Pico (Linux)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pico – prosty, zorientowany ekranowo edytor tekstu oparty na programie obsługi wiadomości pocztowych Pine. Tak jak w Pine, polecenia wyświetlane są u dołu ekranu. Zapewniona jest też pomoc kontekstowa. Wszystkie znaki bezpośrednio po wpisaniu są wstawiane w tekst.

Składnia: pico [ opcje ] [ plik ]

Polecenia edycyjne wprowadzane są przy pomocy kombinacji klawiszy sterujących [Ctrl+znak]. Jako obejście programów komunikacyjnych usuwających niektóre znaki sterujące, można emulować znaki sterujące, naciskając dwukrotnie ESCAPE, a następnie żądany znak sterujący, np. „ESC ESC c” jest równoważne wprowadzeniu Ctrl-c. Edytor posiada pięć podstawowych funkcji: wyrównywanie akapitów, wyszukiwanie, wycinanie/wstawianie bloków, sprawdzanie pisowni i przeglądarkę plików.

Opcje do pico[edytuj | edytuj kod]

+n Powoduje, że pico wystartuje z kursorem umieszczonym w n-tym wierszu pliku. (Uwaga: bez odstępu między znakiem „+” a liczbą)
-b Włącz opcję zastępowania tekstu (Replace) dopasowaniami znalezionymi przy pomocy polecenia „Where is”.
-d Przypisz klawisz „delete” do wymazywania znaku w miejscu kursora zamiast znaku przed kursorem.
-e Włącz uzupełnianie nazw plików.
-f Użyj klawiszy funkcyjnych dla poleceń. Opcja ta jest obsługiwana wyłącznie w połączeniu z UW Enhanced NCSA telnet.
-h Podaje dostępne opcje wiersza poleceń.
-j Włącz polecenie „Goto” w przeglądarce plików. Pozwala to poleceniu na jawne wskazanie pilotowi, który katalog odwiedzić.
-g Włącz tryb „Show Cursor” (pokazywania kursora) w przeglądarce plików. Powoduje, że kursor ustawiany jest przed bieżącym wyborem, a nie w dolnym lewym rogu ekranu.
-k Powoduje, że polecenie „Cut Text” (wytnij tekst) usuwa znaki od pozycji kursora do końca wiersza zamiast usuwania całego wiersza.
-m Włącza obsługę myszką. Działa tylko wtedy, gdy pico uruchomiony jest w oknie „xterm” systemu X Window.
-nn Opcja -nn włącza powiadamianie o nowej korespondencji. Argument n jest opcjonalny i podaje jak często, w sekundach, będzie sprawdzana skrzynka pocztowa. Na przykład -n60 powoduje, że pico będzie co minutę sprawdzać, czy nadeszła nowa przesyłka pocztowa. Domyślnym odstępem jest 180 sekund, dozwolonym minimum zaś 30. (Uwaga: bez spacji między „n” i liczbą)
-o katalog Ustawia katalog pracy. Dostępne będą wyłącznie pliki z tego katalogu. Podobnie, przeglądarka plików ograniczona jest do poddrzewa podanego katalogu.
-rn Ustawia kolumnę używaną jako prawy margines w poleceniu wyrównywania akapitu („Justify”).
-s speller Określa alternatywny program sprawdzania pisowni.
-t włącza „tryb narzędzia” („tool mode”). Przeznaczony do sytuacji, gdy pico używany jest jako edytor wewnątrz innych narzędzi (np. Elm, Pnews). Pico nie będzie monitował o zapisanie przy kończeniu pracy i nie będzie zmieniał nazwy bufora przy operacji zapisu (polecenie „Write Out”).
-v Tylko przeglądanie pliku, wyłączenie edycji.
-w Wyłączenie zawijania wyrazów [przenoszenia do następnego wiersza]. Pozwala więc na edycję długich wierszy.
-x Wyłącz menu klawiszy na dole ekranu.
-z Włącza możliwość zawieszania pracy pico przez ^Z.
-q Definicje sekwencji specjalnych z termcap lub terminfo będą mieć pierwszeństwo nad domyślnie zdefiniowanymi sekwencjami. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy pico został skompilowany z włączoną dyrektywą define TERMCAP_WINS.