Obwodnice Krakowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obwodnice Krakowa: istniejące, w budowie i projektowane (stan na sierpień 2020).

Obwodnice Krakowa – historyczne, współczesne, jak i projektowane ciągi ulic i dróg pierścieniowo otaczających centrum Krakowa. Stanowią one zespół czterech koncentrycznych obwodnic miasta.

Obecnie jedynie obwodnice I i II są w całości domknięte. Projekt wszystkich czterech obwodnic uznawany jest za koncepcyjnie wzorowy, gdyż docelowo będzie służył całemu miastu[1].

I obwodnica[edytuj | edytuj kod]

I obwodnica
Ulica Basztowa w ciągu I obwodnicy

Mianem pierwszej obwodnicy określa się w Krakowie ciąg ulic otaczających Stare Miasto wzdłuż plant. Ruch na obszarze wewnątrz pierwszej obwodnicy jest wysoce ograniczony – uprawnionymi do wjazdu są tu jedynie mieszkańcy, służby miejskie oraz w ograniczonym zakresie zaopatrzenie sklepów. Również sama obwodnica charakteryzuje się licznymi ograniczeniami ruchu, głównie tranzytowego, a w planach miasta jest dodatkowe zaostrzenie tych ograniczeń. Wzdłuż większości ulic obwodnicy poprowadzone są liczne linie tramwajowe, a także autobusowe, usprawniające komunikację w tym miejscu.

Obwodnica ta, podobnie jak krakowskie planty, powstała w miejscu dawnych murów obronnych miasta i przylegających do nich fos.

Wykaz ulic[edytuj | edytuj kod]

Wykaz ulic składających się na pierwszą obwodnicę (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara):

II obwodnica[edytuj | edytuj kod]

Druga obwodnica Krakowa otacza przede wszystkim większość dzielnicy I Stare Miasto, ale także stare Podgórze oraz częściowo Grzegórzki. Jej najbardziej charakterystycznym odcinkiem są Aleje Trzech Wieszczów. Stanowi ona podstawową arterię komunikacyjną w centrum miasta, będąc jednocześnie jedyną w pełni przejezdną obwodnicą. Domknięcie jej miało miejsce w grudniu 2004 r. wraz z otwarciem ul. Wita Stwosza obok Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Składa się ona z ciągu ulic co najmniej dwupasmowych, często z wytyczonym dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej.

Znaczna część tej obwodnicy na północ od Wisły powstała w miejscu dawnych linii fortyfikacyjnych Twierdzy Kraków z XIX wieku.

Wykaz ulic[edytuj | edytuj kod]

Wykaz ulic składających się na drugą obwodnicę (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara):

III obwodnica[edytuj | edytuj kod]

III obwodnica z węzłami
Estakada im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego nad Aleją 29 Listopada (2007).

Głównym zadaniem trzeciej obwodnicy Krakowa jest usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi dzielnicami miasta. Obecnie istnieje zaledwie około połowa z planowanych 30 km tej obwodnicy. Istniejący odcinek na północy Krakowa składa się głównie z ciągu ulic trójpasmowych połączonych ze sobą estakadami. Odcinek na południu to ulica dwupasmowa z równolegle przeprowadzonym torowiskiem tramwajowym.

W listopadzie 2011 zakończyła się przebudowa Ronda Ofiar Katynia[2], dzięki której stało się trójpoziomowym skrzyżowaniem z estakadą w relacji Conrada – Radzikowskiego oraz tunelem w relacji Jasnogórska – Armii Krajowej.

Najbardziej kosztownym brakującym elementem jest kilkukilometrowy tunel pod Wzgórzem św. Bronisławy. Planowana jest też budowa innego tunelu w okolicy Sanktuarium w Łagiewnikach, estakady w rejonie zalewu Bagry oraz dwóch mostów na Wiśle.

W marcu 2017 roku pozyskano kredyt w wysokości ok. 700 mln PLN na budowę Trasy Łagiewnickiej oraz wybrano wykonawcę trasy; prace rozpoczęły się 22 lutego 2018 i potrwają do końca 2021[3][4][5].

We wrześniu 2020 roku spółka Trasa Łagiewnicka podpisała umowę na opracowanie dokumentacji budowy Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. W ramach tej umowy w przeciągu 37 miesięcy wykonawca ma uzyskać decyzję środowiskową dla inwestycji[6].

Wykaz ulic[edytuj | edytuj kod]

Wykaz ulic składających się na trzecią obwodnicę (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara):

Wykaz węzłów drogowych[edytuj | edytuj kod]

 • Węzeł Ofiar Katynia
 • Węzeł Wolbromski (budowany)
 • Węzeł Imbramowski
 • Węzeł Polsadu
 • Węzeł Mistrzejowice (planowana budowa estakady)
 • Węzeł Czyżyny im. gen. Ludmiła Rayskiego
 • Węzeł Dywizjonu 308 (planowana budowa estakady)
 • Węzeł Łęg (planowany)
 • Węzeł Płaszów (planowany)
 • Węzeł Bagry (planowany)
 • Węzeł Kabel (planowany)
 • Węzeł Łagiewniki (budowany)
 • Węzeł Solvay (budowany)
 • Węzeł Ruczaj (budowany)
 • Węzeł Przegorzały (w trakcie prac koncepcyjno-projektowych)
 • Węzeł Zarzecze (w trakcie prac koncepcyjno-projektowych)

IV obwodnica[edytuj | edytuj kod]

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

IV obwodnica Krakowa w Kosocicach.
Budowa drogi ekspresowej S7 w ciągu wschodniej obwodnicy Krakowa między węzłem Rybitwy a węzłem Igołomska w okolicach ul. Giedroycia – w tle budowy jednego z wiaduktów nad drogą i mostu na Wiśle

Czwarta obwodnica znana jest pod nazwą obwodnicy autostradowej Krakowa, gdyż większość jej istniejącego odcinka stanowi autostrada A4. Odcinek ten na zachodnich obrzeżach miasta to autostrada dwupasmowa, a na południowych – trójpasmowa. Obecnie trwa budowa w standardzie drogi ekspresowej pozostającej części wschodniego odcinka oraz obwodnicy północnej[7], a także przygotowanie dokumentacji i uzyskiwanie decyzji środowiskowej do przebudowy części zachodniego odcinka obwodnicy i dostosowania go do klasy drogi ekspresowej[8]. Na rok 2018 istniała około połowa[9] z planowanych 60 km tej obwodnicy, przez którą docelowo ma przebiegać cały ruch tranzytowy.

W latach 2007–2008 trwał remont odcinka od węzła opatkowickiego do węzła Balice I mający na celu podniesienie standardu drogi[10].

Od listopada 2008 r. do listopada 2010 r.[11] trwała budowa pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa od węzła Bieżanów do węzła Przewóz. Odcinek ten ma długość 2,7 km.

W ramach budowy odcinka autostrady A4 Kraków-Szarów powstał odcinek obwodnicy od węzła wielickiego do węzła bieżanowskiego[12], otwarty 29 października 2009.

Przetarg dwustopniowy na budowę drugiego odcinka wschodniej obwodnicy (o długości 4,4 km) łączącego węzeł Przewóz z węzłem Igołomska wraz z budową mostu na Wiśle został ogłoszony we wrześniu 2009 roku[13][martwy link]. Po ogłoszeniu listy wykonawców dopuszczonych do drugiego etapu zaprotestowało konsorcjum, które zdaniem GDDKiA nie spełniało wymaganych warunków[14]. Ostatecznie przetarg na budowę wznowiono w 2014 roku. 12 czerwca 2014 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona do przetargu. Złożyło ją konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Heilit+Woerner Sp. z o.o. 22 lipca 2014 GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą[15].

8 czerwca 2011 otwarto nowo wybudowany odcinek północnej obwodnicy od węzła Radzikowskiego do węzła Modlniczka.

20 stycznia 2016 wydano decyzję środowiskową na budowę północnej obwodnicy miasta. Trasa ta stanowić będzie domknięcie czwartej obwodnicy Krakowa, łącząc odcinek drogi krajowej nr 94 od węzła „Modlnica”, poprzez tereny gmin Wielka Wieś, Zielonki i Kraków, do węzła „Nowohuckiego” na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7.[16]

26 sierpnia 2016 Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla północnej obwodnicy Krakowa (POK). Północna obwodnica będzie mieć po trzy pasy ruchu w każdym kierunku i liczyć 14,8 km długości (tj. 12,5 km budowy nowej drogi oraz dostosowanie istniejącego odcinka o dł. 2,3 km do parametrów drogi ekspresowej)[17]. Połączy ona węzeł Modlniczka z węzłem Mistrzejowice, powstającym w ramach budowy odcinka trasy S7 od węzła Igołomska do granicy województwa świętokrzyskiego. Termin ukończenia prac przewidywany jest na rok 2022[18].

9 stycznia 2017 podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej dla północnej obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52. Wykonawca ma 13 miesięcy na jej przygotowanie. Gdy koncepcja będzie gotowa, zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę drogi[19][20].

29 czerwca 2017 oddano do użytku odcinek wschodniej obwodnicy (o długości 4,4 km) łączącego węzeł Przewóz z węzłem Igołomska wraz z nowym mostem na Wiśle.

21 grudnia 2017 ogłoszono przetarg na budowę północnej obwodnicy miasta[21]. Oferty złożyło 8 wykonawców, najtańsza z nich była na kwotę 1,3 mld zł[22].

13 listopada 2018 roku podpisano kontrakt na budowę północnej obwodnicy miasta. Łączna długość trasy wynosi 14,8 km: zadanie będzie obejmowało budowę 12,5 km nowej drogi oraz dostosowanie istniejącego odcinka o dł 2,3 km do parametrów drogi ekspresowej[17].

6 grudnia 2019 roku z powodu wysokiego natężenia ruchu wprowadzono ograniczenie prędkości do 110 km/h, obowiązujące w dni robocze w godz. 6 – 18, na odcinku między węzłami Balice I a Kraków Południe[23].

W lipcu 2020 r. rozpoczęto budowę północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Prace mają potrwać do 2023 roku[24].

20 lipca 2020 rozpoczęto budowę 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Kraków Nowa Huta do węzła Widoma, który na odcinku do węzła Kraków Mistrzejowice stanowić będzie wschodnią obwodnicę miasta. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji GDDKiA w grudniu 2020 roku zerwała umowę z wykonawcą Webuild (dawniej Salini)[25]. Nowy wykonawca ma zakończyć budowę na przełomie roku 2023 i 2024[26].

Wykaz węzłów drogowych[edytuj | edytuj kod]

Węzeł Łagiewniki

Wykaz węzłów drogowych na trasie czwartej obwodnicy (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara):

Trasa Numer drogi Nazwa węzła Stan/uwagi
S7 S52 Kraków Mistrzejowice planowany[27]
S7 776 Kraków Grębałów planowany
S7 79 Kraków Nowa Huta istnieje
S7 Kraków Przewóz istnieje
A4E40 S7 Kraków Bieżanów istnieje
A4E40  S7 94 Kraków Wielicka istnieje
A4E40  S7 776 Kraków Łagiewniki istnieje
A4E40  7E77 S7 Kraków Południe istnieje
A4E40  7E77 44 Kraków Skawina istnieje
A4E40  7E77 Kraków Tyniec istnieje
A4E40  7E77 Kraków Bielany istnieje
A4E40  7E77 774 Kraków Balice istnieje; dojazd do lotniska
A4E40 S52 7E77 Balice I istnieje
S52 7E77 79 Modlniczka (Rząska) istnieje
S52 94 Modlnica istnieje
S52 794 Kraków Zielonki w budowie
S52 7 Kraków Węgrzce w budowie
S52 Kraków Batowice w budowie

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Gazeta Wyborcza w Krakowie, 21 sierpnia 1997 r.
 2. (http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/1162491,otwarcie-ronda-ofiar-katynia-zdjecia,galeria,1755521,id,t,tm,zid.html) Gazeta Krakowska, 25 marca 2010.
 3. Kolejny kredyt na Trasę Łagiewnicką zaciągnięty. Tym razem 698 mln złotych – Kraków, krakow.onet.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 4. Kraków. Trasa Łagiewnicka. W przyszłym roku budowa i wzrost zatrudnienia [WIZUALIZACJE] – Gazetakrakowska.pl, www.gazetakrakowska.pl [dostęp 2017-12-13] (pol.).
 5. LoveKraków, W styczniu 2022 roku pojedziemy Trasą Łagiewnicką [Rozmowa], LoveKraków [dostęp 2021-02-14].
 6. Będzie kontynuacja Trasy Łagiewnickiej - Magiczny Kraków, www.krakow.pl [dostęp 2021-02-14].
 7. Anna Kluba, Wystartowała budowa S52 – Północnej Obwodnicy Krakowa, CoNaDrogach.PL, 22 lipca 2020 (pol.).
 8. Wojciech Kwinta, Obwodnica Krakowa zostanie domknięta, inzynieria.com, 1 grudnia 2020 (pol.).
 9. O małopolskich drogach krajowych w mediach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie [zarchiwizowane 2010-11-12] (pol.).
 10. Remont odcinka Balice-Opatkowice.
 11. S7 BIEŻANÓW-RYBITWY - TRASA OTWARTA DLA RUCHU, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, 16 listopada 2010 [zarchiwizowane 2012-09-05] (pol.).
 12. Budowa Autostrady A4 na odcinku Węzeł Wielicka – Węzeł Szarów [zarchiwizowane 2010-04-10] (pol.).
 13. PRZETARG NA BUDOWĘ DRUGIEGO ODCINKA S7 W KRAKOWIE.
 14. TRASA NOWOHUCKA Z PROTESTEM, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, 2 marca 2010 [zarchiwizowane 2011-07-25] (pol.).
 15. Podpisano umowę na realizację S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska w Krakowie. gddkia.gov.pl, 2014-07-22. [dostęp 22 lipca 2014].
 16. Przełom w sprawie budowy północnej obwodnicy Krakowa, www.strefabiznesu.gazetakrakowska.pl [dostęp 2016-01-22].
 17. a b Rusza realizacja północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-15] (pol.).
 18. Północna obwodnica Krakowa ma być gotowa do 2022 r. – Gazetakrakowska.pl.
 19. Podpisanie umowy na koncepcję programową Północnej Obwodnicy Krakowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 20. Północna obwodnica Krakowa za 5 lat? Grube miliony na drogi – Gazetakrakowska.pl, www.gazetakrakowska.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 21. Północna obwodnica Krakowa trafiła do przetargu GDDKiA – Budownictwo, budownictwo.wnp.pl [dostęp 2018-02-13] (pol.).
 22. Kraków. Osiem ofert na budowę północnej obwodnicy. Najtańsza za niecałe 1,3 mld zł – Gazetakrakowska.pl, www.gazetakrakowska.pl [dostęp 2018-05-25] (pol.).
 23. Ograniczenie prędkości obwodnicy Krakowa (pol.). motoryzacja.interia.pl, 2019-12-06. [dostęp 2019-12-06].
 24. Magdalena Januszek: Rusza budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (pol.). inzynieria.com, 2020-07-07. [dostęp 2020-07-22].
 25. Marcin Banasik, Włosi wyrzuceni z budowy odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. Nie wywiązali się z umowy [ZDJĘCIA], Gazeta Krakowska, 7 grudnia 2020 [dostęp 2021-02-20] (pol.).
 26. LoveKraków, S7 z Krakowa do Warszawy mamy pojechać pod koniec 2023 roku, LoveKraków [dostęp 2021-02-20].
 27. Umowa na wykonanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa została podpisana. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis inf..., www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]