Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z PKWiU)

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – pierwsza polska klasyfikacja produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym.

Pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części – wszystko co znajduje się w obrocie. Usługi natomiast, to wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych i ludności, zarówno na potrzeby produkcji, jak i konsumpcji (indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej).

PKWiU opracowana została głównie dla potrzeb statystyki oraz ewidencji źródłowej i stanowi podstawę do:

 • opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp.,
 • organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. urządzeń ewidencyjnych.

PKWiU jest integralnie związana z klasyfikacjami międzynarodowymi, jest z nimi zharmonizowana, powiązana pojęciowo, zakresowo i kodowo. Struktura klasyfikacji oparta jest na Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej (NACE), Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA) i Liście Produktów (PRODCOM).

Powiązania PKWiU z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi[edytuj | edytuj kod]

PKWiU 1997[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)[1], do stosowania z dniem 1 lipca 1997 r. Obowiązującą do tej pory klasyfikację SWW, pozostawiono dla celów podatkowych (głównie podatku VAT) jeszcze do końca 2002 roku.

Budowa[edytuj | edytuj kod]

A – sekcja
xx – dział
xx.x – grupa
xx.xx – klasa
xx.xx.x – kategoria
xx.xx.xx – podkategoria
xx.xx.xx – xx – pozycja
xx.xx.xx – xx.x – dziewięciocyfrówka
xx.xx.xx – xx.xx – dziesięciocyfrówka

Nowelizacje[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza nowelizacja PKWiU nastąpiła w roku 1999[2], a następna w roku 2001[3]. Zmiany z 1999, jak i 2001 roku głównie obejmowały uproszczenie klasyfikacji przez likwidacje nadmiernie rozbudowanych działów. Od 1 stycznia 2003 roku, PKWiU zaczęło obowiązywać dla celów podatkowych[4]. W styczniu 2002 roku zostało opublikowane zestawienie PKWiU, obejmujące wszystkie dotychczasowe zmiany[5].

PKWiU 1997 obowiązuje obecnie tylko do celów podatkowych. Przez kolejne rozporządzenia (2005[6], 2006[7], 2007[8], 2009[9]) czas obowiązywania klasyfikacji przedłużono do 31 grudnia 2010 roku.

PKWiU 2004[edytuj | edytuj kod]

6 kwietnia 2004 została opublikowana nowa klasyfikacja PKWiU[10]. Budowa nowej klasyfikacji nie różni się od poprzedniej. Nastąpiło jednak dalsze jej uproszczenie, oraz zmieniło się podejście do niektórych grup asortymentów. Z dniem 1 stycznia 2010 PKWiU 2004 zostało całkowicie zastąpione przez PKWiU 2008 (po roku równoległego stosowania).

PKWiU 2008[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2009 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008[11]. Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzając nową klasyfikację do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, pozostawiło jednocześnie PKWiU 1997 – do celów podatkowych.

Budowa[edytuj | edytuj kod]

A – sekcja
xx – dział
xx.x – grupa
xx.xx – klasa
xx.xx.x – kategoria
xx.xx.xx – podkategoria
xx.xx.xx.x – pozycja

Aktualny stan prawny[edytuj | edytuj kod]

Od 1 stycznia 2016 obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2015[12]. Przeznaczona jest do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w sprawach podatkowych (w tym w sprawach podatku od towarów i usług VAT), w urzędowych rejestrach czy w systemach informacyjnych administracji publicznej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997 r. nr 42, poz. 264).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – w załączniku Zmiany W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 92, poz. 1045).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 12, poz. 94) – w załączniku Zmiany W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy(Dz. U. Nr 213, poz. 1803).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U.Nr 28 poz 239) – w załączniku opublikowano wszystkie zmiany w PKWiU 1997.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 90, poz.760).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2006 r. nr 245, poz. 1780).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2007 r. nr 243, poz. 1785).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2009 r. nr 222, poz. 1753).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 89, poz. 844).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 207 poz.1293).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]