Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 lipca 1993

Data likwidacji

1 stycznia 2022

Adres
Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) – dawna agencja rządowa powołana z dniem 1 lipca 1993 r. jako jednostka organizacyjna z siedzibą w Warszawie bezpośrednio podporządkowana Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej[1]. Od 1996 roku działała na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[2]. Z dniem 1 stycznia 2022 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została połączona z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom[3].

Wieloletnim dyrektorem Agencji był psycholog i działacz społeczny Jerzy Mellibruda, a następnie psycholog – Joanna Mikuła (wcześniej kierowała działem lecznictwa odwykowego w PARPA). Do 2019 dyrektorem PARPA był Krzysztof Brzózka. Pełniącą obowiązki dyrektora była następnie Katarzyna Michalska, a jej zastępczynią – Katarzyna Łukowska (p.o. dyrektora PARPA w latach 2019–2021).

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała w 1996 pierwsza ogólnopolska placówka zajmująca się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie, Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadząca pierwszy ogólnopolski darmowy telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

PARPA sprawowała też merytoryczny nadzór nad pracą gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przed powstaniem agencji w dniu 1 lipca 1993 roku jej zadania pełniło Biuro Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie zarządzenia Nr 16 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie nadania Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej regulaminu organizacyjnego[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1996 r. nr 127, poz. 593)
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]