Pascal (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pascal
Pojawienie się 1970
Twórca Niklaus Wirth

Pascaljęzyk programowania wysokiego poziomu opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku.

Historia[edytuj]

Pascal jako język programowania pojawił się stosunkowo późno (Fortran, Cobol i IBM PL/1 pojawiły się już we wczesnych latach sześćdziesiątych). Niklaus Wirth miał zacząć tworzyć Pascala w 1968, a pierwsza implementacja tego języka miała nastąpić w 1970 w serii komputerów CDC 6000. Korzenie języka mają sięgać linii języków programowania Algol-60 i Algol-W. W przeciwieństwie do języka C który został stworzony jako język programowania wysokiego poziomu ale zapewniający ciągle dostęp niskopoziomowy jak języki asemblera, Pascal został stworzony przede wszystkim jako język do tworzenia strukturalnych aplikacji. Pierwszy opis języka Wirth zawarł w The programming language Pascal, Acta Informatica 1/1971, a kolejny, poprawiony w The programming language Pascal (Revised Report), Bericht der Fachrgruppe Computer – Wissenschaften 5/1972. Pierwszym podręcznikiem języka Pascal była pozycja Jensen, Wirth, Pascal, User Manual and Report 1974. W 1977 Wirth zarzucił pracę nad Pascalem na rzecz Modula. W 1982 pojawił się ISO Pascal. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się Compas Pascal stworzony przez Andersa Hajlsberga. Później produkt ten został przebudowany i przemianowany na PolyPascal przez firmę PolyData A/S (początkowo firma ta należała do Hajlsberga, który sprzedał ją później Borlandowi). W listopadzie 1983 pojawił się Turbo Pascal od firmy Borland, który do 1987 osiągnął wersję 4. Turbo Pascal jako środowisko programistyczne wyróżniał się wówczas na tle konkurencji szybkością kompilacji i uruchomienia[1].

Popularność Pascala w Polsce była większa niż w innych krajach ze względu na dostępność kompilatorów w pirackich wersjach (zanim pojawiło się prawo ochrony własności intelektualnej), prostotę języka oraz jego popularyzację przez wyższe uczelnie. Szczyt popularności tego języka przypadł na lata 80. i początek 90 XX wieku. Wraz ze zniesieniem ograniczeń COCOM, upowszechnieniem się sieci oraz systemu Unix (następnie Linuksa) stopniowo został wyparty przez C i C++.

Jedną z popularniejszych implementacji kompilatorów tego języka był produkt firmy Borland InternationalTurbo Pascal. W chwili obecnej dość mocno rozpowszechnionym obiektowym dialektem języka Pascal jest Object Pascal, który stanowi podstawę dla takich języków jak Delphi, Delphi.NET, Oxygene

Istnieją wolne kompilatory Pascala, na przykład Free Pascal, a także bazujące na nim, wolne środowiska IDE jak Lazarus.

Pascal jako narzędzie programisty[edytuj]

Pascal bardzo rygorystycznie podchodzi do kontroli typów, tj. sprawdza czy do zmiennej typu A nie próbuje się przypisać wartości typu B. Jest zatem językiem silnie typowanym.

Popularność Pascala znacznie wzrosła z pojawieniem się Delphi – środowiska programistycznego, opartego na obiektowym Pascalu, pozwalającego na błyskawiczne tworzenie atrakcyjnych wizualnie aplikacji pod Windows.

Porównanie wybranych elementów składni języków Pascal i C++
Pascal C++
blok
begin


end;
{


}
działania arytmetyczne
Inc (a,5);
Inc (a);
Dec (a);
c := 5; b := 5; a := 5;
a += 5;
a++;
a--;
a = b = c = 5;
pętla z licznikiem
for i:=1 to 10 do 
begin       

 
end;        
for (i=1; i<=10; ++i)
{


}
pętla z warunkiem
while W = 5 do
begin


end;
while (W == 5)
{


}
pętla nieskończona
while true do
begin


end;
repeat


until false;
while (true)
{


}
do {


} while (true)

Przykładowe programy[edytuj]

Najprostszy formalnie poprawny program (wypisujący tekst):

begin
 writeln('Hello World');
end.

Obliczanie n–tego wyrazu ciągu Fibonacciego:

program fibonacci;
var
 i, liczba: word;
 a, b, c: longint;
begin
 writeln('Podaj, ktora liczbe z ciagu Fibonacciego chcesz zobaczyc: ');
 readln(liczba);
 a := 1;
 b := 1;
 if liczba <= 2 then 
  writeln('Wynik: ', a)
 else 
 begin
  for i := 3 to liczba do 
  begin
   c := a+b;
   a := b;
   b := c;
  end;
  writeln('Wynik: ', c);
 end;
end.

Funkcja obliczająca liczbę w ciągu Fibonacciego metodą rekurencyjną.

function fibonacci(nr: integer): integer;
begin
 if (nr = 1) or (nr = 2) then 
  fibonacci := 1
 else 
  fibonacci := fibonacci(nr-1) + fibonacci(nr-2);
end;

Oto przykład innego programu napisanego w Pascalu. Wylicza on miejsca zerowe funkcji kwadratowej.

program funkcja;
var 
 delta , x1 , x2: real;
 a, b, c: real;
begin
 writeln('Podaj wspolczynniki a, b, c trojmianu kwadratowego: ');
 readln(a, b, c);
 if a = 0 then 
  writeln('TO NIE JEST FUNKCJA KWADRATOWA')
 else 
 begin
  delta := (b * b) - (4 * a * c);
  writeln('Delta = ', delta);
  if delta < 0 then
   writeln('BRAK MIEJSC ZEROWYCH FUNKCJI ! (w zbiorze liczb rzeczywistych)')
  else 
  if delta > 0 then 
  begin
   x1 := ((- b) - sqrt(delta)) / (2 * a);
   x2 := ((- b) + sqrt(delta)) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
   writeln('X2 = ' , x2);
  end 
  else 
  begin
   x1 := (- b) / (2 * a);
   writeln('X1 = ' , x1);
  end;
 end;
end.

Program oblicza silnię dowolnej liczby naturalnej n (w praktyce dowolność ta ograniczona jest zakresem danych typu integer).

program silnia_liczby;
var 
 n: integer;

function silnia(n: integer): integer;
begin
 if n = 0 then 
  silnia := 1
 else 
  silnia := n * silnia(n-1);
end;

begin
 writeln('Program oblicza silnie z dowolnej liczby');
 write('Podaj liczbe: ');
 readln(n);
 writeln(n,'! = ',silnia(n));
end.

Program sortujący tablicę liczb metodą bąbelkową.

program sortowanie;
const 
 zakres = 99;
var
 Liczby: array [1..zakres] of integer;
 i, j, k, n: integer;

procedure czytaj;
begin
 writeln('Program sortuje dane metoda babelkowa');
 write('Podaj ilosc liczb: '); 
 read(n);
 for i := 1 to n do 
 begin
  write('Liczba ',i,' = '); 
  read(Liczby[i]);
 end;
end;

procedure pisz;
begin
 writeln('Oto posegregowane elementy:');
 for i := 1 to n do 
  write(liczby[i],' ');
 readln;
end;

begin
 czytaj;
 for i := 2 to n do 
 begin
  for j := n downto i do 
  begin
   if Liczby[j-1] > Liczby[j] then 
   begin
    k := liczby[j-1];
    Liczby[j-1]:=Liczby[j];
    Liczby[j]:=k;
   end;
  end;
 end;
 pisz;
 readln;
end.

Program symulujący kostkę do gry:

program kostka;
uses 
 crt;
var
 kost: integer;
 znak: string;
begin
 randomize;
 repeat
  clrscr;
  write ('Ilu scienna kostka chcesz grac ?:');
  readln(kost);
  if (kost < 4) then
  begin
   writeln('Kostka musi miec min 4 sciany');
   readln;
  end;
 until (kost >= 4);
 clrscr;
 repeat
  write('Wylosowano : ');
  write(random(kost)+1);
  writeln(' aby zakonczyc wcisnij "q"');
  readln(znak);
 until (znak ='q') or (znak = 'Q');
end.

Przypisy

 1. Neil Moffatt: DelphiBasics - Krótka historia Borland Delphi (ang.). [dostęp 17.06.2014].

Bibliografia[edytuj]

 1. Michał Iglewski, Jan Madey, Stanisław Matwin, Pascal. Język wzorcowy – Pascal 360., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, wydanie trzecie – zmienione, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ISBN 83-204-0597-1,
 2. Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7.0. Poznań: Nakom, 1994. ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]