Ochotnicze Hufce Pracy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Siedziba Komendy Głównej OHP przy ul. Tamka 1 w Warszawie

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) – ogólnopolska zhierarchizowana służba działająca w formie państwowej jednostki budżetowej podlegającej ministrowi właściwemu ds. pracy, wykonująca zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Siedziba Komendy Głównej OHP znajduje się przy ul. Tamka 1 w Warszawie.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Służba została utworzona 13 czerwca 1958 uchwałą Rady Ministrów nr 201/58[1] jako następczyni rozwiązanej w 1955 roku Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (SP). OHP w swych założeniach nawiązywały do przedwojennej tradycji Junackich Hufców Pracy (JHP) działających w latach 1936-1939 roku[potrzebny przypis]. Celem działania hufców było zapewnienie młodzieży obojga płci pracy równocześnie z umożliwieniem jej nabycia kwalifikacji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego[a].

Przysięga junaka Ochotniczych Hufców Pracy

Nabór pierwszych junaków (uczestników hufców) odbył się pomiędzy 20 czerwca a 30 listopada 1958. Zorganizowano cztery hufce w Bieszczadach, liczące łącznie 1200 junaków, które skierowano do pracy przy budowie kolei wąskotorowej Rzepedź–Moczarne, oraz jeden stacjonarny hufiec na Śląsku, skierowany do pracy w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Kolejny hufiec pracował w rozbudowywanej wówczas Kopalni i Elektrowni Turów.

Od początku istnienia hufców aż do upadku systemu socjalistycznego w Polsce w 1989 w organizacji tej znaczny swój udział miały struktury zmilitaryzowane oraz Obrona Cywilna[2]. Po roku 1989 struktury te, wraz z zawodowymi wojskowymi, zostały z hufców wyprowadzone.

Przemiany organizacyjne w OHP przeprowadzono w oparciu o stosowne ustawy – z 7 września 1991 o systemie oświaty[3] oraz z 16 października 1991 o zatrudnieniu i bezrobociu[4] – i wydane na ich podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 1992 w sprawie zasad funkcjonowania hufców[5]. Kolejne rozporządzenia zostały wprowadzone 23 maja 1995[6] i 11 lipca 2000[7].

Stan obecny[edytuj | edytuj kod]

Wojewódzka Komenda OHP przy ul. Poznańskiej w Toruniu

Obecnie podstawę prawną działania OHP stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[8], początkowo wraz z wydanym do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2004 r. [9], obecnie zastąpionym przez rozporządzenie 22 lipca 2011[10]

W Polsce działa 16 Wojewódzkich Komend OHP, a ich siedziby zlokalizowane są w następujących miastach[11]:

Komendanci Główni[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Zadaniem OHP jest: 1) wychowywanie uczestników OHP przez pracę i wpajanie zasad ideowych zgodnych z założeniami programowymi ZMS i ZMW na świadomych obywateli Polski Ludowej, 2) zapewnienie uczestnikom OHP zatrudnienia i możliwości kształcenia w szkołach zawodowych lub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez organizowanie innych form szkolenia zawodowego oraz ochrony pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 3) przygotowanie uczestników OHP do obrony kraju przez szkolenie wojskowe i podnoszenie sprawności fizycznej. Uchwała nr 55 Rady Ministrów z 1 marca 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju i działalności ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej[13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Uchwała nr 201 Rady Ministrów z 13 czerwca 1958 r. w sprawie organizowania i pracy ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej (M.P. 1958 nr 56, poz. 322).
 2. Uchwała nr 185 Rady Ministrów z 30 czerwca 1972 (M.P. 1972 nr 36, poz. 199), Uchwała nr 260 Rady Ministrów z 16 grudnia 1982 (M.P. 1982 nr 31, poz. 267), Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 stycznia 1987 (Dz.U. 1987 nr 2, poz. 9), Uchwała nr 139 Rady Ministrów z 8 sierpnia 1988 w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (M.P. 1988 nr 23, poz. 210).
 3. Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425.
 4. Dz.U. 1991 nr 106, poz. 457.
 5. Dz.U. 1992 nr 69, poz. 347. dokumenty.rcl.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-22)]..
 6. Dz.U. 1995 nr 59, poz. 309.
 7. Dz.U. 2000 nr 56, poz. 671.
 8. Dz.U. 2022 poz. 690.
 9. Dz.U. 2005 nr 6, poz. 41.
 10. Dz.U. 2011 nr 155, poz. 920.
 11. Wojewódzkie Komendy OHP, ohp.pl [dostęp 2019-09-27] (pol.).
 12. Premier Jarosław Gowin powołał nowego komendanta głównego OHP. ohp.pl. [dostęp 2020-11-22].
 13. M.P. 1966 nr 11, poz. 75

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]