Pierwiastki chemiczne według twardości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
L. at. Symbol Nazwa Twardość
w skali Mohsa
Twardość
w skali Vickersa
(GPa)
Twardość
w skali Brinella
(GPa)
3 Li lit 0,6
4 Be beryl 5,5 1,67 0,6
5 B bor 9,5 49
6 C węgiel (grafit) 1,5
6 C węgiel (diament) 10,0
11 Na sód 0,5 0,00069
12 Mg magnez 2,5 0,26
13 Al glin 3 0,167 0,245
14 Si krzem 6,5
16 S siarka 2,0
19 K potas 0,4 0,000363
20 Ca wapń 1,5 0,167
21 Sc skand 0,75
22 Ti tytan 6,0 0,97 0,716
23 V wanad 7,0 0,628 0,628
24 Cr chrom 8,5 1,06 1,120
25 Mn mangan 6,0 0,196
26 Fe żelazo 4,0 0,608 0,49
27 Co kobalt 5,0 1,043 0,7
28 Ni nikiel 4,0 0,638 0,7
29 Cu miedź 3,0 0,369 0,874
30 Zn cynk 2,5 0,412
31 Ga gal 1,5 0,06
32 Ge german 6,0
33 As arsen 3,5
34 Se selen 2,0 0,736
37 Rb rubid 0,3 0,000216
38 Sr stront 1,5
39 Y itr 0,589
40 Zr cyrkon 5,0 0,903 0,650
41 Nb niob 6,0 1,32 0,736
42 Mo molibden 5,5 1,53 1,5
44 Ru ruten 6,5 2,16
45 Rh rod 6,0 1,246 1,1
46 Pd pallad 5,0 0,461 0,0373
47 Ag srebro 2,5 0,251 0,0245
48 Cd kadm 2,0 0,203
49 In ind 1,0 0,00883
50 Sn cyna 1,5 0,0051
51 Sb antymon 3,0 0,294
52 Te tellur 2,0 0,018
55 Cs cez 0,2 0,00014
56 Ba bar 1,0
57 La lantan 2,5 0,491 0,363
58 Ce cer 2,5 0,27 0,412
59 Pr prazeodym 0,4 0,481
60 Nd neodym 0,343 0,265
62 Sm samar 0,412 0,441
63 Eu europ 0,167
64 Gd gadolin 0,57
65 Tb terb 0,863 0,677
66 Dy dysproz 0,54 0,500
67 Ho holm 0,481 0,746
68 Er erb 0,589 0,814
69 Tm tul 0,52 0,471
70 Yb iterb 0,206 0,343
71 Lu lutet 1,16 0,893
72 Hf hafn 5,5 1,76 1,7
73 Ta tantal 6,5 0,873 0,8
74 W wolfram 7,5 3,43 2,57
75 Re ren 7,0 2,45 1,32
76 Os osm 7,0 3,92
77 Ir iryd 6,5 1,76 1,67
78 Pt platyna 3,5 0,549 0,392
79 Au złoto 2,5 0,216 0,245
81 Tl tal 1,0 0,0264
82 Pb ołów 1,5 0,0383
83 Bi bizmut 2,5 0,0942
90 Th tor 3,0 0,35 0,4
92 U uran 6,0 1,96 2,4

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • G.V. Samsonov (Ed.) in Handbook of the physicochemical properties of the elements, IFI-Plenum, New York, USA, 1968.