Parachora

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Parachora to wielkość fizykochemiczna, określająca objętość cząsteczkową cieczy. Jest niezależna od temperatury w szerokim zakresie temperatur. Zależy natomiast od budowy cząsteczki.

Parachora jest wielkością addytywną – może być otrzymana poprzez dodanie do siebie udziałów pochodzących od atomów, rodzajów i ilości wiązań chemicznych pomiędzy nimi. Np. dla etenu będą to cztery udziały od atomów wodoru, dwa od atomów węgla, cztery od wiązania węgiel – wodór i jeden od wiązania podwójnego węgiel – węgiel.

Parachora zależy od napięcia powierzchniowego cieczy:

gdzie – parachora, masa cząsteczkowa substancji, – napięcie powierzchniowe, – gęstość cieczy, – gęstość pary pozostającej w równowadze z cieczą.