Pierwsi Piastowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwsi Piastowie – umowne określenie przedstawicieli dynastii Piastów czynnych od IX do końca XII wieku. Do grupy tej są zaliczani Piastowie do pokolenia potomków Bolesława III Krzywoustego włącznie. Ze względów praktycznych włącza się do nich również potomstwo Bolesława IV Kędzierzawego.

Spuściźnie Pierwszych Piastów jest poświęcone Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Piast IX wiek - protoplasta Piastów (historyczność niepewna)
~ Rzepicha
└─>Siemowit IX wiek 
  ~ NN
  └─>Lestek IX - X wiek 
   ~ NN
   └─>Siemomysł X wiek 
     ~ NN
     ├─Mieszko I (ok. 930-992), panował ok. 960-992
     │ ~ Oda (zm. 1023), córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej
     │ └─>Mieszko, Lambert i Świętopełk
     │   └─>Dytryk
     │ ~ Dobrawa (zm. 977), córka Bolesława I Okrutnego, księcia Czech
     │ ├─>Bolesław I Chrobry (967-1025), panował 992-1025, król 1025 
     │ │ ~ NN, księżniczka węgierska
     │ │ └─>Bezprym (986-1032)
     │ │ ~ Emnilda słowiańska (zm. 1017), córka Dobromira
     │ │ ├─>Mieszko II Lambert (990-1033), panował 1025-1034, król Polski 1025-1031
     │ │ │ ~ Rycheza (zm. 1063), córka Ezzona, palatyna Lotaryngii
     │ │ │ ├─>Kazimierz I Odnowiciel (1016-1058), panował 1034(?)-1058
     │ │ │ │ ~ Maria Dobroniega (zm. 1087), córka Włodzimierza Wielkiego
     │ │ │ │ ├─>Bolesław II Szczodry (1042-1081), panował 1058-1079, król Polski od 1076
     │ │ │ │ │ ~ NN
     │ │ │ │ │ └─>Mieszko (1069-1089)
     │ │ │ │ ├─>Władysław I Herman (1040-1102), panował 1079-1102
     │ │ │ │ │ ~ NN
     │ │ │ │ │ └─>Zbigniew (ok. 1070-1112), książę mazowiecki 1102-1106
     │ │ │ │ │ ~ Judyta(1056-1086), córka Wratysława II, króla Czech
     │ │ │ │ │ └─>Bolesław III Krzywousty (1086-1138), panował 1102 - 1138
     │ │ │ │ │   ~ Zbysława Kijowska (1085-1114), córka Świętopełka II
     │ │ │ │ │   └─>Władysław II Wygnaniec (1105-1159), panował 1138-1146
     │ │ │ │ │    ~ Agnieszka Babenberg (1111-1157)
     │ │ │ │ │   ~ Salomea z Bergu (1101-1144)
     │ │ │ │ │   ├─> Leszek (1115-1131)
     │ │ │ │ │   ├─> Ryksa (1116-1155)
     │ │ │ │ │   │  ~ Magnus Silny (1106-1134), syn Mikołaja Estrydsena króla Danii
     │ │ │ │ │   │  ~ Włodzimierz Wsiewołodowic
     │ │ │ │ │   │  ~ Swerker I Starszy (zm. 1156), król Szwecji od 1130
     │ │ │ │ │   ├─> Kazimierz (ok. 1120-1131)
     │ │ │ │ │   ├─> Bolesław IV Kędzierzawy (1122-1173), panował 1146-1173, książę mazowiecki od 1138
     │ │ │ │ │   │  ~ Wierzchosława (zm. 1148 ?), córka Wsiewołoda Nowogrodzkiego
     │ │ │ │ │   │  └─> Bolesław (zm. 1172)
     │ │ │ │ │   │  ~ Maria (?)
     │ │ │ │ │   │  └─> Leszek (1162-1186), książę mazowiecki i kujawski
     │ │ │ │ │   ├─> Mieszko III Stary (1126-1202), panował 1173-1177 i 1199-1202, książę wielkopolski od 1138
     │ │ │ │ │   │  ~ Elżbieta (zm. ok. 1150), córka Beli II króla Węgier
     │ │ │ │ │   │  ~ Eudoksja, córka Izjasława II księcia kijowskiego
     │ │ │ │ │   ├─> Dobronega Ludgarda (1129-1146)
     │ │ │ │ │   │  ~ Dytryk Wettyn (1142-1185), margrabia dolnołużycki
     │ │ │ │ │   ├─> Henryk Sandomierski (ok. 1130-1166)
     │ │ │ │ │   ├─> Judyta (1131-1170)
     │ │ │ │ │   │  ~ Otton I (1126-1184), margrabia brandenburski
     │ │ │ │ │   ├─> Agnieszka (1137-1182)
     │ │ │ │ │   │  ~ Mścisław III Chrobry (zm. 1170), wielki książę kijowski
     │ │ │ │ │   └─> Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194), panował 1177-1194
     │ │ │ │ │     ~ Helena znojemska (ok. 1141-1202)
     │ │ │ │ ├─>Świętosława (ok. 1046-1126)
     │ │ │ │ │ ~ Wratysław II (1032-1092), książę Czech od 1061, król od 1085
     │ │ │ │ ├─>Mieszko (1045-1065)
     │ │ │ │ └─>Otto (1047 - 1048)
     │ │ │ ├─>nieznana z imienia (zm. po 1052)
     │ │ │ │ ~ Bela I (1020 - 1063), król Węgier od 1060
     │ │ │ └─>Gertruda (ok. 1025-1108)
     │ │ │   ~ Izjasław I (1024 - 1078), wielki książę kijowski od 1054
     │ │ └─>Otto (zm. 1033)
     │ └─>Świętosława
     │   ~ Eryk Zwycięski (935-994), król Szwecji
     │   ~ Swen Widłobrody (ok. 960-1014), król Danii od 987
     └─>Czcibor (zm. po 972)