Obwiednia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Obwiednia (ang. envelope) – matematyczne pojęcie z zakresu geometrii różniczkowej. Obwiednia rodziny rozmaitości różniczkowych (w szczególności rodziny krzywych lub powierzchni) jest rozmaitością w każdym swoim punkcie styczną do pewnego członka tej rodziny[1]. W otoczeniu dowolnego punktu należącego do obwiedni znajdują się zatem zarówno punkty należące do członków tej rodziny, jak i punkty nienależące do żadnego z członków.

Obwiednia powierzchni parametrycznej[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Obwiednia rodziny prostych

Niech dane będzie odwzorowanie p opisujące -wymiarową powierzchnię zanurzoną w -wymiarowej przestrzeni w czasie

Obwiednią E powierzchni p względem parametru jest zbiór punktów spełniających warunek:

gdzie jest liniową podprzestrzenią styczną do powierzchni w punkcie Przestrzeń styczna jest rozpięta na wektorach (dla ). Opisany warunek można zapisać:

Powierzchnia trójwymiarowa[edytuj | edytuj kod]

Dla przypadku trójwymiarowego (n=3) równanie obwiedni powierzchni ma postać:

Powyższe równanie może być zapisane z użyciem iloczynu skalarnego wektora oraz wektora normalnego do powierzchni p w punkcie

gdzie jest iloczynem wektorowym pochodnych cząstkowych odwzorowania p:

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Obwiednią poruszającego się wzdłuż osi OX jednostkowego okręgu w dwuwymiarowej przestrzeni OXY są dwie proste oraz

Jednostkowy okrąg poruszający się ruchem prostoliniowym wzdłuż osi OX w przestrzeni dwuwymiarowej OXY jest sparametryzowany kątem

pochodne cząstkowe względem i wynoszą:

Równanie obwiedni ma zatem postać:

zaś samą obwiednię stanowią dwie proste oraz na płaszczyźnie OXY.

Obwiednia powierzchni implicite[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech dana będzie powierzchnia w przestrzeni -wymiarowej opisana równaniem:

gdzie oraz Obwiednią E powierzchni opisanej przy pomocy są punkty dla których spełnione są:

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Jednostkowy okrąg poruszający się ruchem prostoliniowym wzdłuż osi OX w przestrzeni dwuwymiarowej OXY opisany jest za pomocą:

Pochodna cząstkowa względem wynosi:

Równanie obwiedni ma zatem postać:

z czego wynika, iż samą obwiednię stanowią dwie proste

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Obwiednia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-29].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Flaquer J., Garate G., Pargada M.: Envelopes of moving quadric surfaces, CAGD 9, 1992.
  • Eisenhart L.P.: A Treatise on the Differential Geometry of Curves and Surfaces, Dover 2004.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Eric W. Weisstein, Envelope, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).