Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych[1]. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

Zakres działania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

 • ocena realizacji ustawy,
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
 • ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,
 • popularyzowanie ochrony przyrody.

Komisje Rady[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w ramach Rady działa 8 komisji problemowych:

 1. Komisja ds. parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000,
 2. Komisja ds. krajobrazu i przyrody nieożywionej,
 3. Komisja ds. zwierząt,
 4. Komisja ds. roślin,
 5. Komisja ds. grzybów,
 6. Komisja ds. wód i mokradeł,
 7. Komisja ds. CITES,
 8. Komisja ds. informacji i edukacji przyrodniczej.

Inne organy opiniodawczo-doradcze[edytuj | edytuj kod]

W myśl ustawy o ochronie przyrody, poza PROP organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ewa Symonides: Ochrona przyrody. Warszawa: Wyd. UW, 2007, s. 765 + CD. ISBN 978-83-235-0242-5.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]