Przejdź do zawartości

Osiedla typu miejskiego na Białorusi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Na podstawie Zarządzenia Republiki Białorusi z 5 maja 1998 roku (Zakon Riespubliki Biełaruś ot 5 maja 1998 g. №154-Z „Ob administratiwno-territorialnom dielenii i poriadkie rieszenija woprosow administratiwno-territorialnogo ustrojstwa Riespubliki Biełaruś”[1]) na Białorusi do kategorii osiedli typu miejskiego zalicza się:

  • osiedla miejskie (biał. haradskija pasiołki) – powyżej 2000 mieszkańców, z działalnością przemysłową i komunalną, udogodnieniami kulturalno-socjalne, działalnością handlową, obsługą mieszkańców
  • osiedla wypoczynkowe (biał. kurortnyja pasiołki, nazywane też osiedlami kurortowymi) – nie mniej niż 2000 mieszkańców, na terenie których znajdują się sanatoria, domy wypoczynkowe, pensjonaty, udogodnieniami kulturalno-socjalne, działalnością handlową, obsługą mieszkańców
  • osiedla robocze (robotnicze, biał. raboczyja pasiołki, nazywane też osiedlami fabrycznymi) – nie mniej niż 500 mieszkańców, położone w obszarach działalności przemysłowej, elektrowniach, budowach, stacjach kolejowych i innych.

Spis osiedli typu miejskiego

[edytuj | edytuj kod]

Na dzień 14 października 2009 roku (spis ludności) status osiedla typu miejskiego posiadało 94 miejscowości, w tym 83 osiedla miejskie, 1 osiedle wypoczynkowe, 10 osiedli roboczych[2].

Na dzień 1 stycznia 2016 roku pozostało 90 osiedli typu miejskiego, w tym 81 osiedle miejskie, 1 osiedle wypoczynkowe oraz 8 osiedli roboczych[3].

Osiedla typu miejskiego na Białorusi

Herb Nazwa polska Nazwa białoruska Nazwa rosyjska Status Rejon Obwód Ludność (spis, 2009) Ludność (szac., 2016) Zmiana
Antopol Антопаль Антополь osiedle miejskie drohiczyński brzeski 1687 1417 −16,00%
Azarycze Азарычы Озаричи osiedle miejskie kalinkowicki homelski 1340 1159 −13,51%
Białynicze Бялынічы Белыничи osiedle miejskie białynicki mohylewski 10 688 10 220 −4,38%
Biehomla Бягомль Бегомль osiedle miejskie dokszycki witebski 2736 2630 −3,87%
Bielick Беліцк Белицк osiedle robocze (do 2011) rohaczowski homelski 484
Bieszenkowicze Бешанковічы Бешенковичи osiedle miejskie bieszenkowicki witebski 7344 6701 −8,76%
Bobr Бобр Бобр osiedle miejskie krupski miński 1118 957 −14,40%
Boguszewsk Багушэўск Богушевск osiedle miejskie sieneński witebski 3133 2598 −17,08%
Balszawik Бальшавік Большевик osiedle robocze homelski homelski 2518 2502 −0,64%
Bołbasowo Балбасава Болбасово osiedle miejskie miasto Orsza (do 2013);

orszański (od 2013)

witebski 3656 3529 −3,47%
Barawucha Баравуха Боровуха osiedle miejskie miasto Nowopołock witebski 5469 5452 −0,31%
Brahiń Брагін Брагин osiedle miejskie brahiński homelski 3954 3698 −6,47%
Brzostowica Wielka Вялікая Бераставіца Большая Берестовица osiedle miejskie brzostowicki grodzieński 5720 5545 −3,06%
Chocimsk Хоцімск Хотимск osiedle miejskie chocimski mohylewski 7084 6447 −8,99%
Chołopienicze Халопенічы Холопеничи osiedle miejskie krupski miński 1495 1385 −7,36%
Domaczewo Дамачава Домачево osiedle miejskie brzeski brzeski 1305 1221 −6,44%
Drybin Дрыбін Дрибин osiedle miejskie drybiński mohylewski 3298 3031 −8,10%
Hłusk Глуск Глуск osiedle miejskie hłuski mohylewski 7402 7233 −2,28%
Hłusza Глуша Глуша osiedle robocze (do 2012) bobrujski mohylewski 1319
Horodyszcze Гарадзішча Городище osiedle miejskie baranowicki brzeski 2219 2040 −8,07%
Horodziej Гарадзея Городея osiedle miejskie nieświeski miński 4099 3802 −7,25%
Iwieniec Івянец Ивенец osiedle miejskie wołożyński miński 4320 4178 −3,29%
Janowicze Янавічы Яновичи osiedle miejskie witebski witebski 929 765 −17,65%
Jelizowo Ялізава Елизово osiedle robocze osipowicki mohylewski 2672 2491 −6,77%
Jezieryszcze Езярышча Езерище osiedle miejskie horodecki witebski 1575 1280 −18,73%
Juraciszki Юрацішкі Юратишки osiedle miejskie iwiejski grodzieński 1501 1341 −10,66%
Kochanów Коханава Коханово osiedle miejskie tołoczyński witebski 4327 4231 −2,22%
Komaryn Камарын Комарин osiedle miejskie brahiński homelski 2051 1804 −12,04%
Kopatkiewicze Капаткевічы Копаткевичи osiedle miejskie petrykowski homelski 3415 2960 −13,32%
Kopyś Копысь Копысь osiedle miejskie orszański witebski 910 850 −6,59%
Korelicze Карэлічы Кореличи osiedle miejskie korelicki grodzieński 6854 6528 −4,76%
Korma Карма Корма osiedle miejskie kormański homelski 7448 7610 +2,18%
Kostiukowka Касцюкоўка Костюковка osiedle robocze kolejowy (miasto Homel) homelski 9484 9904 +4,43%
Kozłowszczyzna Казлоўшчына Козловщина osiedle miejskie zdzięcielski grodzieński 1847 1673 −9,42%
Krasnaja Słoboda Чырвоная Слабада Красная Слобода osiedle miejskie soligorski miński 4304 3909 −9,18%
Krasne Sioło Краснасельскі Красносельский osiedle miejskie wołkowyski grodzieński 6885 6744 −2,05%
Krasnopole Краснаполле Краснополье osiedle miejskie krasnopolski mohylewski 6123 5844 −4,56%
Kruhłe Круглае Круглое osiedle miejskie kruhelski mohylewski 7529 7620 +1,21%
Krzywicze Крывічы Кривичи osiedle miejskie miadziolski miński 1298 1232 −5,08%
Narocz Нарач Нарочь osiedle wypoczynkowe (kurortowe) miadzielski miński 2931 3481 +18,76%
Lelczyce Лельчыцы Лельчицы osiedle miejskie lelczycki homelski 10 606 11 310 +6,64%
Lubcz Любча Любча osiedle miejskie nowogródzki grodzieński 1157 1059 −8,47%
Łohiszyn Лагішын Логишин osiedle miejskie piński brzeski 2372 2022 −14,76%
Łojów Лоеў Лоев osiedle miejskie łojowski homelski 7022 6733 −4,12%
Łoźna Лёзна Лиозно osiedle miejskie łoźnieński witebski 6766 6688 −1,15%
Łyntupy Лынтупы Лынтупы osiedle miejskie postawski witebski 1609 1519 −5,59%
Moczuliszcze Мачулішчы Мачулищи osiedle miejskie miński miński 7378 8315 +12,70%
Mir Мір Мир osiedle miejskie korelicki grodzieński 2310 2250 −2,60%
Niehorele Негарэлае Негорелое osiedle miejskie (do 2010) dzierżyński miński 982
Nowojelnia Наваельня Новоельня osiedle miejskie zdzięcielski grodzieński 3041 2700 −11,21%
Obol Обаль Оболь osiedle miejskie szumiliński witebski 2687 2395 −10,87%
Oktiabrski Акцябрскі Октябрьский osiedle miejskie oktiabrski homelski 7367 6753 −8,33%
Orzechowsk Арэхаўск Ореховск osiedle miejskie orszański witebski 2755 2402 −12,81%
Ostrowiec Астравец Островец osiedle miejskie
(od 2012 miasto)
ostrowiecki grodzieński 8285
Ostryna Астрына Острино osiedle miejskie szczuczyński grodzieński 2064 1778 −13,86%
Oświeja Асвея Освея osiedle miejskie wierchniedźwiński witebski 1325 1206 −8,98%
Parycze Парычы Паричи osiedle miejskie swietłahorski homelski 2109 1833 −13,09%
Pleszczenice Плешчаніцы Плещеницы osiedle miejskie łohojski miński 6041 5835 −3,41%
Podświle Падсвілле Подсвилье osiedle miejskie głębocki witebski 2270 1965 −13,44%
Porozów Поразава Порозово osiedle miejskie świsłocki grodzieński 1119 913 −18,41%
Praudzinski Праўдзінскі Правдинский osiedle robocze puchowicki miński 2408 2288 −4,98%
Radoszkowicze Радашковічы Радошковичи osiedle miejskie mołodeczański miński 5518 5789 +4,91%
Raduń Радунь Радунь osiedle miejskie werenowski grodzieński 2673 2355 −11,90%
Rossony Расоны Россоны osiedle miejskie rossoński witebski 5409 4946 −8,56%
Roś Рось Россь osiedle miejskie wołkowyski grodzieński 5391 4705 −12,72%
Różana Ружаны Ружаны osiedle miejskie prużański brzeski 3153 3006 −4,66%
Ruba Руба Руба osiedle miejskie kolejowy (miasto Witebsk) witebski 7134 7652 +7,26%
Rudzieńsk Рудзенск Руденск osiedle miejskie puchowicki miński 2806 2725 −2,89%
Rzeczyca Рэчыца Речица osiedle robocze stoliński brzeski 6280 6096 −2,93%
Sasnowy Bor Сасновы Бор Сосновый Бор osiedle robocze swietłahorski homelski 2423 2086 −13,91%
Sopoćkinie Сапоцкін Сопоцкин osiedle miejskie grodzieński grodzieński 1231 1003 −18,52%
Starobin Старобін Старобин osiedle miejskie soligorski miński 5568 6055 +8,75%
Streszyn Стрэшын Стрешин osiedle miejskie żłobiński homelski 1263 1226 −2,93%
Suraż Сураж Сураж osiedle miejskie witebski witebski 1039 818 −21,27%
Szarkowszczyzna Шаркаўшчына Шарковщина osiedle miejskie szarkowszczyński witebski 6934 6424 −7,36%
Szereszów Шарашова Шерешёво osiedle miejskie prużański brzeski 1889 1782 −5,66%
Szumilino Шуміліна Шумилино osiedle miejskie szumiliński witebski 7506 7437 −0,92%
Śmiłowicze Смілавічы Смиловичи osiedle miejskie czerwieński miński 4654 5212 +11,99%
Świr Свір Свирь osiedle miejskie miadziolski miński 1055 909 −13,84%
Świsłocz Свіслач Свислочь osiedle miejskie puchowicki miński 3920 3921 +0,03%
Tatarka Татарка Татарка osiedle robocze osipowicki mohylewski 771 720 −6,61%
Telechany Целяханы Телеханы osiedle miejskie iwacewicki brzeski 4198 3959 −5,69%
Cierachouka Церахоўка Тереховка osiedle miejskie dobruski homelski 1821 3128 +71,77%
Urzecze Урэчча Уречье osiedle miejskie lubański miński 3168 2959 −6,60%
Uszacz Ушачы Ушачи osiedle miejskie uszacki witebski 5514 6030 +9,36%
Uwarowicze Уваравічы Уваровичи osiedle miejskie budzki homelski 2563 2307 −9,99%
Widze Відзы Видзы osiedle miejskie brasławski witebski 1763 1670 −5,28%
Wietryno Ветрына Ветрино osiedle miejskie połocki witebski 2725 2220 −18,53%
Woronów Воранава Вороново osiedle miejskie werenowski grodzieński 6332 6434 +1,61%
Woropajewo Варапаева Воропаево osiedle miejskie postawski witebski 2857 2571 −10,01%
Zarzecze Зарэчча Заречье osiedle miejskie rzeczycki homelski 2447 2242 −8,38%
Zelwa Зэльва Зельва osiedle miejskie zelwieński grodzieński 7396 6906 −6,63%
Zielony Bór Зялёны Бор Зелёный Бор osiedle robocze smolewicki miński 1142 1116 −2,28%
Żołudek Жалудок Желудок osiedle miejskie szczuczyński grodzieński 1290 1017 −21,16%

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]