Para minimalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Para minimalna - jest to para wyrazów lub wyrażeń danego języka, różniących się tylko jedną głoską i posiadających różne znaczenia. Cechy odróżniające głoski pary minimalnej są cechami fonologicznie relewantnymi, np. w języku polskim parę minimalną tworzą wyrazy koza i kosa - wyrazy te różnią się tylko jedną głoską ([z] : [s]) i posiadają różne znaczenia. Wynika z tego, że cechy odróżniające głoski [z] i [s] (w tym wypadku jest to dźwięczność) są w systemie fonologicznym języka polskiego cechami fonologicznie relewantnymi, a głoski [z] i [s] są realizacjami dwóch różnych fonemów. Natomiast w języku hiszpańskim głoski te są realizacjami tego samego fonemu - /s/. Głoska [z] jest w hiszpańskim jedynie wariantem fonemu /s/ występującym przed spółgłoskami nosowymi i półotwartymi, np. w wyrazie capitalismo.

Różnice między głoskami dyferencjującymi znaczenie wyrazów pary minimalnej mogą dotyczyć cech takich jak: dźwięczność, miękkość, ustność lub nosowość, sposób artykulacji, miejsce artykulacji, a także akcent wyrazowy (lub jego brak), intonacja i inne.