Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie, organizowana od 1960, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[1].

Struktura olimpiady[edytuj | edytuj kod]

Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) – test pisemny z programu stałego;
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) – test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego;
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) – test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Konkurs Oratorski i "Los Szczęścia"[edytuj | edytuj kod]

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Uczestniczy w nim trzech wylosowanych uczestników, każdy ma nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi ocenia specjalne jury.

Od roku 2018 po konkursie odbywa się też losowanie "Los Szczęścia", w którym bierze udział każdy finalista olimpiady. Wytypowany uczestnik wygrywa nagrodę pieniężną ufundowaną przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.

Uprawnienia finalisty i laureata[edytuj | edytuj kod]

Uczestnicy eliminacji trzeciego etapu otrzymują oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec danego roku szkolnego w którym uczestniczyli w olimpiadzie. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania. Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów.

Organizator[edytuj | edytuj kod]

Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady pełni obecnie prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Zakres tematyczny[edytuj | edytuj kod]

Program olimpiady wykracza poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie. Pytania dotyczą m.in. problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej.

Tematy przewodnie[edytuj | edytuj kod]

Tematy przewodnie (program zmienny)
Nr edycji OWPSW Rok Temat
I
1960
II
1961
III
1962
IV
1963 Miejsce Polski we współczesnym świecie. Prawa i obowiązki obywatela PRL
V
1964 XX-lecie Polski Ludowej
VI
1965 XX-lecie Polski Ludowej i problematyka Ziem Zach. i Pn.
VII
1966 Osiągnięcia, prawa i przywileje młodzieży uzyskane w XX-leciu Polski Ludowej
VIII
1967 Znaczenie rewolucji październikowej dla rozwoju socjalizmu, dla Polski, dla pokoju i postępu społecznego na świecie
IX
1968 XXV-lecie Ludowego Wojska Pol.
X
1969 XXV-lecie Polski Ludowej
XI
1970 Tematyka związana z 100 rocznicą urodzin W.I. Lenina i realizacją jego idei
XII
1971 Tematyka techn.-nauk., gosp. i ekon.
XIII
1972
XIV
1973
XV
1974 Młodzież w trzydziestoleciu PRL
XVI
1975 Cały program koncentrował się wokół osiągnięć lat 1970-74
XVII
1976 Człowiek – Praca – Przyszłość – Realizacja zadań VI Zjazdu PZPR oraz budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalist. w Polsce
XVIII
1977 Człowiek – Kraj – Świat – Kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kultury polit. młodzieży szkol.
XIX
1978 Socjalizm przeobraża świat
XX
1979 Pracą tworzymy socjalist. Polskę
XXI
1980 PZPR przewodnią siłą narodu
XXII
1981 O pokój i postęp społ. w świecie
XXIII
1982 Socjalizm – Polska, tradycja i współczesność
XXIV
1983 OjczyznaNaródPaństwo
XXV
1984 Polskie przemiany 1944-84
XXVI
1985 O świat bez wojen
XXVII
1986 Państwo – Obywatel – kultura polit.
XXVIII
1987 Pokój – przyjaźń – wyzwania rozwojowe
XXVIX
1988 Socjalizm – myśl i działanie
XXXI
1990 Europa – perspektywa wspólnego domu
XXXVIII
1997 Droga Polski do NATO i UE
XXXIX
1998 Społeczeństwo i gospodarka rynkowa
XL
1999 Chrześcijaństwo we współczesnym świecie
XLI
2000 Media w nowoczesnym świecie
XLII
2001 Stosunki Polski z sąsiadami
XLIII
2002 Polska i Unia Europejska
XLV
2004 Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym
XLVI
2005 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
XLVII
2006 Społeczeństwo obywatelskie
XLVIII
2007 Społeczeństwo informacyjne
XLIX
2008 Polska w stosunkach międzynarodowych
L
2009 Bezpieczeństwo państwa
LI
2010 Gospodarka i polityka
LII
2011 Sport w życiu społecznym
LIII
2012 Etyka w życiu publicznym
LIV
2013 Kultura w życiu społecznym
LV
2014 10 lat Polski w Unii Europejskiej
LVI
2015 Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego
LVII
2016 Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
LVIII
2017 Systemy religijne świata
LIX
2018 Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja
LX
2019 Polska i jej sąsiedzi

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]