Plemiona celtyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plemiona celtyckie – grupy ludności celtyckiej zamieszkujące w starożytności teren Europy i Azji Mniejszej.

Europa kontynentalna[edytuj | edytuj kod]

Orientacyjne rozmieszczenie plemion galijskich, 58 r. p.n.e.

Plemiona zamieszkujące Europę kontynentalną w I w p.n.e.[1] (Galowie):

Galia Narbońska (Gallia Narbonensis)[edytuj | edytuj kod]

Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae), którzy dzielili się na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosa (dzisiejsza Tuluza);
 • Helwiowie (Helvi),
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze");

Środkowy brzeg Rodanu:

 • Trykastynowie (Tricastini),

Lewy brzeg Rodanu:

 • Salluwiowie (Salluvi)wymieszani z Ligurami, dlatego często określano ich jako Celto – Ligurów,
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges - "z innego kraju").

Akwitania (Gallia Aquitania)[edytuj | edytuj kod]

 • Tarbellowie (Tarbelli – "ludzie byka"),
 • Auskowie (Ausci),
 • Eluzatowie (Elusates),
 • Bigerrionowie (Bigerriones),
 • Bojowie (Boii),

Galia "celtycka" zwana Celtyką[edytuj | edytuj kod]

 • Wellawowie (Vellavi - "najlepsi"),
 • Gabalowie (Gabali),
 • Rutenowie (Ruteni),
 • Kadurkowie (Cadurci - "bojownicy"),
 • Eduowie (Aedui -" gwałtowni"),
 • Segusjawowie (Segusiavi - "potężni"),
 • Ambarrowie (Ambarri),
 • Lingonowie (Lingones),
 • Mandubiowie (Mandubii - "ludzie z Doubs"),
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices),
 • Sekwanowie (Sequani - "ludzie Sekwany"),
 • Helwetowie (Helvetii - "leśni"),
 • Leukowie (Leuci - "lśniący"),
 • Trykassowie (Tricasses, cass - "wyróżniający się, miły; szybki"),
 • Meldowie (Meldi - "łagodni, spokojni"),
 • Senonowie (Senones - "dawni"),
 • Paryzjowie (Parisii - "ci, co działają"),
 • Karnutowie (Carnutes),
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges - "królowie świata"),
 • Turonowie (Turoni),
 • Piktonowie (Pictones lub Pictavi),
 • Lemowikowie (Lemovices),
 • Petrokoriowie (Petrocorii – "cztery kohorty"),
 • Wasatowie (Vasates),
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci),
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges – "mocni w boju"),
 • Lexowiowie (Lexovii),
 • Sejowie (Seii),
 • Widukassowie (Viducasses),
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices),
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices),
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani),
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes),

Armoryka (Armorica lub Aremorica)[edytuj | edytuj kod]

 • Bajokassowie (Baiocassi),
 • Unellowie (Unelli),
 • Abrykatuowie (Abricatui),
 • Andowie (Andes lub Andecavii),
 • Namnetowie (Namnetes - "ludzie doliny"),
 • Redonowie (Redones - "ci, co biegną"),
 • Osysymowie (Osismi - "bardzo wysocy"),
 • Wenetowie (Veneti),

Belgia (Gallia Belgica)[edytuj | edytuj kod]

 • Weliokassowie (Veliocasses - "skromni i znakomici"),
 • Kaletowie (Caleti),
 • Bellowakowie (Bellovaci - "wojownicy"),
 • Sylwanektowie (Silvanectes - "leśni"),
 • Ambianowie (Ambiani - "ci, co mieszkają po dwóch stronach rzeki"),
 • Wiromanduowie (Viromandui - "ludzie posługujący się końmi pociągowymi"),
 • Atatuakowie (Atatuci),
 • Menapiowie (Menapii),
 • Nerwiowie (Nervii - "ludzie mocni"),
 • Morynowie (Morinii - "morscy"),
 • Atrebatowie (Atrebates),
 • Suessjonowie (Suessiones - "dobrze osiedleni"),
 • Remowie (Remi - "pierwotni"),
 • Katuellaunowie (Catuvellauni - "najlepsi w boju"),
 • Mediomarykowie (Mediomatrici - "Ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery niegdyś nazywanych Matrona i Matra),
Orientacyjne rozmieszczenie plemion na Półwyspie Iberyjskim ok. 200 r. p.n.e.
 • Trewerowie (Treveri - "mieszkańcy"),
 • Trybokowie (Triboci),
 • Nemetowie (Nemetes - "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt.eburo -"cis")

Półwysep Iberyjski[edytuj | edytuj kod]

Wyspy Brytyjskie[edytuj | edytuj kod]

Orientacyjne rozmieszczenie plemion na Wyspach Brytyjskich ok. 100 r. p.n.e.

Plemiona zamieszkujące Wyspy Brytyjskie (I w.n.e)[2]:

na północ od Wału Hadriana[edytuj | edytuj kod]

 • Selgowie,
 • Otadynowie,
 • Nowantowie,
 • Damnonie,

na północ od Wału Antonina[edytuj | edytuj kod]

plemiona piktyjskie i małe królestwa celtyckie[edytuj | edytuj kod]

 • Cumbria – Brytonowie,
 • Brytonowie ze Strathclyde,
 • Goddodin,
 • Lothian,
 • Cinél Comgaill lub Gabrain,
 • Fortrenn,
 • Fib,
 • Circenn,
 • Athfótla,
Galacja w czasach starożytnego Rzymu
 • Cinél Loairn,
 • Cinél Baetain,
 • Scetis,
 • Cait.

Azja Mniejsza[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jean Markale: Wercyngetoryks. Warszawa: PIW, 1988, s. 25 i dalsze.
 2. Myles Dillon, Nora K. Chadwick: Ze świata Celtów, Warszawa: PIW, 1975, s. 230-232.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Celtowie