Plan Informatyzacji Państwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plan Informatyzacji Państwa był nigdy nie wdrożonym instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. Zasady ustanawiania Planu określała Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Plan ma na celu:

 1. określenie organizacyjnych i technologicznych instrumentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w oparciu o Strategię;
 2. koordynowanie realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu;
 3. modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;
 4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;
 5. tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego;
 6. tworzenie warunków dla realizacji Strategii.

Plan zawiera:

 1. określenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;
 2. zestawienie oraz charakterystykę ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych służących realizacji priorytetów, o których mowa w pkt 1, szacunkowe koszty realizacji tych projektów oraz wskazanie możliwych źródeł ich finansowania;
 3. określenie zadań publicznych oraz systemów teleinformatycznych, których realizacja wypełnia cele określone w Strategii;
 4. określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej, oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji;
 5. wskaźniki umożliwiające ocenę skuteczności realizacji zadań określonych w Planie.

Plan ustanowiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji (aktualnie ministerstwem właściwym ds. informatyzacji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), mając na uwadze:

 1. informacje o stanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;
 2. informacje o podejmowanych przez podmioty publiczne działaniach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;
 3. potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych;
 4. potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 5. możliwości finansowe państwa.

Opiniowanie projektu Plan Informatyzacji Państwa leży w zakresie kompetencji Rady Informatyzacji. W 2013 roku PIP został zastąpiony przez Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa[1].

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.