Owady Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
 Główny artykuł: Fauna Polski.

Liczba gatunków owadów (Insecta) występujących w Polsce nie jest dokładnie poznana. Na podstawie dotychczasowych opublikowanych danych można ją szacować na około 28–34 tysięcy gatunków. Dokładna liczba nie jest znana, ze względu na brak wystarczających badań faunistycznych w wielu grupach owadów. W najnowszym, całościowym zestawieniu Andrzejewskiego i Weiglego (Różnorodność biologiczna Polski) wymieniana jest liczba 26 579 zarejestrowanych gatunków. Jednakże w niektórych grupach szacuje się większą liczbę gatunków, przykładowo wśród Hymenoptera opisano z Polski 6 tys., a szacuje się, że występuje 9 tys. Każdego roku opisywane są kolejne, nowe dla fauny Polski gatunki owadów. Liczba gatunków owadów występujących w Polsce zmienia się z trzech powodów:

 • postępów badań (wykazywanie nowych gatunków, które na terenie Polski występowały już od dawna, ale nie było o nich informacji),
 • wymierania gatunków – na skutek antropogenicznego przekształcenia środowiska niektóre gatunki wymierają na terenie Polski (mogą w przyszłości być reintrodukowane lub rekolonizować w sposób naturalny),
 • pojawiania się nowych gatunków (gatunki obce) z innych regionów geograficznych (przykładem jest stonka ziemniaczana).

Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)[edytuj]

Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków[1]

 Osobny artykuł: Błonkoskrzydłe Polski.

Chruściki (Trichoptera)[edytuj]

W Polsce występuje blisko 300 gatunków chruścików, w Europie ponad 920, zaś na całym świecie opisano ok 14 tysięcy gatunków.

 Osobny artykuł: Chruściki Polski.

Chrząszcze (Coleoptera)[edytuj]

Liczbę gatunków chrząszczy występujących w Polsce na podstawie opublikowanych danych szacuje się na około 6200 gatunków[1].

 Osobny artykuł: Chrząszcze Polski.

Karaczany (Blattodea)[edytuj]

W Polsce występuje 16 gatunków.

 Osobny artykuł: Karaczany Polski.

Modliszki (Mantodea)[edytuj]

Jedynym gatunkiem modliszek występującym na terenie Polski jest:

Motyle (Lepidoptera)[edytuj]

 Osobny artykuł: Motyle Polski.

Muchówki (Diptera)[edytuj]

 Osobny artykuł: Muchówki Polski.
 Osobny artykuł: meszki Polski.

{...)

Pluskwiaki (Hemiptera)[edytuj]

 Osobny artykuł: Pluskwiaki Polski.

Prostoskrzydłe (Orthoptera)[edytuj]

Do fauny Polski zaliczono 82 gatunki owadów prostoskrzydłych (Orthoptera)[2] ze 105 wykazywanych z terenu kraju[17]. W poniższym wykazie nie uwzględniono ponad 20 gatunków błędnie wykazanych z Polski lub zawleczonych okazjonalnie. Przyjęto klasyfikację zgodną z Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków Tom II. 2007[2]. Rozbieżności w klasyfikacji oznaczono uwagami.

Ensifera[edytuj]

Caelifera[edytuj]

Wielkoskrzydłe (Megaloptera)[edytuj]

Sieciarki (Neuroptera)[edytuj]

Sieciarki (Neuroptera s. str.) zwane też siatkoskrzydłymi (Neuroptera s. l.) lub sieciarkami właściwymi znane są też pod nazwą Planipennia.
Do 2007 roku z Polski wykazano 86 gatunków z 7 rodzin[2]:279:

Skorki (Dermaptera)[edytuj]

Skorki (Dermaptera) są reprezentowane w Polsce przez 6 gatunków[2]:5–7

Ważki (Odonata)[edytuj]

W odonatofaunie Polski stwierdzono występowanie 75 gatunków, w tym 2 gatunki (Coenagrion mercuriale i Gomphus pulchellus) zostały błędnie wykazane w starej literaturze, choć ich wystąpienie w Polsce uważa się za możliwe[21][22].

 Zobacz też: Ważki Polski.

Wielbłądki (Raphidioptera)[edytuj]

Rząd Raphidioptera jest reprezentowany na obszarze Polski przez 10 gatunków[2]:

Wojsiłki (Mecoptera)[edytuj]

W Polsce występuje 10 gatunków[2]:

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. Długoskrzydlakowate (długoskrzydlakowe) klasyfikowane są w randze rodziny Phaneropteridae lub w randze podrodziny Phaneropterinae w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).
 2. Isophya brevipennis jest młodszym synonimem I. camptoxypha. Zobacz: Heller et al. (2004) The Isophya species of central and western Europe (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie. 147: 237–258 (pdf).
 3. Informacje o występowaniu Isophya pyrenaea w Polsce najprawdopodobniej dotyczyły innych gatunków. Zobacz opis w artykule Isophya pyrenaea, Bazyluk i Liana (2000) oraz Heller et al. (2004) The Isophya species of central and western Europe (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie. 147: 237–258 (pdf).
 4. Miecznikowate (mieczniki) klasyfikowane są w randze rodziny Conocephalidae lub w randze podrodziny Conocephalinae w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).
 5. Nadrzewkowate (nadrzewki) klasyfikowane są w randze rodziny Meconematidae lub w randze plemienia Meconematini w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).
 6. Wykazywany z Polski jako Cyrtaspis variopicta Costa, 1860.
 7. Klasyfikowany też jako podgatunek Platycleis albopunctata.
 8. Siodlarkowate (siodlarki) klasyfikowane są w randze rodziny Ephippigeridae lub w randze plemienia Ephippigerini w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).

Przypisy

 1. a b Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. I. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004. ISBN 83-88147-04-8.
 2. a b c d e f g h i j Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. II. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2007. ISBN 978-83-881470-7-4.
 3. Przemysław Trojan. Tabanidae – ślepaki (Insecta:Diptera). Fauna Polski, t. 8, PWN, Warszawa 1979.
 4. Andrzej J. Woźnica, Anna Klasa: Heleomyzid flies of the Ojców National Park, with notes on Suillia lineitergum (Pandelle, 1901) – a species new to the fauna of Poland (Diptera: Heleomyzidae). Fragmenta Faunistica, 52 (2): 181-190, 2009.
 5. Władysław Strojny, 1981, Nasze zwierzęta, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, ​ISBN 83-09-00045-6​.
 6. Ježek J. 2007. New records of moth flies (Diptera, Psychodidae) from Poland with description of Apsycha gen. nov., Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47 (2): 145–160,
 7. Andrzej Palaczyk. Rhagionidae (Diptera) polskich Karpat. Dipteron, t. 21: 30-31, Wrocław, 2005.
 8. Mikołajczyk, Waldemar: Leniowate (Bibionidae, Diptera). Fragmenta Faunistica, t. 26, nr 23, Instytut Zoologii PAN, 1981.
 9. a b Gałecki Stanisław Encyklopedia ochrony roślin, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne – Warszawa 1963.
 10. Michalska, Z. Agromyzidae (Diptera) in urban green areas in Poland. Fragmenta Faunistica 2003 Vol. 46 No. 1 pp. 93-107.
 11. Wojciech Giłka, Natalia Jażdżewska: Description of a new species in the Micropsectra atrofasciata group, with notes on rare Tanytarsini in Poland (Diptera: Chironomidae). POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE, VOL. 81: 157-164, Gdańsk, 2012.
 12. J. Bąk: The occurrence of Megastigmus pictus (Förster) (Hymenoptera: Torymidae) and Resseliella skuhravyorum Skrzypcz. (Diptera: Cecidomyiidae) in the Chełmowa Góra forest reserve of the Świętokrzyski National Park (Poland). JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 2006 (6): 249–254.
 13. Przemek Berg: O komarach naukowo. Komar człowiekowi wilkiem. Polityka.pl, 2010-06-18. [dostęp 2015-01-29].
 14. a b c Barbara Skierska 1971. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII Muchówki – Diptera Zeszyt 9 a Komary – Culicidae Larwy i poczwarki. PWN, Warszawa.
 15. Bystrowski C., Grzywacz A., "Stwierdzenie występowania pasożytniczej muchówki Angioneura cyrtoneurina (ZETTERSTEDT, 1859) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce", Wiad. entomol. 28(4): 271-274, Poznań 2009.
 16. R. Henry, L. Disney, E. Durska 2014. A new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland, Fragmenta Faunistica 57 (1): 63 – 66.
 17. Władysław Bazyluk, Anna Liana: Prostoskrzydłe – Orthoptera. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2000, seria: Katalog Fauny Polski cz. 17, z. 2. ISBN 83-85192-94-8.
 18. Gatunek uważany za wymarły na terenie Polski. (Za: Ryszard Orzechowski. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego (pdf). „Przegląd Przyrodniczy”. XX (1-2), s. 45-50, 2009. ).
 19. Czechowska, W.: Sialis morio Klingstedt, 1932 (Megaloptera, Sialidae), an alderfly species new to Poland. Fragmenta Faunistica 2000 Vol. 43 No. 9/17 pp. 123-125. ISSN 0015-9301.
 20. Dobosz R.: Nowe stanowiska Sialis nigripes Pictet, 1865 w Polsce (Neuropteroidea: Megaloptera). Acta Entomologica Silesiana, 1997-1998, 05-06.
 21. Jacek Wendzonka. Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski (pdf). „Odonatrix – Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego”. 1 (Suplement), czerwiec 2005. ISSN 1733-8239. 
 22. Ważki (Odonata) Polski: Systematyka. Strona internetowa Sekcji Odonatologicznej PTE. [dostęp 2010-07-31].