Piotr Bałczewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Piotr Bałczewski
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 7 lutego 1955
Łódź
Prof. dr hab. nauk chemicznych
Specjalność: chemia heteroorganiczna
Alma Mater Politechnika Łódzka
Pełnione funkcje
CBMiM PAN Kierownik Pracowni
Okres zatrudn. od 2001
Akademia im. Jana Długosza Kierownik pracowni
Okres zatrudn. od 2012
Polskie Towarzystwo Chemiczne Wiceprezes
Okres zatrudn. 2013-2015
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Piotr Bałczewski (ur. 7 lutego 1955 w Łodzi) – polski chemik, prof. dr hab. nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie chemii organicznej i heteroorganicznej.

Życiorys naukowy[edytuj | edytuj kod]

Absolwent XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem studia łączone na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością: Chemia i Technologia Organiczna oraz specjalizacją: Lekka Synteza Organiczna.

W latach 1979-1982 r. odbył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, a w 1985 r. uzyskał tytuł doktora (CBMiM PAN w Łodzi) broniąc pracy doktorskiej pt. „Fosfoniany zawierające grupy siarko- i krzemoorganiczne – synteza i przemiany”. W latach 1989-1991 odbył owocny w naukowe publikacje staż podoktorski na University of Manchester w Wielkiej Brytanii, któremu patronował prof. John Arthur Joule.

Od 1993 r. członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w 2015 r. ponownie wybrany na stanowisko wiceprezesa[1].

W 1998 r. obronił pracę habilitacyjną w CBMiM PAN w Łodzi. Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w 2008 r.

Jest autorem ponad 10 monograficznych opracowań z dziedziny chemii węgla, siarki i fosforu, zgłoszeń patentowych krajowych i zagranicznych. Kierował lub współkierował 14 grantami (KBN, MNiI, MEiN, MNiSzW, NCN). Aktywny recenzent prac habilitacyjnych i doktorskich, dorobków naukowych, w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i ekspert krajowy i zagraniczny we wszystkich konkursach MNiSzW, NCN, NCBiR oraz POIG. Zapraszany z wykładami na krajowe i zagraniczne konferencje, jednocześnie organizator i członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Ostatnim dużym osiągnięciem było opracowanie nowych modyfikacji reakcji cyklizacji typu Bradshera i Friedela-Craftsa, z których ta ostatnia w 2012 roku została wyróżniona przez redakcję czasopisma Synfacts-Highlights in Current Synthetic Organic Chemistry.

Jest żonaty, ma trójkę dzieci[potrzebny przypis].

Pełnione funkcje[2][edytuj | edytuj kod]

 • Od 2001 – kierownik Pracowni Chemii Metalo- i Metaloidoorganicznej, w Zakładzie Chemii Heteroorganicznej CBMM PAN.
 • Od 2012 r. – kierownik katedry Badań Strukturalnych i Materiałowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie[3]
 • funkcje w PTChem:
  • 2013-2015 – I wiceprezes
  • 2012-2014 – Członek Sekcji Chemii Medycznej
  • 2013 – Członek Komisji Terminologii Chemicznej
  • 2010-2012 – Wiceprezes
  • 2001-2003 – Wiceprezes
  • 1999-2003 – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
  • 1999 – Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem
  • 1993 – Członek Sekcji Chemii Heteroorganicznej
 • Inne funkcje:
  • od 2000 r. reprezentant PTChem do międzynarodowej rady właścicieli czasopisma Chemistry. A European Journal (Wiley).
  • od 2013 r. reprezentant PTChem do Rad Właścicieli czasopism Analytical Bioanalytical Chemistry (Springer) i Physical Chemistry Chemical Physics (Royal Society of Chemistry)
  • przedstawiciel PTChem w Chemical Publishing Society Europe
  • 2000-2003 r. współredaktor czasopisma informacyjnego PTChem e-Bulletin.
  • od 2010 r., na zaproszenie, członek Rady Redakcyjnej czasopisma ISRN Organic Chemistry.
  • redaktor naczelny[4] i redaktor części „Chemia” czasopisma Chemistry, Environment, Biotechnology.
  • od 2008 r. na zaproszenie, członek Rady Redakcyjnej Recenzentów czasopisma Arkivoc[5].
  • od 2006 r., na zaproszenie, członek międzynarodowego zespołu ds. oceny kadry naukowej Center for Chemical Sciences, HEJ Research Institute of Chemistry, University of Karachi.
  • ekspert NCN, NCBiR, MNiSzW, POIG (od 2008 r.), Romanian National Council for Development and Innovation (od 2011 r., na zaproszenie).

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

 • 2015 r. – Złoty Krzyż Zasługi[6]
 • 2015 r. – Medal okolicznościowy PTChem[7]
 • 2015 r. – Nagroda Rektora IIIst Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
 • 2009 r. – Nagroda Rektora Ist Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
 • 2002 r.– Medal Hanuša Czeskiego Towarzystwa Chemicznego za osiągnięcia w dziedzinie chemii fosfonianów i wkład do rozwoju współpracy między obu towarzystwami, Brno, Republika Czeska.
 • 1997 r. – I Nagroda w konkursie im. Kemuli Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zainteresowania badawcze[edytuj | edytuj kod]

 1. Chemia i zastosowania syntetyczne węglowych karboanionów, karbenów i rodników zawierających heteroatomy (zwłaszcza atom fosforu).
 2. Zastosowania związków metaloorganicznych w syntezie i medycynie
 3. Totalna synteza produktów naturalnych w oparciu o związki heteroatomowe.
 4. Badania reakcji rodnikowych w syntezie organicznej, procesach biologicznych, technologicznych oraz materiałach.
 5. Syntetyczne zastosowania reakcji fotochemicznych z udziałem związków heteroorganicznych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Władze PTChem, kadencja 2016 - 2018, www.ptchem.pl [dostęp 2017-10-31].
 2. prof. dr hab. Piotr Bałczewski - Artykuły - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, www.cbmm.lodz.pl [dostęp 2015-12-21].
 3. Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD w Częstochowie » Kadra, www.ich.ajd.czest.pl [dostęp 2017-10-30].
 4. Scientific editorial board, www.ceb.ajd.czest.pl [dostęp 2018-05-09] (ang.).
 5. ARKIVOC Editorial Board of Referees, www.arkat-usa.org [dostęp 2017-10-31].
 6. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2013 r. poz. 199).
 7. Laureaci Medali PTChem, www.ptchem.pl [dostęp 2015-12-21].