Portal:Katolicyzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Portal Katolicyzm logo.png

Kościół katolickichrześcijańska wspólnota wyznaniowa, kierowana przez biskupa Rzymu, uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Apostoła Piotra, oraz przez biskupów, pozostających z nim we wspólnocie. Kościół katolicki stanowi jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

Wiara katolicka oparta jest na zbawczym orędziu ewangelicznym Jezusa, Syna Bożego, którego wcielenie jest spełnieniem obietnicy Boga Ojca.

Zachowując wspólną wiarę w tę doktrynę, Kościół katolicki dopuszcza odrębność form liturgii i organizacji, jednocześnie czyniąc sobie równymi tradycję Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich.

Portal ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z jego tematyką oraz ułatwienie rozwoju Wikipedii w omawianym zakresie.

Portal nie jest nadzorowany przez żadne władze kościelne. Użycie nazwy Katolicyzm nie jest oparte na kan. 300 KPK, dlatego uwagi proszę kierować na stronę dyskusji portalu lub do jego opiekuna.

Tydzień w liturgii łacińskich diecezji polskich (2017)

Wiadomości

Gilberto Agustoni

WikiNews-Logo-en.svg

Zobacz więcej na Wikinews

Artykuł tygodnia

Krzysztof Magallanes Jara i 24 towarzyszy – grupa 21 kapłanów i 3 świeckich ofiar prześladowań Kościoła katolickiego i wiary katolickiej zapoczątkowanych w okresie rewolucji meksykańskiej, beatyfikowanych 22 listopada 1992 i kanonizowanych przez papieża Jana Pawła II 21 maja 2000 r. na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Rząd Meksyku, kierowany przez Plutarco Elías Callesa wprowadził antyreligijne ustawodawstwo i dokonał próby dokonania schizmy przez powołanie Kościoła narodowego. W okresie eskalacji prześladowań Kościoła katolickiego w Meksyku w wyniku zamachów bombowych niszczono i profanowano świątynie, siedziby biskupie, zamykano seminaria i szkoły katolickie, zakazywano posługi, a w 1926 r. wprowadzono zakaz kultu publicznego w kościołach. Wydarzenia te i fala represji wywołały oburzenie katolików, którzy w celu uchylenia antykościelnych zmian w konstytucji powołali Krajową Ligę Obrony Wolności Religijnej (hiszp.) Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. W odwecie zaostrzono przepisy zmuszając księży do rejestracji w urzędach, wydalając misjonarzy, aresztując „niepokornych” i doprowadzając do likwidacji katolickich placówek oświatowych. 18 listopada 1926 r. Pius XI ogłosił encyklikę o tragicznej sytuacji religii katolickiej w Meksyku.

Zobacz więcej...

Teologia moralna / Liturgika

Pokłon Trzech Mędrców przed nowo narodzonym Jezusem (Adoración de los Reyes Magos, pędzla Bartoloméa Murillo; Muzeum w Toledo)

Święta Epifaniichrześcijańskie święta upamiętniające trzy biblijne wydarzenia: chrzest – po łacinie baptesimus, wesele w Kanie Galilejskiejmatrimonium i pokłon mędrców – co oddano wyrazem cogito – poznaję.

Na pamiątkę tych wydarzeń większość chrześcijan pisze na drzwiach litery C M B (w Polsce występuje również wersja z literami K M B). Wiekszość chrześcijan uważa, że te trzy wydarzenia z życia Jezusa wskazują na wyjątkowość i prawdziwość objawienia się Boga w ciele człowieka.

Boris Uspienski w pracy „Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej” odnotowuje, że już przed IV w.n.e. na chrześcijańskim Wschodzie narodziny Chrystusa obchodzono 6 stycznia, w dzień Objawienia, który to dzień według niektórych badaczy był obchodzony jako pogańskie święto epifanii, poświęcone narodzinom i wydłużaniu się dnia. Autor jednocześnie podkreśla, że w odróżnieniu od święta z 25 grudnia, dzień 6 stycznia nie był obchodzony jedynie jako narodziny Chrystusa – datę tę łączono także z dwoma innymi wydarzeniami biblijnymi: Objawieniem oraz Chrztem Pańskim. Boris Uspianski przytacza słowa Dionisiusa bar Salībī, który zauważył, iż narodziny Chrystusa postanowiono przenieść z 6 stycznia na 25 grudnia, gdyż w tym drugim terminie poganie świętowali ukazanie się słońca, przy czym w święcie tym brali udział także chrześcijanie.

W kościele katolickim 6 stycznia, dwanaście dni po Bożym Narodzeniu, obchodzone jest święto Objawienia Pańskiego, zwane tradycyjnie również świętem Trzech Króli. W pierwszą niedzielę po 6. stycznia obchodzone jest święto upamiętniające chrzest Jezusa w Jordanie. W drugą niedzielę po 6. stycznia obchodzona jest pamiątka innego wydarzenia biblijnego – cudu w Kanie Galilejskiej.

Zobacz więcej...

Dogmatyka

Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim: palenie ksiąg ariańskich. Manuskrypt CLXV, Biblioteca Capitolare, Vercelli, ok. 825 rok n.e.

Arianizmdoktryna teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie[6], odrzucająca dogmat Trójcy Świętej i wpisująca się w nurt antytrynitaryzmu, powstała w kontekście sporów o rozumienie chrześcijańskiego monoteizmu[7]. Ariusz, wykształcony w szkole antiocheńskiej[8], uznawał pochodzenie Syna od Boga Ojca na zasadzie stworzenia/zrodzenia. Doktryna uznana przez Kościół katolicki za herezję.

Nauczanie Ariusza zostało potępione przez miejscowy synod w Aleksandrii w 319 r. Jednym ze współczesnych Ariuszowi teologów, którzy najdobitniej przeciwstawiali się arianizmowi, wykazując niezgodność jego poglądów z wiarą Kościoła, był Atanazy, biskup Aleksandrii (295-373). Antyariańska argumentacja Atanazego wynikała z obserwacji prostej wiary Kościoła, który w swej praktyce modlitewnej i liturgicznej nie tylko kierował się do Ojca przez Syna, lecz również wprost do Chrystusa, co z ariańskiego punktu widzenia jako adorowanie stworzenia, było bałwochwalstwem[9].

Zobacz więcej...

Papież

Franciszek
Franciscus PP.
Jorge Mario Bergoglio
Franciszek
Herb papieski
dewiza: Miserando atque eligendo
Spojrzał z miłosierdziem i wybrał
data wyboru: 13 marca 2013
data urodzenia: 17 grudnia 1936 w Buenos Aires, Argentyna

Ilustracja tygodnia

Biskup tygodnia

Kazimierz Gurda

Kazimierz Gurda (ur. 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1998–2005, biskup pomocniczy kielecki w latach 2005–2014, biskup diecezjalny siedlecki od 2014.

18 grudnia 2004 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej ze stolicą tytularną Cusira. Święcenia biskupie otrzymał 5 lutego 2005 w katedrze w Kielcach. Udzielił mu ich biskup diecezjalny kielecki Kazimierz Ryczan z towarzyszeniem emerytowanego biskupa diecezjalnego radomskiego Edwarda Materskiego i biskupa pomocniczego kieleckiego Mariana Florczyka. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido” (Jezu, ufam Tobie). W kurii diecezjalnej objął urząd wikariusza generalnego, został dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej oraz cenzorem pism, publikacji i programów radiowych. Należał także do kolegium konsultorów, rady kapłańskiej i rady duszpasterskiej.

Zaproponuj artykuł

Biblia

Minuskuł 565 (Gregory-Aland)

Minuskuł 565 (wedle numeracji Gregory—Aland), ε 93 (von Soden)[10]purpurowy rękopis Nowego Testamentu pisany minuskułą na pergaminie w języku greckim, datowany na wiek IX. Jest jednym z nielicznych rękopisów pisanych złotem. Przechowywany jest w Petersburgu. Rękopis nie zachował się w całości, część jego kart zaginęła. Tekst rękopisu jest niejednorodny i w różnych partiach prezentuje różne tradycje tekstualne. Rękopis cieszy się zainteresowaniem ze strony krytyków tekstu, najwyżej oceniany jest jego tekst w Ewangelii Marka. Wykorzystywany jest w krytycznych wydaniach greckiego Nowego Testamentu.

Rękopis był przechowywany w klasztorze Jana, koło Houmish-Khan, w Poncie, nad Morzem Czarnym. W 1829 roku archimandryta Pontu Sylvester podarował rękopis dla rosyjskiego cara. W tym też roku został sprowadzony do Petersburga. Powiedziano przy tym, że rękopis został sporządzony własnoręcznie przez cesarzową Teodorę[11][12], co było zapewne lokalną legendą[13]. Rękopis odtąd jest przechowywany w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej (Ms. 53)[14][15].

Zaproponuj artykuł

Zmiany

Tu możesz śledzić ostatnie zmiany w wybranych kategoriach:

Chrześcijaństwo - Katolicyzm

Do zrobienia

Do sprawdzenia i rozwinięcia


Projekty tematyczne

Open bible 01 01.svg
Ichthus.svg
Herb sac.svg
ReligijneSymbole.png
Accessories-dictionary.svg
Projekt Biblia Projekt Chrześcijaństwo Projekt Pallotyni Projekt Religioznawstwo Biblioteka teologiczna

Portale tematyczne

Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG
SaintIcon.PNG
Flag of the Vatican City.svg
StAnthony.jpg
Herb sac.svg
Geburt Christi Pescoller senior 1923.jpg
Biblia Święci Watykan Zakony Pallotyni Boże Narodzenie
ChristianitySymbolWhite.PNG
OrthodoxCross.svg
Lutherrose.svg
Chrześcijaństwo Prawosławie Protestantyzm

Przypisy

 1. Zmarł szwajcarski kardynał Gilberto Agustoni (pol.). Radio Watykańskie, 2017-01-14. [dostęp 2017-01-16].
 2. Kard. Ryłko archiprezbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej (pol.). Radio Watykańskie, 2016-12-28. [dostęp 2016-12-31].
 3. Kard. Tauran: dialog z islamem tak, ale nie „uległość” (pol.). Radio Watykańskie, 2016-12-20. [dostęp 2016-12-23].
 4. Laos: beatyfikacja ofiar komunizmu. Radio Watykańskie, 2016-12-11. [dostęp 2016-12-12].
 5. Papież XXIII edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Radio Watykańskie, 2016-11-24. [dostęp 2016-11-29].
 6. Anatolios, Khaled (2011). „2. Development of Trinitarian Doctrine: A Model and Its Application”. Retrieving Nicaea. Grand Rapids: BakerAcademic. s. 44. ISBN 080103132X.” Ariusz, który był urodzony w Libii, był szanowanym ascetą i prezbiterem w kościele Baucalis w Alexandrii.”.
 7. Por. W. Myszor: Arianizm. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 1. s. 327.
 8. O’Carrol, Michael: Trinitas: A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity. 1987, s. 23.
 9. Atanazy, Epistula Adelph. 3-4.
 10. Gregory 1908 ↓, s. 68.
 11. Gregory 1900 ↓, s. 203.
 12. Muralt 1864 ↓, s. 29-30.
 13. Waltz 2007 ↓.
 14. Aland i Aland 1995 ↓, s. 129.
 15. INTF Cod. 565 ↓.

Uwagi