Odległość Mahalanobisa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Odległość Mahalanobisa jest odległością między dwoma punktami w n-wymiarowej przestrzeni, która różnicuje wkład poszczególnych składowych oraz wykorzystuje korelacje między nimi. Znajduje ona zastosowanie w statystyce, przy wyznaczaniu podobieństwa między nieznanym wektorem losowym a wektorem ze znanego zbioru.

Definicja[edytuj]

Dane mamy 2 wektory losowe \bold{x}=[x_1,x_2,\ldots,x_n], \bold{y}=[y_1,y_2,\ldots,y_n] w przestrzeni \mathbb{R}^n, oraz pewną symetryczną, dodatnio określoną macierz C\,. Odległość Mahalanobisa zdefiniowana jest jako:

d_{m}(\bold{x},\bold{y}):=\sqrt{(\bold{x}-\bold{y})C^{-1}(\bold{x}-\bold{y})^T}

Interpretacja[edytuj]

Odległość Mahalanobisa stosuje się najczęściej w analizie skupień. Mając dany zbiór punktów tworzących pewną klasę, możemy wyznaczyć dla niego wektor średni \boldsymbol{\mu}=[\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n] oraz macierz kowariancji C\,, które odzwierciedlają pewien charakter tej klasy. Badając przynależność nieznanego wektora losowego \bold{x} do danej klasy, mierzy się jego podobieństwo do wektora \boldsymbol{\mu}\,, uwzględniając przy tym informację o wariancjach poszczególnych składowych oraz korelacjach między nimi. Miarą takiego podobieństwa jest odległość Mahalanobisa, nazywana ważoną odległością euklidesową, przy czym macierzą wag jest C^{-1}\,.

Rozważmy trzy przypadki różnych zbiorów danych:

Przypadek 1[edytuj]

MahalanobisDist0.png

Poszczególne składowe w zbiorze mają równe wariancje (można przyjąć że są one równe 1) i nie są skorelowane. Wówczas macierz kowariancji C\, jest macierzą jednostkową, a odległość Mahalanobisa jest równa odległości euklidesowej:

\begin{align}d_{m}(\bold{x},\boldsymbol{\mu}) & = \sqrt{ (x_1-\mu_1)^2 + \ldots + (x_n-\mu_n)^2}
\\
 & = \sqrt{(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})\mathbb{I}^{-1}(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})^T}\end{align}

Punkty o identycznej odległości od pewnego danego punktu centralnego tworzą na płaszczyźnie okrąg, a w przestrzeni o trzech lub więcej wymiarach odpowiednio sferę i hipersferę.

Przypadek 2[edytuj]

MahalanobisDist1.png

Składowe x_1, x_2, \ldots, x_n wektora losowego \bold{x} nie są skorelowane, lecz mają różne wariancje: \sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2. Aby znormalizować poszczególne składowe należy je podzielić przez odpowiadające im wariancje:

\begin{align}d_{m}(\bold{x},\boldsymbol{\mu}) & = \sqrt{ \frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \ldots + \frac{(x_n-\mu_n)^2}{\sigma_n^2}}
\\
 & = \sqrt{(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})D^{-1}(\bold{x}-\boldsymbol{\mu})^T}\end{align}

gdzie D\, jest macierzą diagonalną \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2).

Punkty o identycznej odległości tworzą na płaszczyźnie elipsę, a w przestrzeni trójwymiarowej elipsoidę, przy czym osie utworzonej figury są równoległe do osi układu współrzędnych.

Przypadek 3[edytuj]

MahalanobisDist2.png

Składowe mają różne wariancje i są skorelowane: \sigma_{ij}^2 > 0,\ \ 1 \leqslant i,j\leqslant n. Odpowiada to pełnej macierzy kowariancji C\,, a utworzona przez punkty o tej samej odległości elipsa jest obrócona o pewien kąt względem osi układu współrzędnych. Obrót ten jest dany przez macierz wektorów własnych macierzy C\,, zaś długości osi elipsy odpowiadają pierwiastkom kwadratowym jej wartości własnych \lambda_1^2, \ldots, \lambda_n^2\,.

Zastosowania[edytuj]

  • Kwadrat odległości Mahalanobisa występuje w wykładniku wielowymiarowego rozkładu Gaussa.
  • W zagadnieniach grupowania danych, np. klasteryzacji rozmytej, odległość Mahalanobisa wykorzystana jest do określania kształtu grupy (klastra). Przykładem jest algorytm GK[1] (Gustaffsona-Kessela).

Przypisy

  1. D.E. Gustafson, W.C. Kessel, Fuzzy clustering with a fuzzy covariance matrix, IEEE Conference on Decision and Control including the 17th Symposium on Adaptive Processes, 1978, 17, s. 761-766