Pascal (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.[potrzebne źródło]

Pierwszy opis języka Wirth zawarł w The programming language Pascal, Acta Informatica 1/1971, a kolejny, poprawiony w The programming language Pascal (Revised Report), Bericht der Fachrgruppe Computer – Wissenschaften 5/1972. Pierwszym podręcznikiem języka Pascal była pozycja Jensen, Wirth, Pascal, User Manual and Report 1974.

Pierwotnie służył celom edukacyjnym do nauki programowania strukturalnego[potrzebne źródło]. Popularność Pascala w Polsce była większa niż w innych krajach ze względu na dostępność kompilatorów w pirackich wersjach (zanim pojawiło się prawo ochrony własności intelektualnej), prostotę języka oraz jego popularyzację przez wyższe uczelnie. Szczyt popularności tego języka przypadł na lata 80. i początek 90 XX wieku. Wraz ze zniesieniem ograniczeń COCOM, upowszechnieniem się sieci oraz systemu Unix (następnie Linuksa) stopniowo został wyparty przez C i C++.

Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był produkt firmy Borland InternationalTurbo Pascal. W chwili obecnej dość mocno rozpowszechnionym obiektowym dialektem języka Pascal jest Object Pascal, który stanowi podstawę dla takich języków jak Delphi, Delphi.NET, Oxygene

Istnieją wolne kompilatory Pascala, na przykład Free Pascal, a także bazujące na nim, wolne środowisko IDE jak Lazarus.

Pascal jako narzędzie programisty[edytuj | edytuj kod]

Dla niektórych programistów niektóre cechy Pascala wykluczają jego zastosowanie w poważnych projektach i są powodem krytyki tego języka. Według nich powinien zostać jedynie narzędziem do nauki programowania. Jednak w latach 80. i 90. w języku tym powstawało tysiące aplikacji (również komercyjnych).

Zalety Pascala – czytelność kodu, rygorystyczna kontrola typów danych, wraz z pojawieniem się C zostały uznane za mało istotne. Wypromowanym przez C standardem stała się zwięzłość kodu:

Porównanie wybranych elementów składni języków Pascal i C++
Pascal C++
blok
begin


end;
{


}
działania arytmetyczne
Inc (a,5);
Inc (a);
Dec (a);
c := 5; b := 5; a := 5;
a += 5;
a++;
a--;
a = b = c = 5;
pętla z licznikiem
for i:=1 to 10 do 
begin       

 
end;        
for (i=1; i<=10; ++i)
{


}
pętla z warunkiem
while W = 5 do
begin


end;
while (W == 5)
{


}
pętla nieskończona
while true do
begin


end;
repeat


until false;
while (true)
{


}
do {


} while (!false)

Pascal bardzo rygorystycznie podchodzi do kontroli typów, tj. sprawdza czy do zmiennej typu A nie próbuje się przypisać wartości typu B. Jest zatem językiem silnie typowanym.

Popularność Pascala wzrosła z pojawieniem się Delphi – środowiska programistycznego, opartego na obiektowym Pascalu, pozwalającego na błyskawiczne tworzenie atrakcyjnych wizualnie aplikacji pod Windows. Wraz z pojawieniem się biblioteki windows dla C++ oraz narzędzi do automatycznego tworzenia GUI, Pascal znów stracił na znaczeniu.

Przykładowy program[edytuj | edytuj kod]

Najprostszy formalnie poprawny program (wypisujący tekst):

begin
 writeln('Hello World');
end.

Obliczanie n–tego wyrazu ciągu Fibonacciego:

program fibonacci;
var
 i, liczba: word;
 a, b, c: longint;
begin
 writeln('Podaj, ktora liczbe z ciagu Fibonacciego chcesz zobaczyc: ');
 readln(liczba);
 a := 1;
 b := 1;
 if liczba <= 2 then 
  writeln('Wynik: ', a)
 else 
 begin
  for i := 3 to liczba do 
  begin
   c := a+b;
   a := b;
   b := c;
  end;
  writeln('Wynik: ', c);
 end;
end.

Funkcja obliczająca liczbę w ciągu Fibonacciego metodą rekurencyjną.

function fibonacci(nr: integer): integer;
begin
 if (nr = 1) or (nr = 2) then 
  fibonacci := 1
 else 
  fibonacci := fibonacci(nr-1) + fibonacci(nr-2);
end;

Oto przykład innego programu napisanego w Pascalu. Wylicza on miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

program funkcja;
var 
 delta , x1 , x2: real;
 a, b, c: real;
begin
 writeln('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: ');
 readln(a, b, c);
 if a = 0 then 
  writeln('TO NIE JEST FUNKCJA KWADRATOWA')
 else 
 begin
  delta := (b * b) - (4 * a * c);
  writeln('Delta = ', delta);
  if delta < 0 then
   writeln('BRAK MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ! (w zbiorze liczb rzeczywistych)')
  else 
  if delta > 0 then 
  begin
   x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
   x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
   writeln('X2 = ' , x2);
  end 
  else 
  begin
   x1 := (- b) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
  end;
 end;
end.

Program oblicza silnię dowolnej liczby naturalnej n (w praktyce dowolność ta ograniczona jest zakresem danych typu integer).

program silnia_liczby;
var 
 n: integer;
 
function silnia(n: integer): integer;
begin
 if n = 0 then 
  silnia := 1
 else 
  silnia := n * silnia(n-1);
end;
 
begin
 writeln('Program oblicza silnie z dowolnej liczby');
 write('Podaj liczbe: ');
 readln(n);
 writeln(n,'! = ',silnia(n));
end.

Program sortujący tablicę liczb metodą bąbelkową.

program sortowanie;
const 
 zakres = 99;
var
 Liczby: array [1..zakres] of integer;
 i, j, k, n: integer;
 
procedure czytaj;
begin
 writeln('Program sortuje dane metoda babelkowa');
 write('Podaj ilosc liczb: '); 
 read(n);
 for i := 1 to n do 
 begin
  write('Liczba ',i,' = '); 
  read(Liczby[i]);
 end;
end;
 
procedure pisz;
begin
 writeln('Oto posegregowane elementy:');
 for i := 1 to n do 
  write(liczby[i],' ');
 readln;
end;
 
begin
 czytaj;
 for i := 2 to n do 
 begin
  for j := n downto i do 
  begin
   if Liczby[j-1] > Liczby[j] then 
   begin
    k := liczby[j-1];
    Liczby[j-1]:=Liczby[j];
    Liczby[j]:=k;
   end;
  end;
 end;
 pisz;
 readln;
end.

Program symulujący kostkę do gry:

program kostka;
uses 
 crt;
var
 kost: integer;
 znak: string;
begin
 randomize;
 repeat
  clrscr;
  write ('Ilu scienna kostka chcesz grac ?:');
  readln(kost);
  if (kost < 4) then
  begin
   writeln('Kostka musi miec min 4 sciany');
   readln;
  end;
 until (kost >= 4);
 clrscr;
 repeat
  write('Wylosowano : ');
  write(random(kost)+1);
  writeln(' aby zakonczyc wcisnij "q"');
  readln(znak);
 until (znak =' q') or (znak = 'Q');
end.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. Michał Iglewski, Jan Madey, Stanisław Matwin, Pascal. Język wzorcowy – Pascal 360., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, wydanie trzecie – zmienione, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ISBN 83-204-0597-1,
 2. Andrzej Marciniak, Borland Pascal 7.0, Wyd. Nakom, Poznań 1994 r., ISBN 83-85060-53-7, ISSN 0867-6011,

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Wikibooks-logo.svg
Zobacz publikację na Wikibooks:
Object Pascal