Przejdź do zawartości

Pośrednik kredytowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pośrednik kredytowyosoba fizyczna lub prawna, która nie działa w charakterze kredytodawcy i która w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub każdej innej uzgodnionej formie korzyści finansowej:

  • przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt,
  • udziela konsumentom pomocy, podejmując w związku z umowami o kredyt prace przygotowawcze,
  • zawiera z konsumentami umowy o kredyt w imieniu kredytodawcy[1].

Według Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim jest to przedsiębiorca inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (CELEX: 32008L0048).
  2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2023 r. poz. 1028).