Opakowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Opakowania na biały pieprz, Wielka Brytania, około 1914-1918
Tradycyjne gliniane greckie naczynia na oliwę (pythoi), fot. koniec XX wieku
Parownik Sigelei X-Tank w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią i naklejką z hologramem
Butelki wody na linii produkcyjnej

Opakowanie – wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania. Pełni on często funkcję narzędzia marketingowego, pobudzającego swoim estetycznym wyglądem oraz przekazem marketingowym (danymi nt. produktu, informacjami na temat marki, przedsiębiorstwa) do nabycia towaru. Często opakowanie pełni więc rolę "cichego sprzedawcy".

Rodzaje opakowań i ich przeznaczenie[edytuj]

Podstawowy podział opakowań uwzględnia:

 • opakowania jednostkowe będące opakowaniem pojedynczych produktów, zazwyczaj stosowane w obrocie detalicznym
 • opakowania zbiorcze będące opakowaniem co najmniej dwóch opakowań jednostkowych, zazwyczaj stosowane w procesach transportu i magazynowania
 • opakowania transportowe będące opakowaniem produktów luzem lub opakowań jednostkowych (zbiorczych), stosowane w procesach transportu i magazynowania.

W towaroznawstwie wyróżnia się trzy podstawowe funkcje opakowania:

 • techniczną – umożliwiającą dystrybucję, konsumpcję oraz ochronę produktu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych
 • ekonomiczną – obejmującą relację kosztów wytworzenia opakowania do kosztów wytworzenia towaru
 • estetyczno-marketingową – stanowiącą wartość estetyczną opakowania i mającą zachęcać do nabycia danego towaru.

Inni uczeni stosują podział według następujących kryteriów: funkcji ochronnej, logistycznej, informacyjnej i promocyjnej.

Funkcje opakowań w logistyce[edytuj]

Z punktu widzenia logistyki i transportu wyróżnia się poniższe grupy funkcji opakowań:

 • ochronne – obejmujące zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, klimatycznymi, biotycznymi (drobnoustroje, szkodniki) oraz ubytkami
 • magazynowe – sprowadzają się do ułatwienia procesów składowania, przemieszczania i kompletowania;
 • transportowe – wiążą się najściślej z optymalizacją przebiegów towarowych i maksymalnym wykorzystaniem ładowności środków transportu;
 • kompletacyjne – opakowania powinny ułatwiać sporządzanie zestawów asortymentowych w poszczególnych partiach dostawy, przy założeniu maksymalnego wykorzystania ładowności środka transportowego i dostarczenia odbiorcy niezbędnego kompletu towarów do dalszej sprzedaży;
 • informacyjne – stymulują czynności kompletacyjne, ułatwiają sprzedaż oraz stanowią pomoc w użytkowaniu;
 • recyklingowe i klasyczne – obejmują ponowne wykorzystanie zużytych opakowań bądź ich unieszkodliwianie[1].

Materiały opakowaniowe[edytuj]

Podział ze względu na zastosowany materiał definiuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi[2], która wprowadziła m.in. obowiązek recyklingu dla następujących frakcji opakowaniowych:

Opakowania z atestem[edytuj]

Największy udział w polskim rynku opakowań posiadają opakowania żywności – stosowane u producentów żywności, ale także w gastronomii, cukierniach i pizzeriach. Takie opakowania (najczęściej tekturowe lub foliowe) posiadają atest spożywczy. Zakłady produkcyjne stosujące te opakowania muszą przejść proces atestacji produktów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, określanym w skrócie jako PZH (Państwowy Zakład Higieny)[3].

Regulacje prawne w Polsce[edytuj]

Od 1920 do 2017 r. wydano w Polsce ponad 180 aktów prawnych dotyczących opakowań[4].

Ustawy[edytuj]

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy[5].
 • Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych[6].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu[7].
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych[8].
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach[9].
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych[10].
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej[11].
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[12].
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych[13].
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw[14].
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych[15].
 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych[16].
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych[17].
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw[18].
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe[19].
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych[20].
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych[21].
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym[22].
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych[23].
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu[24].
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw[25].
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu[26].
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu[27].
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[28].
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych[29].
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych[30].
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych[31].
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach[32]
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe[33]
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[34].
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi[35]
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych[36]

Przypisy

 1. Opakowania w systemach logistycznych, Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Wydanie drugie, Poznań, 2001
 2. Internetowy System Aktów Prawnych. isap.sejm.gov.pl. [dostęp 2015-10-11].
 3. Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi i Oceny Wyrobów do Kontaktu z Żywnością (pol.). Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi i Oceny Wyrobów do Kontaktu z Żywnością. [dostęp 2015-06-03].
 4. Wyszukiwarka ISAP: akty prawne dotyczące opakowań. Kancelaria Sejmu RP. [dostęp 2013-06-29].
 5. Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584
 6. Dz.U. 1995 nr 90 poz. 446
 7. Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991
 8. Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84
 9. Dz.U. 2013 poz. 475
 10. Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638
 11. Dz.U. 2016 poz. 1478
 12. Dz.U. 2016 poz. 2142
 13. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1409
 14. Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145
 15. Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187
 16. Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433
 17. Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671
 18. Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78
 19. Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188
 20. Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2274
 21. Dz.U. 2004 nr 11 poz. 97
 22. Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257
 23. Dz.U. 2004 nr 49 poz. 465
 24. Dz.U. 2004 nr 91 poz. 876
 25. Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
 26. Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2103
 27. Dz.U. 2017 poz. 668
 28. Dz.U. 2014 poz. 752
 29. Dz.U. 2015 poz. 1161
 30. Dz.U. 2017 poz. 211
 31. Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1495
 32. Dz.U. 2015 poz. 1203
 33. Dz.U. 2012 poz. 1529
 34. Dz.U. 2016 poz. 1987
 35. Dz.U. 2016 poz. 1863
 36. Dz.U. 2015 poz. 1926

Bibliografia[edytuj]