Platonizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Platonizm – niejednorodny nurt filozoficzny, opierający się na filozofii Platona (427-347 p.n.e.). W poszczególnych epokach historycznych, rozwijały się różne odłamy platonizmu, niejednokrotnie bardzo się od siebie różniące.

Platonizm należy do najbardziej wpływowych nurtów w myśli europejskiej. Poza filozofią miał również wpływ na inne dziedziny, takie jak teologia, nauka, sztuki piękne czy literatura.

Platonizm starożytny[edytuj | edytuj kod]

Platon[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Platon.

Pierwsza Akademia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Akademia Platońska.
 • Heraklides z Pontu – kierownik Akademii w czasie nieobecności Platona
 • Dior z Syrakuz – szwagier tyrana Dionizjosa Młodszego, odegrał ważną rolę w życiu Platona i jego projektach politycznych
 • Erostos z Skepsis
 • Eudoksos z Knidos – astronom i matematyk, możliwe że kierował szkołą w czasie podróży Platona na Sycylię
 • Arystoteles ze Stagiry – założył swoją szkołę – Perypat
 • Eudemos z Cypru – wielki przyjaciel i współpracownik Arystotelesa
 • Hermodoros z Syrakuz – matematyk i biograf Platona
 • Filip z Opuntu – znany z tego że opublikował Prawa Platona
 • Hestiajos z Perintu – znany z tego że opublikował wykłady Platona O Dobru
 • Speuzyp z Aten – siostrzeniec i następca Platona, kierował Akademią w latach 347-339/338 p.n.e.
 • Ksenokrates z Chalcedonu (IV w. p.n.e.) – trzeci scholarcha Akademii
 • Pamfilos z Samos – jego wykładów słuchał Epikur
 • Polemon z Aten – czwarty scholarcha Akademii w latach 314/313 do 270/269 p.n.e., uczeń Ksenokratesa
 • Krates z Aten – piąty scholarcha Akademii
 • Krantor z Soloi

Medioplatonizm[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Medioplatonizm.
 • Derkylides (II poł. I w. p.n.e.)
 • Eudoros z Aleksandrii (II poł. I w. p.n.e.)
 • Trazyllos (I poł. I w. n.e.) – podzielił dialogi Platona na tetralogie
 • Onasandros (I w. n.e.)
  • Strategikos
 • Plutarch z Cheronei (I-II w. n.e.)
  • Żywoty równoległe
  • Moralia
 • Ammonios z Egiptu (I-II w. n.e.) – nauczyciel Plutarcha
 • Kalvisios Tauros (I-II w. n.e.)
 • Gaios (II w. n.e.)
 • Celsus (II w. n.e.)
  • Słowo prawdy (Alethes logos)
 • Herodes Attikos (żył między 101 a 177 r. n.e.)
 • Teon ze Smyrny (II w. n.e.) – medioplatonik pitagoryzujący
  • Przygotowanie matematyczne do lektury Platona
 • Albinos ze Smyrny (II w. n.e.)
  • Prolog
  • Didaskalikos
 • Apulejusz z Madaury (ur. 125 r. n.e.)
  • De Platone et eius dogmate (O Platonie i jego nauce) (o metafizyce i etyce)
  • De dea Socratis (O bóstwie opiekuńczym Sokratesa) (o demonologii)
  • De mundo (O wszechświecie)
 • Nigrinos (II w. n.e.)
 • Nikostratos Claudius (II w. n.e.)
 • Attikos (II w. n.e.)
  • Przeciw tym, którzy obiecują interpretować Platona za pomocą Arystotelesa (frag.)
 • Harpokration z Argos (II w. n.e.) – uczeń Attikosa
 • Maksymos z Tyru (II w. n.e.)
  • Mowy
 • Sewerus (II w. n.e.)
 • Hieraks (II w. n.e.)
  • O sprawiedliwości (zach. fragmenty)
 • Iunkos
 • Lucius (Lucjusz) (II w. n.e.)
 • Nigrinos (II w. n.e.)

Neoplatonizm[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Neoplatonizm.

Szkoła w Aleksandrii[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się w I poł. III w. n.e..

Szkoła w Rzymie[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się w II poł. III w. n.e.

 • Plotyn z Lykopolis (ur. 205 r., zm. 270 r. n.e.) - założyciel szkoły
  • Enneady
 • Ameliusz Gentilianus z Etrurii – najwierniejszy naśladowca Plotyna
 • Porfiriusz z Tyru (ur. 233/234 r., zm. 305 r. n.e.)
  • Żywot Pitagorasa
  • O życiu Plotyna
  • Grota nimf
  • Isagoga
  • Komentarz do Kategorii Arystotelesa w pytaniach i odpowiedziach
  • Sentencje o inteligibiliach
  • O ożywieniu embrionu
  • O powstrzymywaniu się od spożywania zwierząt
  • List do Marcelli
  • Komentarz do hermonika Ptolemeusza
  • Wprowadzenie do Apotelesmatike Ptolemeusza
 • Gedalios – uczeń Porfiliusza
 • Chrysaor – uczeń Porfiliusza
 • Jamblich z Chalkis – uczeń Porfiliusza, założył własną szkołę w Syrii

Szkoła syryjska[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się na początku IV w. n.e.

 • Jamblich z Chalkis (ur. 250/280 r. n.e.) – założyciel szkoły
  • Zbiór nauk pitagorejskich
  • Misteria egipskie
 • Sopatros z Apamei – najważniejszy uczeń Jamblicha
 • Teodoros z Assiny
 • Deksippos (I poł. IV w. n.e.)
  • Aporie i rozwiązania dotyczące Arystetelowskich Kategorii (zach. fragm.)
 • Aidesios z Kapadocji – uczeń Jamblicha, założyciel szkoły w Pergamonie

Szkoła pergamońska[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się w latach 325-363 n.e.

Szkoła ateńska[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się od IV do 529 r. n.e.

 • Plutarch z Aten (IV-V w. n.e.) – syn Nestoriusza, założyciel szkoły
 • Syrianos z Aleksandrii (V w. n.e.) – współtworzył z Plutarchem szkołę i objął po nim kierownictwo ok. 431/432 r. n.e.
  • Komentarz do Metafizyki Arystotelesa
  • Komentarz do Hermogenesa
  • Komentarz do Organonu (zach. fragm.)
 • Domninos z Larisy – objął kierownictwo szkoły po Syrianosie
  • Podręcznik wprowadzający do arytmetyki
  • Jak można wyprowadzić wywód z wywodu
 • Proklos z Konstantynopola (ur. 412 r., zm. 485 r. n.e.) – uczeń Plutarcha i Syrianosa, objął kierownictwo szkoły po Domninosie i kierował nią do 485 r. n.e.
  • Hymny
  • Elementy teologii
  • Elementy fizyki
  • Teologia Platońska (w 6 księgach)
  • Komentarz do Timajosa Platona
  • Komentarz do Rzeczypospolitej Platona
  • Komentarz do Parmenidesa Platona
  • Komentarz do Alkibiadesa I Platona
  • Komentarz do Kratylosa Platona
  • Dziesięć pytań dotyczących opatrzności
  • O opatrzności, fatum i wolności
  • Zarys teorii astronomicznych
  • Parafraza czterech ksiąg Ptolemeusza
  • O zaćmieniach
  • O realności rzeczy złych
 • Marinos z Neapolis w Samarii – kierował szkołą po Proklosie
  • Żywot Proklosa
  • Komentarz do Danych Euklidesa
 • Hegias – uczeń Proklosa, scholarcha
 • Zenodot – uczeń Proklosa, przejął kierownictwo szkołą po Hegiasie
 • Agapiusz – uczeń Proklosa i Marinosa
 • Izydor z Aleksandrii – uczeń Marinosa, scholarcha szkoły ok. 490 r. n.e.
 • Damaskios z Damaszku (ur. 470 r., zm. 544 r. n.e.) - kierował szkołą do 529 r. n.e., wyemigrował do Persji
  • Problemy i rozwiązania dotyczące pierwszych zasad
  • Żywot Izydora (zach. fragm.)
  • Komentarz do Parmenidesa
 • Eulamios Frygijczyk – należał do grupy filozofów, którzy przenieśli się do Persji
 • Hermejas Fenicjanin – przeniósł się do Persji
 • Diogenes Fenicjanin – przeniósł się do Persji
 • Izydor z Gazy – przeniósł się do Persji
 • Pryscjan z Lidii – przeniósł się do Persji
  • Parafraza Teofrasta
  • Rozwiązanie pytań króla perskiego Chosroesa
 • Symplicjusz z Cylicji (VI w. n.e.) – przeniósł się do Persji
  • Komentarz do Kategorii Arystotelesa
  • Komentarz do Fizyki Arystotelesa
  • Komentarz do traktatu Arystotelesa O Duszy
  • Komentarz do Podręcznika Epikteta

Druga szkoła aleksandryjska[edytuj | edytuj kod]

Szkoła rozwijała się w IV-VII w. n.e. Zauważalne są w niej wpływy chrześcijańskie.

 • Hypatia córka Teona – założycielka szkoły, w 415 r. zabita przez chrześcijan
 • Synezjusz – uczeń Hypatii, biskup chrześcijański zm. ok. 413 r. n.e.
  • O władzy królewskiej
  • O opatrzności
  • O darze
  • O snach
  • Pochwała łysiny
  • Dion
  • Dwie Mowy
  • Dwie Homilie
  • Hymny
  • Listy
 • Hierokles z Aleksandrii (V w. n.e.)
  • Komentarz do świętego poematu
 • Teosebios – uczeń Hieroklesa
 • Eneasz z Gazy
  • Teofrast albo o nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał
  • Listy
 • Aleksander z Likopolis (IV w. n.e.)
 • Hermiasz z Aleksandrii
 • Amoniusz syn Hermiasza
 • Asklepios z Tralles
  • Komentarz do Metafizyki Arystotelesa
  • Komentarz do Wprowadzenia do arytmetyki Nikomachosa
 • Olimpiodor Młodszy (VI w. n.e.)
  • Komentarz do Fedona
  • Komentarz do Alkibiadesa większego
  • Komentarz do Gorgiasza
  • Prolegomena do Kategorii Arystotelesa
  • Komentarz do Kategorii Arystotelesa
  • Komentarz do Meteorologów Arystotelesa
 • Eliasz (II poł. VI w. n.e.) – uczeń Olimpiodora
  • Komentarz do Isagogi Porfiliusza
  • Komentarz do Kategorii Arystotelesa
  • Prolegomena do logiki
  • Fragmenty
 • Dawid Armeńczyk – uczeń Olimpiodora
  • Prolegomena philosophiae
  • In Porphyrii Isagogen
 • Asklepiadotos z Aleksandrii (V w. n.e.)
 • Nemesios (Nemezjusz) z Emezy (V w. n.e.)
  • O naturze ludzkiej
 • Jan Filopon (VI w. n.e.)
  • O wieczności świata przeciw Proklosowi (napisane w. 529 r. n.e.)
  • O stworzeniu świata
 • Jan Lydos (VI w. n.e.) – chrześcijanin
 • Stefan z Aleksandrii (VI-VII w. n.e.)
  • Komentarz do Hermeneutyki Arystotelesa
  • Komentarz do Retoryki Arystotelesa

Neoplatonicy łacińskiego zachodu[edytuj | edytuj kod]

Nurt ten rozwijał się w IV-V w. n.e.

Średniowiecze[edytuj | edytuj kod]

Filozofom średniowiecza Platon był znany początkowo jedynie z fragmentów Timajosa. Od XII w. lokalnie znane były również fragmentyFedona i Menona[1]. Znane były niektóre dzieła neoplatońskie takie jak przypisywane Apulejuszowi z Madaury O Platonie i jego nauce, komentarz do O interpretacji Arystotelesa czy dialog Asklepios, czy kompilacja komentarzy do Platońskiego Timajosa autorstwa Chalcydiusza. Idee neoplatońskie były zawarte również w licznych dziełach patrystycznych. W ten też sposób wywierały znaczący wpływ na całą epokę.

Renesans[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Platonizm renesansowy.

Platonizm muzułmański[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz więcej w artykule Filozofia świata islamu, w sekcji Platonizm.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Maurice De Wulf: History of Medieval Philosophy. London - New York - Bombay - Calcutta: Longmans, Green, and Co., 1909, s. 132, I.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Artykuły na Stanford Encyclopedia of Philosophy (ang.) [dostęp 2018-01-29]: