Outplacement

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Outplacement – program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy[1].

Outplacement może obejmować: doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego, finansowanie szkoleń, kursów doszkalających, doradztwo w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca zamieszkania.

Formy outplacementu
W przypadku projektów outplacementowych realizowanych przez firmy komercyjne znane są dwie zasadnicze formy tych serwisów: outplacement indywidualny (executive outplacement)[2] i outplacement grupowy. Cel obu jest podobny – pomóc w znalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji kariery zawodowej lub zmiana dotychczasowej kariery.

W przypadku outplacementu indywidualnego, kierowanego do kadry menedżerskiej i specjalistów, serwisy są zindywidualizowane. Klient pracuje przez okres od 3 do nawet 24 miesięcy z dedykowanym konsultantem, wspiera go zespół researcherów, znaczącą częścią programu jest coaching kariery i doradztwo wizerunkowe[3].

W outplacemencie grupowym serwisy kierowane są do grup uczestników, najczęściej ze stanowisk operacyjnych. Przeważają zbiorowe formy szkoleń (warsztaty), a znaczącą wagę przywiązuje się do dostarczenia informacji o konkretnych miejscach pracy dostępnych dla grupy pracowników o określonych kwalifikacjach. Popularnym rozwiązaniem (zwłaszcza w dużych projektach) jest ustanowienie dla tych osób Centrum Aktywizacji Zawodowej lub innej komórki działającej na wzór Centrum Kariery.

Coraz częściej outplacement realizowany jest w ramach programów unijnych, dzięki którym wszystkie działania oferowane osobom zagrożonym zwolnieniami czy też już bezrobotnym są całkowicie bezpłatne. Projekty outplacementowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego są dostępne regionalnie w całej Polsce. W województwie małopolskim prowadzony jest m.in. projekt Nowe kwalifikacje – nowa praca. Program outplacement w województwie małopolskim.

Outplacement dofinansowany z EFS oprócz tradycyjnych form wsparcia oferuje często również dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które utraciły pracę, jednakże należy mieć świadomość, że na takie programy decyduje się do 5% uczestników outplacementu.

Przypisy