Pomoc:Timeline

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Timeline – tag umożliwiający utworzenie wykresu na podstawie podanych danych (bez konieczności ich rysowania poza wiki). Chociaż w założeniu są to wykresy zdarzeń w czasie, to timeline może być użyty do przedstawienia dowolnych danych liczbowych jako wykres słupkowy. Pełna składnia jest szerzej opisana na stronie: Extension:EasyTimeline/syntax (w języku angielskim).

Uwaga! Funkcja timeline generuje obrazki bez tekstu alternatywnego (zobacz też Wikipedia:Dostępność). Nie umożliwia również dodania takiego tekstu. Używając timeline pamiętaj, żeby omówienie wykresu zmieścić w samym artykule. Można również dodać zwykła tabelę obok wykresu.

Przykład jako wykres słupkowy[edytuj | edytuj kod]

Ten timeline został wzięty ze strony Inowrocław (autorzy strony).

Kod[edytuj | edytuj kod]

<timeline>
ImageSize = width:630 height:330
PlotArea  = left:50 right:20 top:25 bottom:30
TimeAxis  = orientation:vertical 
AlignBars = late
Colors = 
 id:linegrey2 value:gray(0.9)
 id:linegrey value:gray(0.7)
 id:cobar value:rgb(0.2,0.7,0.8)
 id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6)
DateFormat = yyyy
Period   = from:0 till:80000
ScaleMajor = unit:year increment:5000 start:0 gridcolor:linegrey
ScaleMinor = unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:linegrey2
PlotData =
 color:cobar width:19 align:left
 bar:1899 from:0 till:26000
 bar:1931 from:0 till:34531
 bar:1939 from:0 till:41000
 bar:1946 from:0 till:35808
 bar:1950 from:0 till:38005
 bar:1955 from:0 till:42827
 bar:1960 from:0 till:47267
 bar:1965 from:0 till:51074
 bar:1970 from:0 till:54911
 bar:1975 from:0 till:59704
 bar:1980 from:0 till:66114
 bar:1985 from:0 till:72266
 bar:1990 from:0 till:77688
 bar:1997 color:cobar2 from:0 till:79571
 bar:2002 from:0 till:77936
 bar:2007 from:0 till:79489 
PlotData=
 textcolor:black fontsize:S
 bar:1899 at: 26000 text: 26.000 shift:(-14,5) 
 bar:1931 at: 34531 text: 34.531 shift:(-14,5)
 bar:1939 at: 41000 text: 41.000 shift:(-14,5)
 bar:1946 at: 35808 text: 35.808 shift:(-14,5)
 bar:1950 at: 38005 text: 38.005 shift:(-14,5)
 bar:1955 at: 42827 text: 42.827 shift:(-14,5)
 bar:1960 at: 47267 text: 47.267 shift:(-14,5)
 bar:1965 at: 51074 text: 51.074 shift:(-14,5)
 bar:1970 at: 54911 text: 54.911 shift:(-14,5)
 bar:1975 at: 59704 text: 59.704 shift:(-14,5)
 bar:1980 at: 66114 text: 66.114 shift:(-14,5)
 bar:1985 at: 72266 text: 72.266 shift:(-14,5)
 bar:1990 at: 77688 text: 77.688 shift:(-14,5)
 bar:1997 at: 79571 text: 79.571 shift:(-14,5)
 bar:2002 at: 77936 text: 77.936 shift:(-14,5)
 bar:2007 at: 79489 text: 79.489 shift:(-14,5)

TextData=
 fontsize:S pos:(20,20)
 text: XXX 000 999
</timeline>

Elementy kodu[edytuj | edytuj kod]

 • <timeline> - znacznik otwierający i zamykający wykres
Element kodu Parametry Opis
 • ImageSize
width:630 height:330 oznacza odpowiednio szerokość i wysokość wykresu
 • PlotArea
left:50 right:20 top:25 bottom:30 oznacza wolny obszar z lewej, prawej strony, z góry i z dołu
 • TimeAxis
orientation:vertical
lub orientation:horizontal
oznacza czy wykres jest ułożony wertykalnie czy horyzontalnie (poprzeczny/pionowy)
 • AlignBars
late
 • Colors
spis oznaczeń (id) zdefiniowanych kolorów i wartości (value) ich składowych w skali RGB
 • DateFormat
yyyy
 • Period
from:0 till:80000 oznacza od jakich do jakich wartości będzie skala
 • ScaleMajor
unit:year increment:5000 start:0 gridcolor:linegrey Linie główne na skali co ile (np. co 5000), kolor
 • ScaleMinor
unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:linegrey2 Linie pomocnicze na skali co ile (np. co 2000), color
 • BarData =
 • PlotData =
color:cobar width:19 align:left
bar:1899 from:0 till:26000
dla roku 1899 wysokość słupka od 0 do 26000
 • PlotData =
 textcolor:black fontsize:S
 bar:1899 at: 26000 text: 26.000 shift:(-14,5) 
dla słupka z roku 1899 tekst nad nim 26.000, jeśli po at: wpiszemy mniejszą bądź większa wartość, tekst 26.000 znajdzie się wyżej lub niżej
TextData=
fontsize:S pos:(20,20)
text: XXX 000 999
tekst pod wykresem (np. XXX 000 999)

Złożony wykres słupkowy[edytuj | edytuj kod]

Timeline można również wykorzystać jako złożony wykres słupkowy.

Wykres[edytuj | edytuj kod]

Elementy kodu[edytuj | edytuj kod]

// dane podstawowe wykresu
ImageSize = width:630 height:330
PlotArea  = left:50 right:20 top:25 bottom:40
TimeAxis  = orientation:vertical 
AlignBars = late

// kolory z podanym „legend:” tworzą legendę
Colors = 
 id:linegrey2 value:gray(0.9)
 id:linegrey value:gray(0.7)
 id:col_k value:rgb(0.2,0.7,0.8) legend:kobiety
 id:col_m value:rgb(0.6,0.9,0.6) legend:mężczyźni

Legend = left:70 top:290 columns:2 columnwidth:70

DateFormat = yyyy
Period   = from:0 till:100000
ScaleMajor = unit:year increment:5000 start:0 gridcolor:linegrey
ScaleMinor = unit:year increment:1000 start:0 gridcolor:linegrey2
// dane dla kobiet od 0
PlotData =
 color:col_k width:25 align:center shift:(0,5)
 bar:1899 from:0 till:26000
 at:26000 text: 26~(tys.) shift:(0,15)
 bar:1931 from:0 till:34531
 at:34531 text: 34,5
 bar:1939 from:0 till:41000
 at:41000 text: 41
 bar:1946 from:0 till:35808
 at:35808 text: 35,8
 bar:1950 from:0 till:38005
 at:38005 text: 38
 bar:1955 from:0 till:42827
 at:42827 text: 42,8
 bar:1960 from:0 till:47267
 at:47267 text: 47,3
 bar:1965 from:0 till:51074
 at:51074 text: 51,1
 bar:1970 from:0 till:54911
 at:54911 text: 54,9
 bar:1975 from:0 till:59704
 at:59704 text: 59,7
 bar:1980 from:0 till:66114
 at:66114 text: 66,1
// dane dla mężczyzn
PlotData =
 color:col_m width:25 align:center shift:(0,5)
 bar:1899 from:26000 till:37700
 at:37700 text: 11,7
 bar:1931 from:34531 till:50069
 at:50069 text: 15,5
 bar:1939 from:41000 till:59450
 at:59450 text: 18,5
 bar:1946 from:35808 till:51921
 at:51921 text: 16,1
 bar:1950 from:38005 till:55107
 at:55107 text: 17,1
 bar:1955 from:42827 till:62099
 at:62099 text: 19,3
 bar:1960 from:47267 till:68537
 at:68537 text: 21,3
 bar:1965 from:51074 till:74057
 at:74057 text: 23
 bar:1970 from:54911 till:79620
 at:79620 text: 24,7
 bar:1975 from:59704 till:86570
 at:86570 text: 26,9
 bar:1980 from:66114 till:95865
 at:95865 text: 29,8
// dodatkowa etykieta pod wykresem; pos(x,y) liczone od lewego, dolnego rogu
TextData=
 fontsize:S pos:(20,15)
 text: Populacja w latach

Tak na marginesie można zwrócić uwagę, że dla Timeline dane „bar:1899 from:26000 till:37700” to jakaś wartość 1899 w latach 26000 do 37700. To taki trick i w dużej mierze nie ma znaczenia. Ma to jednak parę konsekwencji:

 1. Wartości „from:26000 till:37700” muszą być liczbami całkowitymi.
 2. Wartości we „from:” „till:” muszą być zawarte w okresie czasu podanym jako „Period”.
 3. Jako „bar:” możesz wpisać cokolwiek (nawet tekst).
 4. Słupki zawsze są rozłożone równomiernie (nawet jeśli jako „bar:” wpiszesz odległe od siebie liczby).

Przykład jako linia czasu[edytuj | edytuj kod]

Ze strony Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/skład autorstwa Leinada

Wikipedysta:Pablo000Wikipedysta:MargozWikipedysta:Kicior99Wikipedysta:LoraineWikipedysta:GythaWikipedysta:PrzykutaWikipedysta:Ludmiła PileckaWikipedysta:ElfhelmWikipedysta:AwersowyWikipedysta:WiktorynWikipedysta:MaikkingWikipedysta:Karol007Wikipedysta:Filip emWikipedysta:BukajWikipedysta:MastiWikipedysta:PatermWikipedysta:MargozWikipedysta:EteruWikipedysta:ABXWikipedysta:WulfstanWikipedysta:WpedzichWikipedysta:PolimerekWikipedysta:PimkeWikipedysta:MaireWikipedysta:Ludmiła PileckaWikipedysta:GythaWikipedysta:CieńWikipedysta:Aegis Maelstrom

Kod[edytuj | edytuj kod]


<timeline>
DateFormat = dd/mm/yyyy
ImageSize = width:850 height:auto barincrement:22
Period   = from:01/09/2007 till:31/12/2010
TimeAxis  = orientation:horizontal format:yyyy
PlotArea  = right:20 left:20 bottom:60 top:6
Legend   = position:bottom orientation:horizontal
Colors   =
       id:bg     value:rgb(0.953,0.953,1)
       id:current  value:rgb(0.7,0.9,0.7) legend:Obecni_członkowie
       id:recurrent value:rgb(0.8,0.9,0.8) legend:Członek_obecnej_kadencji
       id:previous  value:rgb(0.9,0.8,0.5) legend:Byli_członkowie
       id:line    value:black
       id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)
       id:header   value:rgb(0.6,0.6,0.9)
BackgroundColors = canvas:bg
ScaleMajor = gridcolor:line unit:year increment:1 start:01/01/2008
ScaleMinor = gridcolor:lightline unit:month increment:1 start:01/09/2007
BarData  = 
       Bar:T1
       Barset:MainBar

PlotData  =
       width:15 textcolor:black
 bar:T1 color:header textcolor:white width:20 shift:(-140,-5) fontsize:m from:01/09/2007 till:end text:"Członkowie Komitetu Arbitrażowego"

 barset:MainBar
  barset:break
  shift:(5,-5) anchor:from fontsize:m
  color:previous from:22/09/2007 till:21/09/2008 text:"[[Wikipedysta:Aegis Maelstrom|Aegis Maelstrom]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/03/2008 text:"[[Wikipedysta:Cień|Cień]]"
  color:recurrent from:22/09/2007 till:21/03/2008 text:"[[Wikipedysta:Gytha|Gytha]]"
  color:recurrent from:22/09/2007 till:21/03/2008 text:"[[Wikipedysta:Ludmiła Pilecka|Ludmiła Pilecka]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/09/2008 text:"[[Wikipedysta:Maire|Maire]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/09/2008 text:"[[Wikipedysta:Pimke|Pimke]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/03/2008 text:"[[Wikipedysta:Polimerek|Polimerek]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/09/2008 text:"[[Wikipedysta:Wpedzich|Wpedzich]]"
  color:previous from:22/09/2007 till:21/09/2008 text:"[[Wikipedysta:Wulfstan|Wulfstan]]"
  barset:break
  at:01/09/2007
  color:previous from:22/03/2008 till:21/03/2009 text:"[[Wikipedysta:ABX|ABX]]"
  color:previous from:22/03/2008 till:21/03/2009 text:"[[Wikipedysta:Eteru|Eteru]]"
  color:recurrent from:22/03/2008 till:11/05/2008 text:"[[Wikipedysta:Margoz|Margoz]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  color:previous from:22/03/2008 till:21/03/2009 text:"[[Wikipedysta:Paterm|Paterm]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  barset:break
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  color:previous from:13/05/2008 till:21/03/2009 text:"[[Wikipedysta:Masti|Masti]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  barset:break
  color:previous from:22/09/2008 till:21/09/2009 text:"[[Wikipedysta:Bukaj|Bukaj]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  color:previous from:22/09/2008 till:21/09/2009 text:"[[Wikipedysta:Filip em|Filip em]]"
  color:current from:22/09/2008 till:21/09/2010 text:"[[Wikipedysta:Karol007|Karol007]]"
  at:01/09/2007
  color:previous from:22/09/2008 till:21/09/2009 text:"[[Wikipedysta:Maikking|Maikking]]"
  color:previous from:22/09/2008 till:21/09/2009 text:"[[Wikipedysta:Wiktoryn|Wiktoryn]]"
  barset:break
  at:01/09/2007
  color:current from:22/03/2009 till:21/03/2010 text:"[[Wikipedysta:Awersowy|Awersowy]]"
  color:current from:22/03/2009 till:21/03/2010 text:"[[Wikipedysta:Elfhelm|Elfhelm]]"
  color:current from:22/03/2009 till:21/03/2010 text:"[[Wikipedysta:Ludmiła Pilecka|Ludmiła Pilecka]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  color:previous from:22/03/2009 till:21/09/2009 text:"[[Wikipedysta:Przykuta|Przykuta]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  barset:break
  color:current from:22/09/2009 till:21/09/2010 text:"[[Wikipedysta:Gytha|Gytha]]"
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  at:01/09/2007
  color:current from:22/09/2009 till:21/09/2010 text:"[[Wikipedysta:Loraine|Loraine]]"
  at:01/09/2007
  color:current from:22/09/2009 till:21/03/2010 text:"[[Wikipedysta:Kicior99|Kicior99]]"
  color:current from:22/09/2009 till:21/09/2010 text:"[[Wikipedysta:Margoz|Margoz]]"
  color:current from:22/09/2009 till:21/09/2010 text:"[[Wikipedysta:Pablo000|Pablo000]]"

</timeline>

Elementy kodu[edytuj | edytuj kod]

 • <timeline> - znacznik otwierający i zamykający wykres
Element kodu Parametry Opis
 • ImageSize
width:850 height:auto barincrement:22 oznacza...
 • PlotArea
right:20 left:20 bottom:60 top:6 oznacza...
 • TimeAxis
orientation:horizontal format:yyyy oznacza...
 • BarData
Bar:T1
Barset:MainBar
 • Colors
 • DateFormat
yyyy
 • Period
from:01/09/2007 till:31/12/2010
 • ScaleMajor
gridcolor:line unit:year increment:1 start:01/01/2008
 • ScaleMinor
gridcolor:lightline unit:month increment:1 start:01/09/2007
 • PlotData =
width:15 textcolor:black
 • Legend
position:bottom orientation:horizontal

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]