Położenie geograficzne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Położenie geograficzne – jedna z cech obiektu geograficznego.

Można je określić w sposób matematyczny za pomocą współrzędnych geograficznych, co stanowi podstawę wszelkich prac kartograficznych. Położenie terenu można również określić w stosunku do zróżnicowania warunków przyrodniczych: budowy geologicznej, rzeźby, klimatu i innych.