Pionier (Świadkowie Jehowy)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pionierochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną dobrowolnie zobowiązuje się przeznaczać określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwszych pionierów wówczas jeszcze Badacze Pisma Świętego nazywali kolporterami. W „Strażnicy Syjońskiej” z kwietnia 1881 roku zamieszczono artykuł pt. Potrzeba 1000 kaznodziejów, w którym zachęcono osoby niemające nikogo na utrzymaniu do poświęcania tyle czasu, ile tylko mogą, na działalność kaznodziejską. W roku 1885 liczba kolporterów wynosiła 300 osób. W sprawie wyboru terenu do głoszenia na początku pozostawiano kolporterom pełną swobodę[2]. W 1909 roku pionierów było 625[3]. Liczbę 1000 kolporterów przekroczono dopiero w 1914 roku[4].

Po roku 1931 kolporterów zaczęto nazywać pionierami[5]. Pierwszych pionierów specjalnych Towarzystwo Strażnica zaczęło wysyłać w 1937 roku. Ich zadanie polegało na odtwarzaniu w progach mieszkań wykładów biblijnych z płyt gramofonowych oraz na ponownym odwiedzaniu ludzi i prowadzeniu z nimi rozmów biblijnych. Na początku pionierzy specjalni skupiali się na dużych miastach, gdzie istniały już zbory Świadków Jehowy. Kilka lat później zaczęto kierować pionierów na tereny, gdzie Świadkowie Jehowy nie prowadzili działalności kaznodziejskiej[6]. W 2015 roku w skład śpiewnika Świadków Jehowy weszła pieśń, która w treści nawiązuje do działalności pionierów. Pieśń nosi tytuł „Dzień z życia pioniera”[7].

Rodzaje służby pionierskiej[edytuj | edytuj kod]

 • Pionier pomocniczy – głosiciel może podjąć ten rodzaj służby od razu po chrzcie, na jeden lub kilka miesięcy, a czasami nawet do odwołania. Wypełniając specjalny wniosek, zobowiązuje się do poświęcania na głoszenie przynajmniej 50 godzin w miesiącu[a]. Starsi miejscowego zboru po rozpatrzeniu, czy dany głosiciel spełnia wymagania, mogą zatwierdzić jego wniosek do pomocniczej służby pionierskiej. Pionier taki głosi na terenie swojego zboru. W Polsce w 2016 roku było przeciętnie 6225 pionierów pomocniczych[8]. Największą liczbę pionierów pomocniczych w Polsce osiągnięto w kwietniu 2011 roku – 45 028 osób[9]. Na świecie – w 239 krajach – w 2021 roku było przeciętnie 398 504 pionierów pomocniczych[10]. Najwyższa liczba pionierów pomocniczych na świecie wyniosła w kwietniu 2011 roku – 2 657 377[b]. Pionierów pomocniczych po raz pierwszy powołano w roku 1917. Byli oni nazywani kolporterami specjalnymi. W niektórych zborach było ich wówczas około 100%[11].
 • Pionier stały – głosiciel, który jest w stanie spędzić w działalności kaznodziejskiej minimum 840 godzin w roku[c], i jest przynajmniej sześć miesięcy po chrzcie. Po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku przez starszych zboru zostaje przez nich zamianowany na pioniera. Działalność ewangelizacyjną jako pionier stały może pełnić na terenie swojego zboru lub na terenie, na który zostanie skierowany według potrzeb[12]. Pod koniec pierwszego roku służby pionier stały jest zapraszany na specjalne sześciodniowe szkolenie – Kurs Służby Pionierskiej. Doświadczeni pionierzy w wieku od 23 do 65 lat, po dwóch latach służby pionierskiej oraz gotowi działać na przydzielonych im terenach, mogą skorzystać z dwumiesięcznego Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa[13]. Bierze udział w spotkaniach dla pionierów podczas wizyty nadzorcy obwodu, corocznym spotkaniu w zborze (w wyjątkowych sytuacjach poprzez wideokonferencje), w specjalnym spotkaniu organizowanym w związku ze zgromadzeniem obwodowym (w wyjątkowych sytuacjach poprzez platformę internetową JW Stream–Studio)[14]. Na świecie w 2021 roku było przeciętnie 1 350 138 pionierów stałych[10], a w Polsce – 8789[15]. W kwietniu 1881 roku, gdy Badaczy Pisma Świętego było około 100 Charles T. Russell w „Strażnicy Syjońskiej” opublikował apel pod tytułem Potrzeba 1000 kaznodziejów[16]. W roku 1885 działalność kaznodziejską prowadziło około 300 kolporterów. Z tej grupy w 1888 roku 50 osób czyniło to pełnoczasowo[17].
 • Pionier specjalny – głosiciel, który na głoszenie przeznacza 130 godzin w miesiącu[18][c]. Na pioniera specjalnego każda osoba zostaje zamianowana przez Biuro Oddziału Świadków Jehowy koordynujące działalność kraju, w którym mieszka. Zazwyczaj do tego rodzaju służby pionierskiej zapraszani są doświadczeni pionierzy stali, którzy mogą głosić tam, gdzie ich skieruje Biuro Oddziału. Kierowani są często na teren, gdzie mogą założyć nowy zbór; we własnym lub ościennym kraju. Ponieważ większość swojego czasu poświęcają na ewangelizację, toteż nie mogą zarabiać na swoje utrzymanie. Dlatego dostają od Towarzystwa Strażnica zapomogę na pokrycie niezbędnych wydatków[12][6]. W Polsce w 2011 roku było łącznie 241 pionierów specjalnych[9]. Na świecie w 1992 było ponad 14 500 pionierów specjalnych[6], a w roku 2015 przeszło 55 tysięcy[19]. Ze względu na wykonywanie specjalnego zadania, pionier specjalny należy do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy[20]. Spośród tymczasowych pionierów specjalnych, zamianowanych spośród absolwentów Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, po corocznej analizie ich działalności przez Komitet Służby Biura Oddziału, zaprasza się ich do pełnienia służby jako misjonarze terenowi[21].

Tabela liczby pionierów[edytuj | edytuj kod]

Rok Przeciętna liczba pionierów
(pomocniczych i pełnoczasowych)
na świecie
1914 1000
1930 2897
1940 5251
1950 14 093
1960 30 584
1970 88 871
1980 137 861
1990 536 508
2000 805 205
2010 1 132 861
2015 1 578 714
2020 1 638 187
2021 1 748 642

Kurs Służby Pionierskiej[edytuj | edytuj kod]

Kurs Służby Pionierskiej – sześciodniowe szkolenie dla pionierów – pod koniec pierwszego roku służby[13] – zapoczątkowane w grudniu 1977 roku w Stanach Zjednoczonych[22]. Składa się z 40 godzinnych lekcji, na które składają się dyskusje, pokazy i warsztaty, mające lepiej wyposażyć do pełnienia służby pionierskiej. Obecnie na to szkolenie wraz z nowymi uczestnikami stopniowo zapraszani są też absolwenci, którzy nie byli na kursie w ostatnich pięciu latach pełnionej służby pionierskiej[23][c]. Uczą się na nim jak prowadzić rozmowy z napotykanymi ludźmi, omawiają Biblię i zagadnienia organizacyjne oraz jak w życiu codziennym kierować się zasadami z Pisma Świętego i jak pielęgnować oraz okazywać chrześcijańskie cechy, takie jak np. pokora, miłość. Ma ono pomóc pionierowi wzmocnić więź z Jehową Bogiem, zachęcić do dalszej wiernej służby oraz podnieść kwalifikacje we wszystkich jej dziedzinach[13][24]. Materiały źródłowe dla takiego kursu to Biblia i podręcznik „Dokładnie pełnij swoją służbę” (2 Tymoteusza 4:5).

W związku z pandemią COVID-19 w roku 2021 po raz pierwszy w historii odbył się w formie wideokonferencji (kurs w tej formie odbył się również w 2022 roku)[25].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Obniżenie wymagań godzinowych pionierów pomocniczych do 30 godzin miesięcznie obowiązuje w marcu i kwietniu oraz w miesiącu wizyty nadzorcy obwodu w zborze lub w innych terminach podanych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.
 2. Ten najwyższy miesięczny wynik liczbowy został osiągnięty w związku z czasowym obniżeniem wymagań. Osoby zgłaszające się do tej służby tylko w kwietniu 2011 roku mogły bowiem zadeklarować wypracowanie 30 lub standardowych 50 godzin w tamtym miesiącu – Rocznik Świadków Jehowy 2012, wyd. Towarzystwo Strażnica, 2011, s. 7.
 3. a b c W związku z pandemią COVID-19 od 14 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku działalność od domu do domu była zawieszona (prowadzona była listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej; od 31 maja 2022 roku wznowiono publiczną działalność ewangelizacyjną). W związku z tym do odwołania zawieszono wymagania godzinowe dla pionierów pełnoczasowych (stałych, specjalnych i misjonarzy). Do 31 grudnia 2022 roku Kurs Służby Pionierskiej wyjątkowo odbywa się w formie wideokonferencji (od marca 2021 roku do sierpnia 2022 roku program spotkania dla pionierów z okazji zgromadzenia obwodowego przedstawiany był online na platformie JW Stream–Studio, a spotkania dla pionierów organizowane w zborze prowadzono przez wideokonferencje).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kto to jest pionier?, „Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy?”, Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 16.
 2. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 209, 210, ISBN 83-903551-0-8.
 3. Głoszenie publicznie i od domu do domu, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 559, ISBN 83-903551-0-8.
 4. ‛Szukanie najpierw Królestwa’, [w:] Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 284, ISBN 83-903551-0-8.
 5. Watchtower, Z dnia na dzień uczę się coraz bardziej kochać pracę kolportera, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIII, Towarzystwo Strażnica, 15 maja 2012, s. 31, 32, ISSN 1234-1150.
 6. a b c Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 299, ISBN 83-903551-0-8.
 7. ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’ – Pieśń 81: Dzień z życia pioniera, Towarzystwo Strażnica, 2015.
 8. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 184, 185.
 9. a b Watchtower, Ciekawe osiągnięcia w służbie, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, sierpień 2011, s. 8, ISSN 1234-4559.
 10. a b Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie 2021, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 2.
 11. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 2017, Towarzystwo Strażnica, 2016, s. 172–176.
 12. a b Watchtower, Pamiętajmy o sługach pełnoczasowych, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Towarzystwo Strażnica, 15 września 2014, s. 30, ISSN 1234-1150.
 13. a b c Z jakich szkoleń mogą korzystać pionierzy?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], Towarzystwo Strażnica, 2018.
 14. Watchtower, Czy mógłbyś spróbować przez rok?, „Chrześcijańskie życia i służba – program zebrań”, Towarzystwo Strażnica, lipiec 2016, s. 4, ISSN 2380-3487.
 15. Watchtower, Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach w roku 2021, Towarzystwo Strażnica, 2021, s. 2.
 16. Watchtower, Ja jestem z wami, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2012, s. 5, 6, ISSN 1234-1150.
 17. Watchtower, Pojawienie się i rozwój w czasach nowożytnych, [w:] Świadkowie Jehowy — kim są? W co wierzą? [online], Towarzystwo Strażnica, 2001, s. 6–11.
 18. Watchtower, Co jest dla ciebie „powodem do radosnego uniesienia”?, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, lipiec 2012, s. 1, ISSN 1234-4559.
 19. JW Broadcasting – styczeń 2016, jw.org, 4 stycznia 2016 [dostęp 2016-01-04].
 20. Watchtower, Co ślubujesz, spełnij, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2017, s. 3–8, ISSN 1234-1150.
 21. Watchtower, Misjonarze terenowi – pracownicy na żniwach, jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
 22. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1993, s. 113, ISBN 83-903551-0-8.
 23. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, 15 września 2012, s. 22.
 24. Szkolenie poddanych Królestwa, [w:] Królestwo Boże panuje! [online], jw.org, 2014, s. 188.
 25. Watchtower, Kurs Służby Pionierskiej pierwszy raz online, jw.org, 28 kwietnia 2021.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]