Przejdź do zawartości

Piotr Kaszubowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Piotr Marcin Kaszubowski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

16 lipca 1969
Warszawa

Zawód, zajęcie

historyk, publicysta, poeta

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Stanowisko

Prezes TPZP

Piotr Marcin Kaszubowski (ur. 16 lipca 1969 w Warszawie) – polski historyk, etnograf, regionalista, animator kultury, publicysta, poeta.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1988) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej). Dyplom magistra etnologii uzyskał w 1997 r. na podstawie pracy Krzyże, kapliczki i figury przydrożne z okolic Przasnysza – ich fundacje i funkcjonowanie, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Pokropka[1]. 4 lipca 2019 r. na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku obronił pracę doktorską nt. Dekanat przasnyski w latach 1914–1945 (promotor: prof. dr hab. Janusz Szczepański)[2]. W latach 2000–2010 był kierownikiem Muzeum Historycznego w Przasnyszu, obecnie pracuje w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W latach 2011-2021 prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, obecnie wiceprezes (2006–2011 członek zarządu TPZP)[3][4][5], prezes Oddziału Północno-mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2017-2019 i od 2021; w latach 2011-2017 oraz 2019-2021 wiceprezes)[6][7][8]), sekretarz Związku Literatów na Mazowszu (2014-2018 i od 2021; w latach 2018-2021 członek zarządu ZLM)[9]. Członek Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (od 2008 r.), członek zarządu Oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (2009), członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009) oraz Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego (2009). Sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” w Przasnyszu, były sekretarz kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego (2005–2011). Od 2019 członek Rady Dziedzictwa Regionalnego w Przasnyszu[10] i Klubu Literackiego „Jantar”[11].

Współorganizator życia literackiego w rejonie Przasnysza, sesji popularnonaukowych, wystaw historycznych, Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, periodykach naukowych i literackich oraz pracach zbiorowych. W latach 1995–1996 redaktor naczelny miesięcznika samorządowego Ziemia Przasnyska. Inicjator oraz przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Przasnyskiego[12]. Współpracuje z redakcjami kwartalnika Wyklęci[13] oraz Ciechanowskiego Pisma Historycznego „Reduta”. Uczestniczył w pracach Teatru Trzech Pokoleń i Teatru nad Węgierką przy TPZP. Syn Zdzisława i Anny z Brzostowskich, brat Michała i Tomasza, prawnuk Wincentego Brzostowskiego.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Ważniejsze publikacje[edytuj | edytuj kod]

Publikacje zwarte[edytuj | edytuj kod]

Almanachy literackie i zbiory poezji[edytuj | edytuj kod]

Prace pod redakcją[edytuj | edytuj kod]

Artykuły (wybór)[edytuj | edytuj kod]

 • Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147–154, ISBN 83-913873-1-3.
 • Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917–1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19–36, ISBN 83-913873-4-8.
 • Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27–28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61–64, ISBN 83-912454-9-7.
 • Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 7, Ciechanów 2005, s. 133–135, ISBN 83-89408-13-9.
 • Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. nr 8, Ciechanów 2006, s. 178–180, ISBN 978-83-89408-21-1.
 • Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177–197, ISBN 83-907174-47.
 • Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, „Ciechanowskie Studia Muzealne”, Tom V, Ciechanów 2007, s. 231–238, ISBN 978-83-924854-1-4.
 • Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, „Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe”, Warszawa 2007, s. 141–161, ISBN 978-83-7244-876-7.
 • Stanisław Chełchowski – szkic do portretu, „Studia Mazowieckie”, rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103–118.
 • Kazimierz Chełchowski – szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 9, Ciechanów 2007, s. 72–78, ISBN 978-83-89408-28-0.
 • Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980–1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XI, Mława 2007, s. 143–155, ISBN 93-9072-47.
 • Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XII, Mława 2008, s. 111–122, ISBN 83-9073-48.
 • Kazimierz Chełchowski – lekarz i społecznik, „Studia Mazowieckie”, rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163–167.
 • Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej „Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.”, Ostrołęka 2008, s. 146–157, ISBN 978-83-86122-91-2.
 • Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, „Słowo Krzyża”. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34–40, ISSN 1897-7618.
 • Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165–167.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, „Studia Mazowieckie”, rok IV/XI, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2009, s. 141–151.
 • Rzeźba w drewnie z zachodniej Kurpiowszczyzny,[w:] Leluje i bursztyny, czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa 22 sierpnia – 10 października 2010 r., Szreniawa 2010, s. 13–20.
 • Milenium Chrztu Polski w dekanacie przasnyskim, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XIV, Mława 2010, s. 153–166, ISBN 83-9073-50.
 • Zwyczaje religijne w dawnym powiecie i dekanacie przasnyskim, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XV, Mława 2011, s. 9–25, ISBN 83-9073-51.
 • Wprowadzenie, [w:] Jan Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe oraz mowa, kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XX wieku, „Mazowieckie Zeszyty Naukowe” nr 1, Ciechanów 2012, s. 7–9 (z I. Kotowicz-Borowy).
 • Działania edukacyjne w zakresie historii kultury drobnej szlachty na terenie powiatu przasnyskiego, [w:] „Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej”, „Mazowieckie Zeszyty Naukowe” nr 2, Ciechanów 2012, s. 25–33.
 • Tomasz Kolbe – poeta czynu, [w:] Powstanie styczniowe w literaturze, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 15, Ciechanów 2013, s. 29–46.
 • Tomasz Kolbe – powstańcze karty z życiorysu, [w:] Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, red. Leszek Zygner, Ciechanów 2013, s. 151–161.
 • Miejsca pamięci Września 1939 w powiecie przasnyskim, [w:] Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu, red. nauk. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2013, s. 141–148.
 • Dla mnie ten wieczór mógł się nie kończyć (wspomnienie), [w:] Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista, „Mazowieckie Zeszyty Naukowe” nr 3, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2014, s. 83–84.
 • Stanisław Żórawski (1882-1940) z Obrębca w powiecie przasnyskim – portret ziemianina, [w:] Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, red. Bogumiła Umińska, Ciechanów 2014, s. 205–210.
 • Grudusk i okolice w latach I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Ku Niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów powstania styczniowego, oprac. Katarzyna Rybczyńska, Leszek Pszczółkowski, Grudusk 2015, s. 40–44.
 • Złoty Jubileusz TPZP, [w:] Rocznik Przasnyski, t. II, Przasnysz 2015, s. 107–120.
 • Pani Ewa (wspomnienie), Tamże, s. 263–265 (Ewa Kwiatkowska).
 • Ostatni prezes przasnyskich akowców (wspomnienie), Tamże, s. 267–269 (Tadeusz Rykowski).
 • Regionalistka ze Stegny (wspomnienie), Tamże, s. 271–272 (Anna Urlich).
 • Zygmunt Kryszkiewicz: pierwsze lata w Przasnyszu, [w:] Ziemia Zawkrzeńska, tom XIX, Mława 2015, s. 391–394, ISBN 978-83-939091-4-8.
 • Ostatni bój „Kaźmierczuka”, Wyklęci, nr 2, kwiecień – czerwiec 2016, s. 173–179.
 • Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie – tradycja i współczesność, w: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, „Archiwum Etnograficzne”, t. 60, Lublin-Wrocław 2016, s. 193–201.
 • Święty Stanisław Kostka w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu i w kolekcji Waldemara Krzyżewskiego, w: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej. Katalog wystawy, pod red. nauk. B. Kalinowskiej i K. Mróz, Ostrołęka 2016, s. 92–97.
 • Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 18, Ciechanów 2016, s. 9–19.
 • Kapliczki według Marii Weroniki (rec.), „Rocznik Przasnyski”, t. III, Przasnysz 2016, s. 243–245.
 • Pani Krysia (wspomnienie), Tamże, s. 313–314 (Krystyna Grotkowska).
 • Matematyk o duszy humanisty (wspomnienie), Tamże, s. 315–317 (Mieczysław Stusiński).
 • Dekanat przasnyski w okresie staropolskim (wybrane zagadnienia), „Studia Mazowieckie”, rok XI/XXV, nr 4, Pułtusk-Ciechanów 2016, s. 13–29.
 • W okresie PRL-u, [w:] Ciechanów. Szkice z historii miasta, pod red. A. K. Sobczaka, Ciechanów 2016, s. 225–238.
 • Stanisław Chełchowski – ziemianin, naukowiec, narodowy demokrata, Archiwum Narodowej Demokracji 3, Warszawa 2017, s. 112–121.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i jego działalność w ostatnich latach,, [w:] Przeszłość i tożsamość Mazowsza w świetle badań naukowych i działalności społecznych, red. R. Lolo, K. Łukawski, Pułtusk 2017, s. 273–280.
 • Dr Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017) (wspomnienie), „Rocznik Przasnyski”, t. IV, Przasnysz 2017, s. 287–289.
 • Mariusz Łyszkowski (1965-2017) (wspomnienie), Tamże, s. 292–293.
 • W służbie Ojczyźnie. Mariusz Bondarczuk (1948–2017), „Wyklęci”, nr 1(9), styczeń-marzec 2018, s. 243–246.
 • Parafia rzymskokatolicka w Przasnyszu w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945, „Studia Mazowieckie”, rok XIII/XXVII, nr 1, Pułtusk-Ciechanów 2018, s. 73–93.
 • Kopiec Tadeusza Kościuszki w Bogatem, [w:] „Rocznik Przasnyski”, t. V, Przasnysz 2018, s. 113–118.
 • Piewca Przasnysza (wspomnienie), Tamże, s. 207–211 (Mariusz Bondarczuk).
 • Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017), [w:] Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017). In memoriam. Mazowieckie Zeszyty Naukowe nr 4, Ciechanów 2018, s. 9–11.
 • Bibliografia prac Ireny Kotowicz-Borowy, Tamże, s. 17–22 (z Hanną Klimaszewską).
 • Teodora Rouppertowa – szkic do portretu, Tamże, s. 119–126.
 • Społeczeństwo powiatu przasnyskiego u progu Niepodległości, Ciechanowskie Pismo Historyczne „Reduta”, Rok 6, nr 20-23, styczeń-grudzień 2018, s. 3–5.
 • Martyrologia duchowieństwa dekanatu przasnyskiego w latach II wojny światowej, [w:] „Rocznik Przasnyski”, t. VI, Przasnysz 2019, s. 95–114.
 • Piewca Kurpiowszczyzny (wspomnienie), Tamże, s. 265–267 (Stanisław Pajka).
 • Stanisław Kostka Anastazy Chełchowski, [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom V, pod red. K. Ceklarz, A. Spiss i J. Święcha, Kraków 2019, s. 19–21.
 • Irena Kotowicz-Borowy, Tamże, s. 98–100 (z Elżbietą Miecznikowską).
 • Z kroniki pięćdziesięciolecia (wspomnienia), [w:] To przemijanie ma sens. XIII Mazowiecki Konkurs Literacki, pod red. B. Parzuchowskiej, Przasnysz 2019, s. 103–105.
 • Przasnyska pamięć o Wrześniu 1939, Ciechanowskie Pismo Historyczne „Reduta”, Rok 7, nr 24-26, styczeń-grudzień 2019, s. 10–12.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Katalog [online].
 2. Dr Piotr Marcin Kaszubowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-11-28].
 3. Władze [TPZP]. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. [dostęp 2014-12-29].
 4. To już 55 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. [online], ePrzasnysz.pl, 23 września 2020 [dostęp 2020-11-27].
 5. Jubileusz 50 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej | Infoprzasnysz [online], www.infoprzasnysz.com, 3 grudnia 2015 [dostęp 2020-11-27] (pol.).
 6. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie [online], www.ckisz.ciechanow.net.pl [dostęp 2020-11-27] [zarchiwizowane z adresu 2020-08-10].
 7. O tradycjach ludowych i pracy naukowej w radiu KRDP FM [online], ePrzasnysz.pl, 20 lutego 2020 [dostęp 2020-11-27].
 8. Sprawozdanie Oddziału Północno-Mazowieckiego PTL za II półrocze 2016 r. [online], 26 listopada 2020.
 9. Członkowie – Lista członków ZLM [online], www.zlmaz.pl [dostęp 2019-05-24].
 10. W Przasnyszu powstała Rada Dziedzictwa Regionalnego. | Infoprzasnysz [online], Infoprzasnysz – przasnyski portal społecznościowo – informacyjny, 28 stycznia 2019 [dostęp 2019-05-24] (pol.).
 11. MOPS Przasnysz [online], mopsprzasnysz.pl [dostęp 2019-05-24].
 12. O nas [online], rocznikprzasnyski [dostęp 2020-11-27] (ang.).
 13. Piotr Kaszubowski – Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” [online] [dostęp 2019-05-24] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-19] (pol.).
 14. Kazimierz Kosmala), Przasnyska "Stodola", „Czas Ciechanowa”, 17 czerwca 2010, s. 29.
 15. Stypendium Starosty Przasnyskiego dla uzdolnionych studentów w roku akademickim 2014/2015 [online] [dostęp 2023-11-27].
 16. Teresa Kaczorowska, Kronika Związku Literatów na Mazowszu (sierpień 2014 - lipiec 2015), „Zuzanna Morawska - pisarka i pedagog. Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 17”, Ciechanów 2015, s. 262.
 17. „Czarno-biały i w kolorze” – 25 lat Ogólnopolskich Plenerowych Prezentacji Fotografii Artystycznej w Przasnyszu - Kurierprzasnyski [online], 22 czerwca 2020 [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 18. Piotr Kaszubowski zasłużonym dla Kultury Polskiej [online], ePrzasnysz.pl, 10 października 2020 [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 19. Piotr Kaszubowski wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. | InfoPrzasnysz [online], www.infoprzasnysz.com, 10 października 2020 [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 20. Instytut Gość Media, Przasnysz. Rekordzista Bożej Miłości [online], Instytut Gość Media, 20 września 2021 [dostęp 2023-11-27].
 21. Przasnysz. Uroczyste obchody święta patrona miasta [FOTO] | InfoPrzasnysz [online], www.infoprzasnysz.com, 19 września 2021 [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 22. Instytut Gość Media, Przasnysz. Listy o tym, co najważniejsze [online], Instytut Gość Media, 3 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-05].
 23. Za nami Srebrny Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu [online], KRDP - Pogodnie każdego dnia [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 24. 25-lecie Związku Literatów na Mazowszu. Przasnyszanie nagrodzeni | InfoPrzasnysz [online], www.infoprzasnysz.com, 10 października 2023 [dostęp 2023-11-27] (pol.).
 25. Agencja Informacyjna, Światowy Dzień Poezji już po raz 24. Piotr Kaszubowski ze Złotym Piórem, Wierszem Roku utwór Ernesta Brylla | Agencja Informacyjna [online], 22 marca 2024 [dostęp 2024-04-22] (pol.).
 26. Piotr Kaszubowski ze „Złotym Piórem”. Nagrodę otrzymał za książkę „Biografie z przasnyskiego ogólniaka”. | InfoPrzasnysz [online], www.infoprzasnysz.com, 25 marca 2024 [dostęp 2024-04-22] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]