Parachora

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Parachora to wielkość fizykochemiczna, określająca objętość cząsteczkową cieczy. Jest niezależna od temperatury w szerokim zakresie temperatur. Zależy natomiast od budowy cząsteczki.

Parachora jest wielkością addytywną – może być otrzymana poprzez dodanie do siebie udziałów pochodzących od atomów, rodzajów i ilości wiązań chemicznych pomiędzy nimi. Np. dla etenu będą to cztery udziały od atomów wodoru, dwa od atomów węgla, cztery od wiązania węgiel – wodór i jeden od wiązania podwójnego węgiel – węgiel.

Parachora zależy od napięcia powierzchniowego cieczy:

\mathcal{P}=\frac{M\cdot\sigma^{1/4}}{\rho -\rho_{0}} \left[kg^{1/4}\cdot s^{-1/2}\cdot m^{3}\cdot mol^{-1}\right]

gdzie \mathcal{P} – parachora, Mmasa cząsteczkowa substancji, \sigma – napięcie powierzchniowe, \rho – gęstość cieczy, \rho_{0} – gęstość pary pozostającej w równowadze z cieczą.