Orlen KolTrans

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ORLEN KolTrans
Ilustracja
M62-295
Państwo  Polska
Adres 09-411 Płock
ul. Chemików 7
Data założenia 2001
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Marcin Kamiński
Udziałowcy PKN Orlen
Nr KRS 0000028251
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 54. 720.000,00 PLN[1]
brak współrzędnych
Strona internetowa
Pociąg z lokomotywą M62-1848 Orlen KolTransu w Osieku nad Notecią na pierwszym planie po prawej stronie znak tarczy zaporowej

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. – polski przewoźnik kolejowy należący do grupy kapitałowej PKN Orlen. Na rynku działa od 2001 roku. Swoim klientom oferuje kompleksową usługę transportu obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów koleją, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów, spedycji oraz zarządzania i obsługi bocznic. Jego głównym udziałowcem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Przedsiębiorstwo posiada lokomotywy:

własne: T448p, M62, TEM2, SM42, 060DA

dzierżawione: E483PL, E6ACT, 111ED, M62M, TEM22, ET22

1 czerwca 2017 spółka przejęła spółkę Euronaft Trzebinia (również należącą do grupy Orlen)[2].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Spółka ORLEN KolTrans powstała w 2001 roku w ramach reorganizacji zakładu ekspedycji PKN ORLEN i była odpowiedzią na ówczesne potrzeby Koncernu w zakresie prowadzenia gospodarki cysternowej.

Ważnym krokiem w historii ORLEN KolTrans było podjęcie w 2004 roku decyzji o realizacji usług przewozowych. Zmiana ta wyznaczyła nowy kierunek działania spółki zmierzający do skoncentrowania się na rozwoju działalności przewozowej. Spółka przy wykorzystaniu własnych wagonów i lokomotyw rozpoczęła realizację przewozów dostarczając produkty rafineryjno-petrochemiczne do terminali przeładunkowych zlokalizowanych na granicach Polski, których odbiorcami byli zagraniczni klienci PKN ORLEN.

1 lipca 2006 roku zakład ekspedycji PKN ORLEN włączono do spółki ORLEN KolTrans. W efekcie Spółka świadczy kompleksową obsługę  bocznicy zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, w tym m.in. obsługa handlowa przesyłek, obsługa punktów załadunku i rozładunku cystern kolejowych, formowanie pociągów, utrzymanie infrastruktury kolejowej.

W 2010 r. ORLEN KolTrans wdrożył politykę bezpieczeństwa i decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uzyskał akceptację Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, co zostało potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa. Przyjmując zasadę ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ORLEN KolTrans gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania spółki z korzyścią dla klientów oraz innych uczestników systemu kolejowego.

Działalność ORLEN KolTrans[edytuj | edytuj kod]

W ramach konsolidacji aktywów kolejowych wewnątrz Grupy Kapitałowej ORLEN  w czerwcu 2017 roku nastąpiło przejęcie przez ORLEN KolTrans zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia[3]. Proces przejęcia miał na celu osiągnięcie efektów synergii, lepsze zarządzanie zasobami oraz poprawę jakości świadczonych w ramach Grupy Kapitałowej usług.

ORLEN KolTrans Sp. z o.o w roku 2017 podjął również działania mające na celu pozyskanie do swojego parku taborowego nowoczesnych pojazdów trakcyjnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w grudniu 2017r. do spółki zostały przekazane dwie zmodernizowane lokomotywy spalinowe typu 15D/A, które wykorzystywane są do prac w przewozach oraz jedna lokomotywa spalinowa typu 6DgB[4], która eksploatowana jest na bocznicy w Trzebini.

Jednocześnie w toku 2017 roku Spółka unowocześniła swój tabor,  który zastąpił wysłużone lokomotywy typu ET22. W tym celu Spółka pozyskała do eksploatacji dwie nowoczesne lokomotywy elektryczne firmy PESA S.A. typu Gama 111Ed z modułem dojazdowym, który umożliwia pracę manewrową na torach bez sieci trakcyjnej.

Warto także dodać, że w ramach przetargu w drugiej połowie 2017 roku, ORLEN KolTrans zawarł umowę dzierżawy 10 lokomotyw (plus lokomotywa zastępcza) typu Traxx E483 i E186 z firmą Railpool GmbH. 2 lutego 2018r. ORLEN KolTrans powiększył dodatkowo swój tabor o trzy nowe lokomotywy typu Griffin[5], które zostały przekazane Spółce przez firmę Newag S.A. na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy.

ORLEN KolTrans posiada bogate doświadczenie nie tylko w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów koleją, ale również w kompleksowym zarządzaniu bocznicami kolejowymi. W najszerszym zakresie działalność ta obejmuje bocznicę w Płocku, chociaż na przestrzeni ostatniego roku ilość obsługiwanych bocznic znacznie się zwiększyła.

W 2017 r. spółka przejęła zarządzanie bocznicami w Trzebini i Jedliczu. Równocześnie podjęte zostały działania związane z obsługą bocznic w Widełce oraz Olszanicy. Od sierpnia 2017r. spółka obsługuje również bocznicę ORLEN Aviation w Warszawie.[6]

W planach ORLEN KolTrans na 2018 rok jest rozszerzenie zakresu działalności bocznicowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz we Włocławku.

Zintegrowany System Zarządzania jakością według ISO 9001:2008[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie obszary działalności ORLEN KolTrans wykonuje w oparciu o funkcjonujący w spółce: Zintegrowany System Zarządzania jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego ISO 14001:2004 i Bezpieczeństwem PN-N-18001:2004[7] w zakresie:

 • wynajmu I dzierżawy wagonów – cystern
 • spedycji kolejowej
 • transport towarów koleją, w tym materiałów niebezpiecznych
 • napraw bieżących I prewencyjnych (okresowych) taboru kolejowego
 • czyszczenia wagonów – cystern

Postęowanie zgodnie z procedurami ISO stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez ORLEN KolTrans usług przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego, a także jest gwarantem dla obecnych i przyszłych kontrahentów.

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans posiada certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)[8] w transporcie kolejowym, który zapewnia:

 • zgodność z wymogami krajowymi przepisów bezpieczeństwa I wymogami bezpieczeństwa ustanowionymi w TSI
 • spełnienie wspólnych wymogów bezpieczeństwa
 • stosowanie wspólnych metod oceny bezpieczeństwa

Zakres certyfikatu bezpieczeństwa:

 • wykonywania przewozów kolejowych rzeczy, w tym towarów niebezpiecznych
 • wykonywanie usługi trakcyjnej

System Zarządzania Utrzymaniem Taboru (MMS)[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans jest certyfikowanym podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów ECM, a także może wykonywać naprawy wagonowe w systemie VPI, potwierdzone przez Stowarzyszenie VPI.

Dla wagonów towarowych wymagania prawne (Rozporządzenie KE 445 z 2011 r.) umożliwiły uzyskanie certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie[9]. W związku z tym spółka zaprojektowała i wdrożyła System Zarządzania Utrzymaniem, odzwierciedlający rzeczywiste procesy zachodzące w firmie, jak i obowiązujący schemat organizacyjny, a także zintegrowała ten system z innymi systemami spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientów posiadających wagony towarowe następnym krokiem było wprowadzenie przepisów VPI, co pozwoliło spółce na podjęcie się technicznego utrzymania wagonów innych właścicieli.

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym[edytuj | edytuj kod]

ORLEN KolTrans bierze czynny udział w poszerzaniu wiedzy na temat kolei, a także w rozwoju kultury i bezpieczeństwa pracy w transporcie kolejowym.

 • Od 2016 roku ORLEN KolTrans współpracuje z Urzędem Transportu Kolejowego oraz ze Strażą Ochrony Kolei przy kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Torowisko to nie boisko”, a wcześniej przy kampanii Kolejowe ABC, która ma na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz budowanie w nich odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Spółka otrzymała wyróżnienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w I edycji Konkursu Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym za projekt Poprawa widoczności składów kolejowych, który polega na oklejeniu taśmami odblaskowymi swoich eksploatowanych lokomotyw. Rozwiązanie służy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zwiększenie widoczności składu manewrowego i możliwość wcześniejszej reakcji przez pozostałych użytkowników przejazdów kolejowych.
 • ORLEN KolTrans został Laureatem EDUKATORA wiedzy kolejowej. Nagroda została przyznana przez firmę szkoleniową OTTIMA. Eksperci docenili spółkę za m.in. zaangażowanie w sprawy rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. ORLEN Koltrans jest jednym z sygnatariuszy Deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, której pomysłodawcą jest Urząd Transportu Kolejowego. Zgodnie z dokumentem spółka zadeklarowała oraz zobowiązała się do wprowadzania „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
 • Spółka została wyróżniona również w konkursie „Dobre Praktyki BHP 2016”, którego organizatorem i inicjatorem był Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN. Zgłoszona przez ORLEN KolTrans praktyka polega na zainstalowaniu kamer do monitoringu pracy lokomotyw, które wykorzystywane są do prac w obrębie bocznicy kolejowej. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększone zostało bezpieczeństwo zespołu zajmującego się manewrowaniem.

Czy wiesz, że:[edytuj | edytuj kod]

W ORLEN KolTrans:

·        od początku istnienia przewiezione zostało ponad 27 milionów ton produktów

·        dziennie pokonywana jest średnia trasa 7 tys. kilometrów

·        najdłuższy skład liczył 44 wagony, który przewiózł łączną masę ponad 2 tys. ton

·        rocznie jeździ 80 tys. wagonów

·        użytkowane jest 15 typów konstrukcyjnych wagonów kolejowych (cystern i platform)

·        zarządzamy i utrzymujemy 140 km torów i 500 rozjazdów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. O firmie.
 2. Orlen Koltrans łączy się z Euronaft Trzebinia (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2017-05-31. [dostęp 2017-06-21].
 3. Orlen Koltrans łączy się z Euronaft Trzebinia [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 4. Pierwsze zmodernizowane przez Newag lokomotywy w Orlenie [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 5. Trzy Griffiny w barwach Orlen Koltrans jadą do klienta [zdjęcia] [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 6. Orlen KolTrans rozszerza działalność bocznicową, wnp.pl [dostęp 2018-03-21] (pol.).
 7. ORLEN KolTrans Sp z o.o., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2018-02-19] (pol.).
 8. ORLEN KolTrans Sp z o.o., www.orlenkoltrans.pl [dostęp 2018-02-19] (pol.).
 9. http://www.orlenkoltrans.pl/PL/OFirmie/Documents/EcmCertificate%20Maintenance.pdf

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]