Odsetki ustawowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych. Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Instytucja, która zaczyna naliczać odsetki nie musi informować o tym danego podmiotu, którego dotyczy spór[1].

W Polsce wysokość odsetek ustawowych określała do końca 2015 w drodze rozporządzenia Rada Ministrów[2]. Od 2016 ogłasza ją Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia[3][4]. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

Wzór na wyliczanie odsetek[edytuj | edytuj kod]

Wysokość odsetek wylicza się według następującego wzoru:

Np. zaległość: 100 zł, dni zwłoki: 10, stopa odsetek ustawowych: 7%[5].

A zatem wartość odsetek ustawowych od kwoty 100 PLN za 10 dni zwłoki wynosi 19 groszy.

Zgodnie z art. 114 k.c. do naliczenia odsetek należy zawsze przyjmować, że rok ma 365 dni[6].

Ograniczenie wysokości odsetek umownych[edytuj | edytuj kod]

W umowie można zastrzec również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, wynoszących, zgodnie z art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, należą się tylko odsetki maksymalne (art. 359 § 2² kodeksu cywilnego).

Termin zapłaty wierzytelności[edytuj | edytuj kod]

Naliczanie odsetek należy rozpocząć od dnia następującego po terminie płatności (gdzie termin płatności oznacza wyznaczony dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie) do dnia faktycznej zapłaty włącznie[7]. Dla przykładu, jeżeli 5 września 2016 została wystawiona faktura VAT z terminem płatności 12 września, a zobowiązanie zostało zapłacone 16 września, odsetki ustawowe należy zacząć naliczać od 13 września, zatem należą się one za 4 dni.

Jeżeli termin zapłaty wierzytelności przypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty wypada przed 1 stycznia 2017 i przypada na inny niż święto dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu (choć zgodnie z przepisami prawa w przypadku zapłaty podatku, jeśli termin płatności wypadnie w sobotę, zostaje on przesunięty, tak jak przy dniach ustawowo wolnych od pracy).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Odsetki ustawowe za opóźnienie. mikroporady.pl, 2020-07-14.
  2. Dz.U. z 2014 r. poz. 1858.
  3. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830.
  4. M.P. z 2023 r. poz. 1122.
  5. Wskaźniki i stawki – odsetki ustawowe – gofin.pl [dostęp 2015-01-04].
  6. P. Nazaruk, „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. J. Ciszewskiego, który odwołuje się do wyroku SA z 13 lipca 1994 r., I ACr 533/94, Lexis.pl nr 330847. B. Giesen, „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna” pod red. P. Księżaka.
  7. Anna Hugiel Lazarowicz: Kiedy możesz rozpocząć naliczanie odsetek od nieopłaconych faktur?. poradnik.wfirma.pl, 2015-01-21. [dostęp 2016-12-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-20)].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)