Ordre de Bataille amerykańskiej dywizji piechoty w 1943

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W 1943 Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła reorganizację która objęła Ordre de Bataille jednostek wojskowych prawie każdego szczebla. Większość zmian polegała na redukcji wszystkich "niebojowych" oddziałów i w porównaniu z wcześniejszą organizacją amerykańskiej dywizji piechoty, stan osobowy został zmniejszony o ponad 1200 żołnierzy, zachowano przy tym "trójkątny" układ dywizji - trzy jednostki niższego szczebla składały się na jedną jednostkę bezpośrednio wyższego szczebla.

Ordre de Bataille[edytuj | edytuj kod]

Piechota[edytuj | edytuj kod]

Żołnierz z karabinem Garand

Podstawową jednostką organizacyjną był squad (oddział) składający się z 12 żołnierzy uzbrojonych w 10 karabinów samopowtarzalnych Garand, jeden karabin Springfield M1903 oraz ręczny karabin maszynowy BAR.

Trzy oddziały składały się na jeden platoon (pluton).

Trzy plutony strzeleckie i jeden weapons platoon składały się na rifle company (kompanię strzelecką). 87-osobowy weapons platoon wyposażony był w 3 moździerze M2 60 mm, 3 pancerzownice Bazooka, 1 ciężki karabin maszynowy M2 12,7 mm oraz trzy karabiny maszynowe 7,62 mm M1919. Łącznie jedna kompania liczyła 193 żołnierzy.

Trzy kompanie strzeleckie, jedna heavy weapons company ("kompania ciężka") i company HQ (kompania sztabowa) składały się na jeden infantry battalion (batalion piechoty). Dowództwo kompanii liczyło 126 osób, w jej skład wchodził także pluton przeciwpancerny wyposażony w trzy armaty przeciwpancerne 57 mm, a skład kompanii ciężkiej stanowiło 166 żołnierzy uzbrojonych w sześć moździerzy M1 81 mm, 8 ciężkich karabinów maszynowych 7,62 mm, 3 ciężkie karabiny maszynowe 12,7 mm i 7 Bazook. Łącznie batalion piechoty liczył 871 żołnierzy.

Następną jednostką organizacyjną był infantry regiment (pułk piechoty) w skład którego wchodziły trzy bataliony piechoty, jedna kompania obsługi (service company - 114 osób), kompania przeciwpancerna (anti tank company - 165 osób), kompania artyleryjska (cannon company - 118 żołnierzy) oraz kompania sztabowa (HQ company - 108 osób). Kompania przeciwpancerna wyposażona była w 12 armat przeciwpancernych i w jej skład wchodził także pluton minerski (mine laying platoon). Kompania artyleryjska była uzbrojona w sześć haubic M101 105 mm. Łącznie pułk liczył 3118 żołnierzy i oficerów.

W skład dywizji wchodziły trzy pułki piechoty i kompania sztabowa (108 osób) - łącznie 9354 żołnierzy i oficerów.

Artyleria[edytuj | edytuj kod]

Do dywizji piechoty należał organicznie jeden pułk artylerii składający się z:

  • trzech batalionów artylerii lekkiej, każdy po trzy baterie wyposażone w cztery haubice 105 mm,
  • jednego batalionu artylerii średniej składającego się z trzech baterii haubic 155 mm (po cztery haubice w baterii).

Łącznie pułk artylerii liczył 2160 żołnierzy i oficerów.

Jednostki dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Ciężarówki CCKW

W skład dywizji piechoty wchodziły także:

  • orkiestra dywizyjna (58 osób)
  • 2 kompanie sygnałowe (226 osób każda)
  • oddział zwiadowczy (155 osób)
  • batalion inżynieryjny (647 osób)
  • kompania kwatermistrzowska (193 osoby, 38 ciężarówek CCKW)
  • kompania naprawcza (147 osób)
  • pluton policji wojskowej Military Police (73)

Łącznie, wraz ze sztabem dywizji, oficerami łącznikowymi, kapelanami i personelem pomocniczym, dywizja liczyła 14253 żołnierzy i oficerów.

Porównanie z dywizjami niemieckimi[edytuj | edytuj kod]

Dyw. Am. Regularna Dyw. Niem. Dyw. Volkssturm
Żołnierze i oficerowie 14253 12352 10072
Karabiny i karabinki 11722 9069 6504
Pistolety maszynowe 90 1503 2064
Karabiny maszynowe (7,62 mm) 157 656 423
Ręczne karabiny maszynowe (BAR) 243 - -
Moździerze 60 mm 90 - -
Moździerze 81 mm 54 48 42
Moździerze 120 mm - 28 24
Pancerzownice 557 108 216
Karabiny maszynowe 12,7 mm 236 - -
Działka przeciwlotnicze 20 mm i 37 mm - 12 9
Holowane armaty przeciwpancerne 57 (57 mm) 21 (50 mm i 75 mm) 9 (50 mm i 75 mm)
Samobieżne armaty przeciwpancerne - 14 14
Haubice 75 mm - 18 38
Haubice 105 mm 54 36 24
Armaty polowe 105 mm - 4 4
Ciężkie haubice 12 (155 mm) 8 (150 mm) 8 (150 mm)

Amerykańska dywizja piechoty miała na wyposażeniu 2012 pojazdów różnego typu, dywizje niemieckie używały głównie trakcji konnej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]