z 2023 r. poz. 1918
 23. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nawojowa (PLH120035) (Dz.U. z 2023 r. poz. 1943)
 24. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036) Dz.U. z 2023 r. poz. 1880
 25. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076) (Dz.U. z 2023 r. poz. 2746)
 26. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Pluderskie (PLH160021) Dz.U. z 2023 r. poz. 767
 27. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046) Dz.U. z 2023 r. poz. 952
 28. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH240048) Dz.U. z 2023 r. poz. 1878

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]