Przejdź do zawartości

Ocena pracowników

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ocena pracowników – podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy (m.in. zgodności z przyjętymi standardami, efektywności) osób zatrudnionych w organizacji. Ocena pracowników pełni funkcje:

  • informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną),
  • motywacyjną,
  • decyzyjną,
  • rozwojową,
  • edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (np. zgodność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się czynnikiem kształtującym postawy i zachowania, nierzadko również w obszarze pozazawodowym.

Najczęściej przybiera formę formularzy, w których ujęte są kategorie podlegające ocenie wraz ze stopniem w jakim dany pracownik wypełnia przyjęte standardy w danej kategorii. Często kategorie ulegają dywersyfikacji ze względu na dział przedsiębiorstwa oraz miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej.

Oceny mogą przybierać formę:

  • skal behawioralnych,
  • ocen opisowych,
  • rejestracji wydarzeń krytycznych (pozytywnych lub negatywnych),
  • rankingów pracowniczych,
  • rozmów oceniających.

Powiązane z systemem wynagrodzeń stają się ważnym czynnikiem kształtującym politykę personalną organizacji.