Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) – test pisemny z programu stałego;
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) – test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego;
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) – test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Staje do niego trzech wylosowanych uczestników, którzy mają nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi oceniane są przez specjalne jury.

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre wydziały części uczelni. Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady pełni obecnie prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Olimpiada ma opinię jednej z najcięższych i najbardziej wymagających, a jej program wykracza dalece poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie. Uczestnicy muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej. Zakres materiału jest olbrzymi, trudność pytań więcej niż trudna, co sprawia, że zawody co roku stoją na bardzo wysokim poziomie i są przedmiotem zainteresowania kilku tysięcy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Tematy przewodnie[edytuj]

Tematy przewodnie (program zmienny)
Nr edycji OWPSW Rok Temat
I
1960
II
1961
III
1962
IV
1963 Miejsce Polski we współczesnym świecie. Prawa i obowiązki obywatela PRL
V
1964 XX-lecie Polski Ludowej
VI
1965 XX-lecie Polski Ludowej i problematyka Ziem Zach. i Pn.
VII
1966 Osiągnięcia, prawa i przywileje młodzieży uzyskane w XX-leciu Polski Ludowej
VIII
1967 Znaczenie rewolucji październikowej dla rozwoju socjalizmu, dla Polski, dla pokoju i postępu społecznego na świecie
IX
1968 XXV-lecie Ludowego Wojska Pol.
X
1969 XXV-lecie Polski Ludowej
XI
1970 Tematyka związana z 100 rocznicą urodzin W.I. Lenina i realizacją jego idei
XII
1971 Tematyka techn.-nauk., gosp. i ekon.
XIII
1972
XIV
1973
XV
1974 Młodzież w trzydziestoleciu PRL
XVI
1975 Cały program koncentrował się wokół osiągnięć lat 1970-74
XVII
1976 Człowiek – Praca – Przyszłość – Realizacja zadań VI Zjazdu PZPR oraz budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalist. w Polsce
XVIII
1977 Człowiek – Kraj – Świat – Kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kultury polit. młodzieży szkol.
XIX
1978 Socjalizm przeobraża świat
XX
1979 Pracą tworzymy socjalist. Polskę
XXI
1980 PZPR przewodnią siłą narodu
XXII
1981 O pokój i postęp społ. w świecie
XXIII
1982 Socjalizm – Polska, tradycja i współczesność
XXIV
1983 OjczyznaNaródPaństwo
XXV
1984 Polskie przemiany 1944-84
XXVI
1985 O świat bez wojen
XXVII
1986 Państwo – Obywatel – kultura polit.
XXVIII
1987 Pokój – przyjaźń – wyzwania rozwojowe
XXVIX
1988 Socjalizm – myśl i działanie
XXXI
1990 Europa – perspektywa wspólnego domu
XXXVIII
1997 Droga Polski do NATO i UE
XXXIX
1998 Społeczeństwo i gospodarka rynkowa
XL
1999 Chrześcijaństwo we współczesnym świecie
XLI
2000 Media w nowoczesnym świecie
XLII
2001 Stosunki Polski z sąsiadami
XLIII
2002 Polska i Unia Europejska
XLV
2004 Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym
XLVI
2005 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
XLVII
2006 Społeczeństwo obywatelskie
XLVIII
2007 Społeczeństwo informacyjne
XLIX
2008 Polska w stosunkach międzynarodowych
L
2009 Bezpieczeństwo państwa
LI
2010 Gospodarka i polityka
LII
2011 Sport w życiu społecznym
LIII
2012 Etyka w życiu publicznym
LIV
2013 Kultura w życiu społecznym
LV
2014 10 lat Polski w Unii Europejskiej
LVI
2015 Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego
LVII
2016 Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Linki zewnętrzne[edytuj]