Przejdź do zawartości

Park Krajobrazowy Chełmy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Park Krajobrazowy Chełmy
Ilustracja
Widok na Chełmy od strony wschodniej
park krajobrazowy
Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Położenie

gminy: Paszowice, Męcinka, Złotoryja, otulina także w gminach: Krotoszyce, Jawor

Mezoregion

Pogórze Kaczawskie, Równina Chojnowska, Pogórze Wałbrzyskie

Data utworzenia

29 czerwca 1992

Akt prawny

Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy” w woj. legnickim[1]

Powierzchnia

159,91 km²

Powierzchnia otuliny

124,71 km²

Obszary chronione

5 rezerwatów przyrody

Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Park Krajobrazowy Chełmy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Park Krajobrazowy Chełmy”
Ziemia51°03′N 16°03′E/51,050000 16,050000
Strona internetowa

Park Krajobrazowy Chełmy – obszar chroniony od 1992 r. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim i złotoryjskim (fragment jego otuliny leży także w powiecie legnickim). Zajmuje powierzchnię 15 990,76 ha, natomiast jego otulina liczy 12 470,83 ha[1].

Park jest położony we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego (Pogórze Złotoryjskie), w Sudetach Zachodnich. Obejmuje również niewielki skrawek Wschodniego Grzbietu Gór Kaczawskich. Na północnym zachodzie w obręb Parku wchodzi skrawek Równiny Chojnowskiej, należącej do Niziny Śląsko-Łużyckiej[2].

Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał na terenie byłego województwa legnickiego. Liczne badania potwierdziły odrębność i wyjątkowość tego obszaru. Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe z unikatowymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej – staropaleozoicznej, permskiej oraz trzeciorzędowej. Teren parku częściowo znajdował się w przeszłości pod panowaniem Cystersów z Lubiąża oraz prowadziły przez niego liczne szlaki handlowe.

Nazwa parku nawiązuje do prasłowiańskiego słowa CHOLMY, używanego jeszcze w średniowieczu, jako nazwa wzgórz wypełniających Park.

Budowa geologiczna

[edytuj | edytuj kod]

Obszar Parku Krajobrazowego Chełmy leży w obrębie dwóch jednostek geologicznych: metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej[3][4].

Większa część podłoża Parku zbudowana jest ze skał metamorficznych należących do metamorfiku kaczawskiego, a powstałych w dolnym paleozoiku – od kambru po dolny karbon. Są to przede wszystkim zieleńce i łupki zieleńcowe, a ponadto: fyllity, łupki serycytowe, łupki kwarcowe, łupki krzemionkowe, łupki grafitowe, lidyty, skały zwane melanżami.

Utwory należące do niecki śródsudeckiej występują na dwóch obszarach – w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Parku. W części północno-zachodniej, w rejonie Leszczyny, Wilkowa i Kondratowa są to skały osadowe niecki Leszczyny. Występują tu piaskowce, mułowce i zlepieńce permu dolnego (czerwonego spągowca), wapienie, dolomity, margle, łupki ilaste permu górnego (cechsztynu), czerwone piaskowce triasu oraz jasne piaskowce kredy górnej. W części południowo-wschodniej, w rejonie Pogwizdowa i Kwietnik są to skały osadowe i wulkaniczne Rowu Świerzawskiego: piaskowce, zlepieńce oraz porfiry i ich tufy, powstałe w dolnym permie.

W wielu miejscach starsze skały przebite są przez trzeciorzędowe bazalty, należące do środkowoeuropejskiej prowincji bazaltowej.

Starsze podłoże przykryte jest częściowo przez osady plejstoceńskiegliny i piaski polodowcowe oraz lessy. W wielu miejscach, a szczególnie obficie w rejonie Nowej Wsi Wielkiej występują głazy narzutowe.

Najmłodsze osady to holoceńskie piaski, żwiry i mady rzeczne, a także czwartorzędowe gliny zwietrzelinowe.

Niektóre z form geologicznych

[edytuj | edytuj kod]

Rzeźba terenu

[edytuj | edytuj kod]

Park Krajobrazowy Chełmy obejmuje północno-wschodnią część Pogórza Złotoryjskiego, zwaną też Chełmami oraz wschodnią Rowu Świerzawskiego. Jest to najbardziej górzysta partia Pogórza Kaczawskiego. Od północnego wschodu opada stromą krawędzią uskoku brzeżnego sudeckiego ku Nizinie Śląskiej. Krawędź jest pocięta głębokimi, przełomowymi dolinami potoków. Pozostała część Parku jest pagórkowata i również pocięta dolinami potoków. Najwyższe wzniesienia Chełmów zbudowane są z trzeciorzędowych bazaltów.

Cały obszar parku leży w dorzeczu Kaczawy. Przez park przepływają potoki: Wilcza, Jawornik, Młynówka, a w jego południowej części Nysa Mała.

Lasy zajmują ok. 55% powierzchni parku. Są to głównie lasy liściaste – dąbrowy, buczyny, grądy i łęgi. Mniejsze powierzchnie zajmują zakrzewienia, łąki i pastwiska, pola orne, obszary zabudowane i drogi[2]. Do najcenniejszych zespołów roślinnych występujących w parku są dąbrowy brekiniowe Sorbo torminalis Quercetum, występujące w Polsce tylko na terenie Pogórza Kaczawskiego[5].

Na obszarze Parku występuje 75 gatunków objętych ochroną, w tym 64 objęte ochroną ścisłą[2]. Cechą charakterystyczną dla parku jest duże nagromadzenie gatunków z rodziny storczykowatych.

Drzewa

[edytuj | edytuj kod]

Pozostałe[6]

[edytuj | edytuj kod]

Na obszarze Parku zaobserwowano 133 gatunki ptaków[2].

Ptaki:

Występuje tu 50 gatunków ssaków[2].

Ssaki:

Występuje tu 13 gatunków płazów[2].

Płazy:

Występuje tu 6 gatunków gadów[2].

Gady:

Inne:

Ochrona przyrody

[edytuj | edytuj kod]

Natura 2000

[edytuj | edytuj kod]

Prawie cały teren Parku, poza północno-wschodnim i wschodnim skrajem, objęty jest obszarem Natura 2000 PLH020037 „Góry i Pogórze Kaczawskie” o pow. 35 005,3 ha, zajmując jego północną część[2].

Rezerwaty

[edytuj | edytuj kod]

Na terenie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody[2]:

Niektóre pomniki przyrody

[edytuj | edytuj kod]

W planach zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na terenie pogórza jest powołanie kolejnych terenów chronionych m.in. seria użytków ekologicznych i rezerwatów (Góra Rataj, Łąki Muchowskie, Lasek Kondratowski, Swarna Góra)[8].

Miejscowości

[edytuj | edytuj kod]

w obrębie Parku

[edytuj | edytuj kod]

w otulinie

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. a b Park Krajobrazowy Chełmy. [w:] Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-06-10].
  2. a b c d e f g h i Edward Wiśniewski, Tomasz Horoszko: Park Krajobrazowy Chełmy, Myślibórz, Wrocław 2013, ISBN 978-83-63166-06-9
  3. Andrzej Grocholski, Edward Wiśniewski: „Przewodnik geologiczny po Parku Krajobrazowym CHEŁMY”, Legnica, Wrocław 1994
  4. Park Krajobrazowy Chełmy, mapa geologiczna dla turystów, skala 1:50 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1995, ISBN 83-903704-1-7
  5. Kwiatkowski P., Podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa Sorbo torminalis Quercetum na Pogórzu Złotoryjskim, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica”, 2003.
  6. Super User, Plan ochrony - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych [online], www.dzpk.pl [dostęp 2016-09-26].
  7. Nowy rezerwat przyrody na Dolnym Śląsku - Aktualności - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. wroclaw.rdos.gov.pl. [dostęp 2015-07-13].
  8. Uchwała numer XVI/332/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 w sprawie ustalenia ochrony dla Parku Krajobrazowego "Chełmy" [online] [dostęp 2018-09-26] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-26].

Literatura

[edytuj | edytuj kod]