Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
Ilustracja
Dziedzina

bibliologia i informatologia

Adresaci

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizator

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Rok powołania

2013

Strona internetowa

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o bibliologii i informatologii, organizowana od roku szkolnego 2013/2014 przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Funkcjonowała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogli brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2].

Patronem olimpiady było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywa została zawieszona decyzją Komitetu Głównego od września 2019 roku.

Historia[edytuj | edytuj kod]

I Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

Patronami Olimpiady zostali: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego i dziekan Wydziału Filologicznego. Patronat medialny objęły: Biblioteka w Szkole i „Poradnik Bibliotekarza. Współorganizatorem było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (TNBSP). W Olimpiadzie wzięło udział 48 uczniów (z 11 województw). W II etapie znalazło się 38, a w III 20 uczestników. Zwyciężyła uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu Marika Rybak. Nagrodami były czytniki e-booków oraz książki ufundowane przez TNBSP[3].

II Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

W drugiej edycji do dotychczasowych patronów dołączyło Kuratorium Oświaty w Łodzi. W I etapie udział wzięło 131 uczniów, ( z 14 województw). W II etapie uczestniczyło 77, a w III 23 uczestników. Finał obejmował część teoretyczną (ustną) i praktyczną (wyszukiwanie, selekcjonowanie, dokumentowanie i prezentacja informacji z wykorzystaniem Internetu). Zwyciężył Adrian Szczupak z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu. Nagrodami były indeksy na kierunki Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo lub Informacja w środowisku cyfrowym. Firma Qulto ufundowała czytniki e-booków i firmowe gadżety[4].

III Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

W I etapie trzeciej edycji wzięło udział 221 uczniów ( z 15 województw). W II etapie uczestniczyło 120, a w III 24 uczestników. Etap finałowy tak jak rok wcześniej obejmował część teoretyczną i praktyczną. Zwyciężyła Maria Majkowska z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie[5].

IV Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

W czwartej edycji wzięło udział 100 uczniów. Zwyciężyła Aleksandra Bułas z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie[6].

V Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

Zwyciężył Dominik Golec z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamojskiego z Lublina[7].

VI Olimpiada[edytuj | edytuj kod]

Zwyciężyła Julia Cichosz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi[8]

Cele[edytuj | edytuj kod]

Celem olimpiady jest:

 • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką,
 • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów,
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego,
 • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy,
 • umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności w zakresie tematycznym olimpiady,
 • umożliwienie nauczycielom bibliotekarzom oraz nauczycielom przedmiotowym prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem w zakresie tematycznym olimpiady,
 • skrócenie ścieżki postępowania rekrutacyjnego na studiach licencjackich I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo laureatom i finalistom III Etapu olimpiady,
 • pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych,
 • promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji,
 • integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego[9].

Etapy[edytuj | edytuj kod]

 • I etap (szkolny)
 • II etap (okręgowy)
 • III etap (finał)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)
 2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Mariola Antczak, Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna. I edycja., „Przegląd Biblioteczny” (2), 2014, s. 313-314.
 4. Mariola Antczak, II edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Sprawozdanie z realizacji., „Przegląd Biblioteczny” (3), 2015, s. 494-495.
 5. Mariola Antczak, III edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej., „Przegląd Biblioteczny” (3), 2016, s. 529-530.
 6. IV Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna rozstrzygnięta, Wydział Filologiczny UŁ [dostęp 2021-12-12] (pol.).
 7. Wyłoniliśmy zwycięzców!, www.olimpiadabii.uni.lodz.pl [dostęp 2021-12-12].
 8. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna, www.olimpiadabii.uni.lodz.pl [dostęp 2021-12-12].
 9. Cele Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna. [dostęp 2018-01-13].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]