Plemiona celtyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Plemiona celtyckie – grupy ludności celtyckiej zamieszkujące w starożytności obszar Europy i Azji Mniejszej.

Europa zachodnia[edytuj | edytuj kod]

Rozmieszczenie plemion galijskich w Galii Cisalpińskiej w IV-III w. p.n.e.

Galia Przedalpejska (Gallia Cisalpina)[edytuj | edytuj kod]

Plemiona zamieszkujące zachodnią Europę kontynentalną w I wieku p.n.e.[1] (Galowie):

Galia Narbońska (Gallia Narbonensis)[edytuj | edytuj kod]

Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae) podzieleni na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosy (dzisiejsza Tuluza)
 • Helwiowie (Helvi)
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze")

Środkowy brzeg Rodanu:

 • Trykastynowie (Tricastini)

Lewy brzeg Rodanu:

 • Salluwiowie (Salluvi) – wymieszani z Ligurami, dlatego często określani jako Celto–Ligurowie
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges – "z innego kraju")
Orientacyjne rozmieszczenie plemion galijskich, 58 r. p.n.e.

Akwitania (Gallia Aquitania)[edytuj | edytuj kod]

 • Tarbellowie (Tarbelli – "ludzie byka")
 • Auskowie (Ausci)
 • Eluzatowie (Elusates)
 • Bigerrionowie (Bigerriones)
 • Bojowie (Boii)

Galia "celtycka", zwana Celtyką[edytuj | edytuj kod]

 • Wellawowie (Vellavi – "najlepsi")
 • Gabalowie (Gabali)
 • Gesatowie (Gaesatae)
 • Rutenowie (Ruteni)
 • Kwariaci (Quariates)
 • Kadurkowie (Cadurci – "bojownicy")
 • Eduowie (Aedui – "gwałtowni")
 • Segusjawowie (Segusiavi – "potężni")
 • Ambarrowie (Ambarri)
 • Insubrowie (Insubres)
 • Lingonowie (Lingones)
 • Mandubiowie (Mandubii – "ludzie z Doubs")
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices)
 • Sekwanowie (Sequani – "ludzie Sekwany")
 • Helwetowie (Helvetii – "leśni")
 • Leukowie (Leuci – "lśniący")
 • Trykassowie (Tricasses, cass – "wyróżniający się, miły; szybki")
 • Meldowie (Meldi – "łagodni, spokojni")
 • Senonowie (Senones – "dawni")
 • Paryzjowie (Parisii – "działający")
 • Karnutowie (Carnutes)
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges – "królowie świata")
 • Turonowie (Turoni)
 • Piktonowie (Pictones, Pictavi)
 • Lemowikowie (Lemovices)
 • Petrokoriowie (Petrocorii – "cztery kohorty")
 • Wasatowie (Vasates)
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci)
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges – "mocni w boju")
 • Lexowiowie (Lexovii)
 • Saluwiowie (Salluvii)
 • Sejowie (Seii)
 • Widukassowie (Viducasses)
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices)
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices)
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani)
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes)

Armoryka (Armorica lub Aremorica)[edytuj | edytuj kod]

 • Bajokassowie (Baiocassi)
 • Unellowie (Unelli)
 • Abrykatuowie (Abricatui)
 • Andowie/Andekawowie (Andes, Andecavii)
 • Koriosolici (Coriosolites, Coriosolitae)
 • Namnetowie (Namnetes – "ludzie doliny")
 • Redonowie (Redones – "biegnący")
 • Osysymowie (Osismi – "bardzo wysocy")
 • Wenetowie (Veneti)

Belgia (Gallia Belgica)[edytuj | edytuj kod]

 • Weliokassowie (Veliocasses – "skromni i znakomici")
 • Kaletowie (Caleti)
 • Bellowakowie (Bellovaci – "wojownicy")
 • Sylwanektowie (Silvanectes – "leśni")
 • Ambianowie (Ambiani – "mieszkający po dwóch stronach rzeki")
 • Wiromanduowie (Viromandui – "posługujący się końmi pociągowymi")
 • Atuatukowie (Atuatuci)
 • Menapiowie (Menapii)
 • Nerwiowie (Nervii – "ludzie mocni")
 • Morynowie (Morinii – "morscy")
 • Atrebatowie (Atrebates)
 • Suessjonowie (Suessiones – "dobrze osiedleni")
 • Remowie (Remi – "pierwotni")
 • Katuwellaunowie (Catuvellauni – "najlepsi w boju")
 • Mediomarykowie (Mediomatrici – "ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery nazywanych Matrona i Matra)
Orientacyjne rozmieszczenie plemion na Półwyspie Iberyjskim ok. 200 r. p.n.e.
 • Trewerowie (Treveri – "mieszkańcy")
 • Trybokowie (Triboci)
 • Nemetowie (Nemetes – "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt. eburo -"cis")

Półwysep Iberyjski[edytuj | edytuj kod]

Wyspy Brytyjskie[edytuj | edytuj kod]

Orientacyjne rozmieszczenie plemion na Wyspach Brytyjskich ok. 100 r. p.n.e.

Plemiona zamieszkujące Wyspy Brytyjskie (I wiek n.e)[2]:

na północ od Wału Hadriana[edytuj | edytuj kod]

 • Selgowie (Selgovae)
 • Otadynowie/Wotadynowie (Otadini, Votadini)
 • Nowantowie (Novantae)
 • Damnonie (Damnonii)

na północ od Wału Antonina[edytuj | edytuj kod]

 • Kaledończycy (Caledonii)
 • Kornawiowie (Cornavii)
 • Werturionowie (Verturiones)

plemiona piktyjskie i małe królestwa celtyckie[edytuj | edytuj kod]

 • Cumbria – Brytonowie
 • Brytonowie ze Strathclyde
 • Goddodin
 • Lothian
 • Cinél Comgaill lub Gabrain
 • Fortrenn
 • Fib
 • Circenn
 • Athfótla
 • Cinél Loairn
 • Cinél Baetain
 • Scetis
 • Cait

Europa środkowa i wschodnia[edytuj | edytuj kod]

Galacja w czasach rzymskich

Azja Mniejsza[edytuj | edytuj kod]

Plemiona galackie:

 • Tektosagowie (Tectosages)
 • Tolistobogowie (Tolistobogii)
 • Trokmowie (Trocmi)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Celtowie

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jean Markale: Wercyngetoryks, dz. cyt., s. 25 i nn.
 2. Myles Dillon, Nora K. Chadwick: Ze świata Celtów, dz. cyt., s. 30-33.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]