Portal:Katolicyzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Portal Katolicyzm logo.png

Kościół katolickichrześcijańska wspólnota wyznaniowa, kierowana przez biskupa Rzymu, uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Apostoła Piotra, oraz przez biskupów, pozostających z nim we wspólnocie. Kościół katolicki stanowi jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

Wiara katolicka oparta jest na zbawczym orędziu ewangelicznym Jezusa, Syna Bożego, którego wcielenie jest spełnieniem obietnicy Boga Ojca.

Zachowując wspólną wiarę w tę doktrynę, Kościół katolicki dopuszcza odrębność form liturgii i organizacji, jednocześnie czyniąc sobie równymi tradycję Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich.

Portal ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z jego tematyką oraz ułatwienie rozwoju Wikipedii w omawianym zakresie.

Portal nie jest nadzorowany przez żadne władze kościelne. Użycie nazwy Katolicyzm nie jest oparte na kan. 300 KPK, dlatego uwagi proszę kierować na stronę dyskusji portalu lub do jego opiekuna.

Wyróżnione artykuły

Tydzień w liturgii łacińskich diecezji polskich (2015)

Brygida Szwedzka
odśwież


Wiadomości

Herb chaldejskiego patriarchy Babilonu

WikiNews-Logo-en.svg

Zobacz więcej na Wikinews

Artykuł tygodnia

Henryk Szuman i 121 towarzyszy – Słudzy Boży II procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, grupa ofiar nienawiści do wiary (łac. odium fidei).

W czasach funkcjonowania systemów totalitarnych (m.in. komunizmu w ZSRR, Chinach, Kambodży czy narodowego socjalizmu w III Rzeszy) losy ludzi oddających życie w imię najwyższych wartości, aż do męczeńskiej śmierć broniący wyznawanej wiary, w Kościele katolickim analizuje się, a będących podmiotem kultu, którzy są wzorem dla wiernych beatyfikuje i kanonizuje.

Z szacowanych dwóch tysięcy ośmiuset duchownych ofiar planowo realizowanej eksterminacji duchowieństwa, konieczny warunek „sławy męczeństwa”, rozumiany jako początkujące i podtrzymujące kult uznanie przez wiernych dla świętości życia i męczeństwa Sługi Bożego, spełniają włączeni do rozpoczętych na początku lat 90 starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej.

Do siedemnastu ofiar niemieckiego terroru pochodzących z diecezji pelplińskiej (z obszaru dawnej diecezji chełmińskiej), decyzją Konferencji Episkopatu Polski wydaną 15 marca 2001 roku na 301 zebraniu plenarnym dołączono sto pięć osób zamordowanych na terenach diecezji Polski, Niemiec, Austrii i Białorusi.

24 maja 2011 w Pelplinie uroczyście zakończył się etap diecezjalny, a wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Imiona i nazwiska wybranych Sług Bożych objętych procesem beatyfikacyjnym:

Zobacz więcej...

Teologia moralna / Liturgika

Duch Święty – witraż w bazylice watykańskiej

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu – w teologii chrześcijańskiej jedyny grzech, o którym Jezus powiedział, że nie będzie odpuszczony

Podstawą biblijną do zdefiniowania grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i konsekwencji z nim związanych stanowi przekaz zawarty w ewangeliach synoptycznych, według którego Jezus, oskarżony przez faryzeuszy o działanie mocą Belzebuba, użył w odpowiedzi następującego sformułowania:

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone[7].

Duch Święty jest osobowym Bogiem (Trójca Święta) dlatego grzech skierowany w sposób świadomy i dobrowolny bezpośrednio przeciwko niemu jest jednocześnie bezpośrednim przekroczeniem I przykazania Dekalogu i tym samym obarczony jest najwyższą materią, stając się grzechem ciężkim (śmiertelnym).

Duch Święty jest również Pocieszycielem i tym, który obdarza łaską, dlatego teologia wyróżnia dwa szczególne grzechy będące wykroczeniem przeciw teologalnej cnocie nadziei, a tym samym będące grzechami poważnej materii przeciw Duchowi Świętemu jako Źródle nadziei. Są to:

 • rozpacz (desperacja) – rozumiana jako stałe i całkowite odrzucenie Bożego miłosierdzia oraz możliwości zbawienia i Bożej sprawiedliwości (grzech śmiertelny ze swej natury – ex toto genere suo mortale),
 • zuchwała ufność (presumpcja) – rozumiana jako stała i fałszywa pewność w zdobyciu zbawienia z wykluczeniem osobistego zaangażowania w jego osiągnięcie przy jednoczesnym braku bojaźni Bożej (grzech ciężki ze swej natury – ex toto genere suo grave).

Zobacz więcej...

Dogmatyka

Wizerunek św. Augustyna pędzla Simone Martiniego

Teologia Augustyna z Hippony – cechą najbardziej charakterystyczną teologii Augustyna, ale także jego refleksji w innych dziedzinach, jak filozofia, pedagogika czy polityka, było przekonanie, że miłość stanowi cel i kryterium poznania intelektualnego. Miłość rozumiał jako nieodłączną od prawdy i prawego życia:

Quote-alpha.png
Prawdziwa miłość polega na tym, abyśmy przywiązali się do prawdy i sprawiedliwie żyli[8].

W teologii Augustyna bardzo wyraźnie widać ideową bliskość wobec filozofii neoplatońskiej. Komentatorzy zgodnie jednak podkreślają, że jego refleksja rozumowa, podobnie jak u Ojców piszących przed nim, była ściśle podporządkowana wierze i przez nią korygowana. Augustyn wyraził to w następującej zasadzie, wypowiedzianej w jednej z homilii: Zrozum, byś uwierzył; wierz byś zrozumiał (Homilia 43,7; por. List 120,3; O Trójcy Świętej I,1.1.)[9].

Ogarnięcie i podsumowanie jego dzieła teologicznego jest niezwykle trudnym zadaniem. Według Eugène'a Portalié najważniejsze tematy nauczania Augustyna są następujące:

Zobacz więcej...

Zalążek miesiąca

Pomóż poprawić wiarygodność Wikipedii. Dołącz do Armii BATUTY, Bezwzględnej Akcji Troskliwego Uźródławiania Tysięcy Artykułów!

Zobacz więcej...

Do sprawdzenia i rozwinięcia

Papież

Franciszek
Franciscus PP.
Jorge Mario Bergoglio


Franciszek
Herb papieski
dewiza: Miserando atque eligendo
Umiłowawszy wybrał
data wyboru: 13 marca 2013
data urodzenia: 17 grudnia 1936 w Buenos Aires, Argentyna

Biskup tygodnia

Jan Wątroba

Jan Franciszek Wątroba (ur. 4 grudnia 1953 w Wieluniu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w latach 2000–2013, biskup diecezjalny rzeszowski od 2013.

14 czerwca 2013 papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym diecezji rzeszowskiej. 19 lipca 2013 kanonicznie objął diecezję, natomiast dzień później odbył ingres do katedry Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski w 2001 został delegatem ds. Duszpasterstwa Kobiet. Wszedł ponadto w skład Komisji Duchowieństwa. W 2013 został wybrany na przewodniczącego Rady ds. Rodziny.


Zaproponuj artykuł

Ilustracja tygodnia

Biblia

Maria Magdalena

Maria Magdalena (gr. Μαρία ἡ Μαγδαληνή), także Maria z Magdali – według Biblii żyjąca w I w. n.e. kobieta pochodząca z wioski Magdala (Magdallah lub Migdal), obecnie El-Me-dżel. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego po tym, gdy wypędził z niej siedem złych duchów.

W Kościele rzymskokatolickim przez wieki była utożsamiana z kobietą cudzołożną z Ewangelii św. Łukasza.

Na długie stulecia Maria Magdalena stała się symbolem pokutnicy i grzesznicy. W średniowieczu tworzono nawet domysły upadku Magdaleny. Jeden z nich mówił o zamożnym pochodzeniu Marii i jej niespotykanej urodzie. Te cechy miały spowodować zejście na złą drogę. Istniał również pogląd, iż Magdalena była żoną Jana Ewangelisty, a gdy ten wybrał pójście za Jezusem, zrozpaczona żona oddała się w ręce nierządu. Historie te odpowiadały ówczesnej modzie średniowiecza, identyfikując zmysłową ladacznicę z nawróconą mistyczką. Pomimo późniejszych prób wyniesienia i oczyszczenia imienia Marii Magdaleny taki obraz pozostał w świadomości wyznawców kultury Kościoła Zachodniego.

Dopiero w 1969 papież Paweł VI oficjalnie oczyścił imię Marii Magdaleny i jej niechlubną tradycję. W 1978 z rzymskiego brewiarza wyeliminowano inwokacje o Marii jako pokutnicy i wielkiej grzesznicy.

Zaproponuj artykuł

Zmiany

Tu możesz śledzić ostatnie zmiany w wybranych kategoriach:

Chrześcijaństwo - Katolicyzm

Do zrobienia


Projekty tematyczne

Open bible 01 01.svg
Ichthus.svg
Herb sac.svg
ReligijneSymbole.png
Accessories-dictionary.svg
Projekt Biblia Projekt Chrześcijaństwo Projekt Pallotyni Projekt Religioznawstwo Biblioteka teologiczna

Portale tematyczne

Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG
SaintIcon.PNG
Flag of the Vatican City.svg
StAnthony.jpg
Herb sac.svg
Biblia Święci Watykan Zakony Pallotyni
ChristianitySymbolWhite.PNG
OrthodoxCross.svg
Lutherrose.svg
Chrześcijaństwo Prawosławie Protestantyzm

Przypisy

 1. Rok temu Mosul stał się stolicą kalifatu: dramat chrześcijan trwa. Radio Watykańskie, 2015-07-17. [dostęp 2015-07-21].
 2. KRzecznik episkopatu laureatem PRotona 2015. Radio Watykańskie, 2015-06-12. [dostęp 2015-06-15].
 3. Kard. Kasper odwołuje, co powiedział o poparciu Papieża. Radio Watykańskie, 2015-06-05. [dostęp 2015-06-05].
 4. Raport watykańskiego urzędu kontroli finansowej. Radio Watykańskie, 2015-05-29. [dostęp 2015-05-29].
 5. Kard. Tagle nowym przewodniczącym Caritas Internationalis. Radio Watykańskie, 2015-05-14. [dostęp 2015-05-15].
 6. Kard. Nycz o prof. Bartoszewskim: w myśleniu o Polsce był człowiekiem ponadpartyjnym. Radio Watykańskie, 2015-04-25. [dostęp 2015-04-25].
 7. Łk 12,10
 8. O Trójcy Świętej, ks. VIII, 7.10; PL 42,956
 9. Por. Augustyn — nauka. W: Berthold Altaner, Alfred Stuiber: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. s. 571.
 10. Por. E. Portalié: Augustin (Saint). 1. Vie, oeuvre et doctrine. W: Dictionnaire de théologie catholique (DTC). Wyd. 3. T. 1/2. Paryż: 1923, s. kol. 2317.

Uwagi