Project Management Body of Knowledge

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z PMBOK)
Skocz do: nawigacja, szukaj

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór dobrych praktyk w w dziedzinie zarządzania projektami (Library of Good Practices) zebranych i opublikowanych przez Project Management Institute[1]. Standard PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. Jest źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów PMP i CAPM. Certyfikat znajomości PMI podobnie jak ITIL potwierdza znajomość dobrych praktyk w danej dziedzinie.

W USA PMBOK Guide jest zatwierdzony przez American National Standards Institute jako narodowy standard dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami.

Zasadniczą częścią PMBOK Guideprocesy pogrupowane w 5 grup i 10 obszarów wiedzy.

Procesy[edytuj]

Pięć podstawowych grup procesów w PMBoK według edycji trzeciej to:

 1. Procesy rozpoczęcia – procesy, które służą zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w organizacji:
  1. Opracowanie dokumentu otwarcia
  2. Opracowanie wstępnego zakresu projektu
 2. Procesy planowania – procesy mają na celu odpowiedzenie na pytanie: jak, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności itp.,
  1. Opracowanie planu zarządzania projektem
  2. Planowanie zarządzania zakresem projektu
  3. Definiowanie zakresu projektu
  4. Opracowanie struktury podziału prac (SPP, ang. Work Breakdown Structure (WBS))
  5. Zdefiniowanie czynności
  6. Porządkowanie czynności
  7. Szacowanie zasobów czynności
  8. Szacowanie czasu trwania czynności
  9. Opracowanie harmonogramu
  10. Szacowanie kosztów
  11. Budżetowanie kosztów
  12. Planowanie jakości
  13. Planowanie zasobów ludzkich
  14. Planowanie komunikacji
  15. Planowanie zarządzania ryzykiem
  16. Identyfikacja ryzyka
  17. Jakościowa analiza ryzyka
  18. Ilościowa analiza ryzyka
  19. Planowanie reakcji na ryzyko
  20. Planowanie zaopatrzenia
  21. Planowanie kontraktów
 3. Procesy realizacji – grupują i koordynują wykorzystanie zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania założonego planu,
  1. Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  2. Zapewnienie jakości
  3. Przyjmowanie członków zespołu
  4. Rozwój zespołu
  5. Dystrybucja informacji
  6. Gromadzenie ofert od sprzedawców
  7. Wybór sprzedawców
 4. Procesy kontroli – monitorują postępy prac w projekcie, badają ewentualne odchylenia, aby w razie konieczności uruchomić odpowiednie działania zapobiegawcze lub korygujące,
  1. Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu
  2. Zintegrowane zarządzanie zmianami
  3. Weryfikacja zakresu
  4. Sterowanie zakresem
  5. Nadzór nad harmonogramem
  6. Nadzór nad kosztami
  7. Kontrola jakości
  8. Zarządzanie zespołem
  9. Raportowanie postępu prac
  10. Zarządzanie udziałowcami (interesariuszami)
  11. Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem
  12. Administrowanie kontraktem
 5. Procesy zakończenia – przygotowanie formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy.
  1. Zamknięcie projektu
  2. Zamknięcie kontraktu

Procesy mogą zachodzić na siebie w czasie realizacji projektu lub jego fazy. Obowiązkiem kierownika ewentualnie zespołu kierowniczego projektu jest wybranie tych procesów, które mają zastosowanie dla konkretnego projektu.

Obszary wiedzy[edytuj]

Właściwą część PMBoK stanowi 10 obszarów wiedzy, są to:

Przypisy

 1. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. [dostęp 2014-09-13]. s. 98.

Bibliografia[edytuj]

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition, PMI, USA, 2004
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, PMI, USA, 2008
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA, 2012
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, Warszawa, 2006
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, wydanie polskie PMI/MT&DC, Warszawa, 2009

Linki zewnętrzne[edytuj]