Piotr Kaszubowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Marcin Kaszubowski (ur. 16 lipca 1969 r. w Warszawie) – historyk, etnograf, regionalista, animator kultury, publicysta, poeta.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1988) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej). Dyplom magistra etnologii uzyskał w 1997 r. na podstawie pracy Krzyże, kapliczki i figury przydrożne z okolic Przasnysza – ich fundacje i funkcjonowanie, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Pokropka)[1]. 4 lipca 2019 r. na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku obronił pracę doktorską nt. Dekanat przasnyski w latach 1914-1945 (promotor: prof. dr hab. Janusz Szczepański)[2][3]. W latach 2000-2010 był kierownikiem Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (od 2011 r.; poprzednio w latach 2006-2011 członek zarządu)[4], wiceprezes (2009-2017), a następnie, po śmierci dr Ireny Kotowicz-Borowy, prezes Oddziału Północno-mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego[5]. Członek Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (od 2008 r.), członek zarządu Oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2009), członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009) oraz Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego (2009), od maja 2014 do 2018 roku sekretarz Związku Literatów na Mazowszu, obecnie członek zarządu ZLM[6]. Sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” w Przasnyszu, były sekretarz kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego (2005-2011). Od 2019 członek Rady Dziedzictwa Regionalnego w Przasnyszu[7] i Klubu Literackiego "Jantar"[8].

Współorganizator życia literackiego w rejonie Przasnysza, sesji popularnonaukowych, wystaw historycznych, Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, periodykach naukowych i literackich oraz pracach zbiorowych. W latach 1995-1996 redaktor naczelny miesięcznika samorządowego Ziemia Przasnyska. Inicjator oraz przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Przasnyskiego. Współpracuje z redakcjami kwartalnika Wyklęci[9] oraz Ciechanowskiego Pisma Historycznego "Reduta". Uczestniczył w pracach Teatru Trzech Pokoleń i Teatru nad Węgierką przy TPZP. Syn Zdzisława i Anny z Brzostowskich, brat Tomasza, prawnuk Wincentego Brzostowskiego.

Ważniejsze publikacje[edytuj | edytuj kod]

Publikacje zwarte[edytuj | edytuj kod]

Almanachy literackie[edytuj | edytuj kod]

Prace pod redakcją[edytuj | edytuj kod]

Artykuły (wybór)[edytuj | edytuj kod]

 • Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147-154, ​ISBN 83-913873-1-3​.
 • Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19-36, ​ISBN 83-913873-4-8​.
 • Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27-28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61-64, ​ISBN 83-912454-9-7​.
 • Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 7, Ciechanów 2005, s. 133-135, ​ISBN 83-89408-13-9​.
 • Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. nr 8, Ciechanów 2006, s. 178-180, ​ISBN 978-83-89408-21-1​.
 • Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177-197, ​ISBN 83-907174-47​.
 • Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, „Ciechanowskie Studia Muzealne”, Tom V, Ciechanów 2007, s. 231-238, ​ISBN 978-83-924854-1-4​.
 • Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, „Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe”, Warszawa 2007, s. 141-161, ​ISBN 978-83-7244-876-7​.
 • Stanisław Chełchowski – szkic do portretu, „Studia Mazowieckie”, rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103-118.
 • Kazimierz Chełchowski – szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 9, Ciechanów 2007, s. 72-78, ​ISBN 978-83-89408-28-0​.
 • Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XI, Mława 2007, s. 143-155, ISBN 93-9072-47.
 • Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XII, Mława 2008, s. 111-122, ISBN 83-9073-48.
 • Kazimierz Chełchowski – lekarz i społecznik, „Studia Mazowieckie”, rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163-167.
 • Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej „Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.”, Ostrołęka 2008, s. 146-157, ​ISBN 978-83-86122-91-2​.
 • Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, „Słowo Krzyża”. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34-40, ISSN 1897-7618.
 • Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165-167.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, „Studia Mazowieckie”, rok IV/XI, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2009, s. 141-151.
 • Rzeźba w drewnie z zachodniej Kurpiowszczyzny,[w:] Leluje i bursztyny czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa 22 sierpnia – 10 października 2010 r., Szreniawa 2010, s. 13-20.
 • Milenium Chrztu Polski w dekanacie przasnyskim, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XIV, Mława 2010, s. 153-166, ISBN 83-9073-50.
 • Zwyczaje religijne w dawnym powiecie i dekanacie przasnyskim, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XV, Mława 2011, s. 9-25, ISBN 83-9073-51.
 • Wprowadzenie, [w:] Jan Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe oraz mowa,kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XX wieku, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 1, Ciechanów 2012, s. 7-9 (z I. Kotowicz-Borowy).
 • Działania edukacyjne w zakresie historii kultury drobnej szlachty na terenie powiatu przasnyskiego [w:] „Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej”, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 2, Ciechanów 2012, s. 25-33.
 • Tomasz Kolbe – poeta czynu [w:] Powstanie styczniowe w literaturze, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" nr 15, Ciechanów 2013, s. 29-46.
 • Tomasz Kolbe – powstańcze karty z życiorysu, [w:] Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, red. Leszek Zygner, Ciechanów 2013, s. 151-161.
 • Miejsca pamięci Września 1939 w powiecie przasnyskim, [w:] Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu, red. nauk. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2013, s. 141-148.
 • Dla mnie ten wieczór mógł się nie kończyć (wspomnienie), [w:] Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 3, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2014, s. 83-84.
 • Stanisław Żórawski (1882-1940) z Obrębca w powiecie przasnyskim - portret ziemianina, [w:] Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, red. Bogumiła Umińska, Ciechanów 2014, s. 205-210.
 • Grudusk i okolice w latach I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Ku Niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów powstania styczniowego, oprac. Katarzyna Rybczyńska, Leszek Pszczółkowski, Grudusk 2015, s. 40-44.
 • Złoty Jubileusz TPZP, [w:] Rocznik Przasnyski, t. II, Przasnysz 2015, s. 107-120.
 • Zygmunt Kryszkiewicz: pierwsze lata w Przasnyszu, [w:] Ziemia Zawkrzeńska, tom XIX, Mława 2015, s. 391-394, ​ISBN 978-83-939091-4-8​.
 • Ostatni bój "Kaźmierczuka", Wyklęci, nr 2, kwiecień - czerwiec 2016, s. 173-179.
 • Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie – tradycja i współczesność, w: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, „Archiwum Etnograficzne”, t. 60, Lublin-Wrocław 2016, s. 193-201.
 • Święty Stanisław Kostka w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu i w kolekcji Waldemara Krzyżewskiego, w: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej. Katalog wystawy, pod red. nauk. B. Kalinowska, K. Mróz, Ostrołęka 2016, s. 92-97.
 • Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 18, Ciechanów 2016, s. 9-19.
 • Kapliczki według Marii Weroniki (rec.), „Rocznik Przasnyski”, t. III, Przasnysz 2016, s. 243-245.
 • Dekanat przasnyski w okresie staropolskim (wybrane zagadnienia), „Studia Mazowieckie”, rok XI/XXV, nr 4, Pułtusk-Ciechanów 2016, s. 13-29.
 • W okresie PRL-u, [w:] Ciechanów. Szkice z historii miasta, red. A. K. Sobczak, Ciechanów 2016, s. 225-238.
 • Stanisław Chełchowski – ziemianin, naukowiec, narodowy demokrata, Archiwum Narodowej Demokracji 3, Warszawa 2017, s. 112-121.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i jego działalność w ostatnich latach, [w:] Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych, red. R. Lolo, K. Łukawski,  Pułtusk 2017, s. 273-280.
 • W służbie Ojczyźnie. Mariusz Bondarczuk (1948–2017), „Wyklęci”, nr 1(9), styczeń-marzec 2018, s. 243-246.
 • Parafia rzymskokatolicka w Przasnyszu w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945, „Studia Mazowieckie, rok XIII/XXVII, nr 1, Pułtusk-Ciechanów 2018, s. 73-93.
 • Kopiec Tadeusza Kościuszki w Bogatem, [w:] „Rocznik Przasnyski”, t. V, Przasnysz 2018, s. 113-118.
 • Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017), [w:] Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017). In memoriam. Mazowieckie Zeszyty Naukowe nr 4, Ciechanów 2018, s. 9-11.
 • Bibliografia prac Ireny Kotowicz-Borowy, Tamże, s. 17-22 (z Hanną Klimaszewską).
 • Teodora Rouppertowa - szkic do portretu, Tamże, s. 119-126.
 • Społeczeństwo powiatu przasnyskiego u progu Niepodległości, Ciechanowskie Pismo Historyczne "Reduta", nr 20-23, styczeń-grudzień 2018, s. 3-5.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Katalog.
 2. Dekanat przasnyski w latach 1914-1945 | Rejestr.io, rejestr.io [dostęp 2019-09-09].
 3. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Historyczny. Seminaria doktorskie. Publiczne obrony rozpraw doktorskich.
 4. Władze [TPZP]. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. [dostęp 2014-12-29].
 5. O PTL. Struktura. Oddziały. Oddział Północno-Mazowiecki.
 6. Członkowie – Lista członków ZLM, www.zlmaz.pl [dostęp 2019-05-24].
 7. W Przasnyszu powstała Rada Dziedzictwa Regionalnego. | Infoprzasnysz, Infoprzasnysz - przasnyski portal społecznościowo - informacyjny, 28 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-24] (pol.).
 8. MOPS Przasnysz, mopsprzasnysz.pl [dostęp 2019-05-24].
 9. Piotr Kaszubowski – Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” [dostęp 2019-05-24] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]