Portal:Psychologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopediiTa strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych psychologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Psychologia to młoda, interdyscyplinarna nauka, której przedmiotem jest człowiek, mechanizmy i prawa rządzące jego procesami psychicznymi i zależne od nich zachowania. Psychologia zajmuje się także definiowaniem zdrowia psychicznego, czyli tym, czy dane zachowanie znajduje się w granicach normy, czy jest przejawem patologii.

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutajArtykuł miesiąca Artykuł miesiąca - luty 2012
Błąd konfirmacji (nazywany też efektem potwierdzania lub strategią konfirmacyjną) to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.
Sylwetka miesiąca Sylwetka miesiąca
Jan Strelau

Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Wolnym Mieście Gdańsku) – polski profesor psychologii, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.

W latach 1957–2001 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1976 otrzymał tytuł naukowy profesora. Założył na UW pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył na tej uczelni Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988), a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych...


Psycholodzy
INFO Czy wiesz, że...

... kreatywność ma ponad 60 różnych definicji w literaturze psychologicznej? Jedna z nich definiuje kreatywność jako proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.


Do zrobienia Artykuły do napisania
 1. ACL (test) (ACL (psychologia)) – test do badania samooceny wg psychologii
 2. akt psychiczny
 3. aktywność (RTT)
 4. atmokineza
 5. ambidekster
 6. bagno behawioralne
 7. Biowładza – (de, en)
 8. blok mięśniowy
 9. błąd hojności
 10. bodziec uwarunkowany
 11. brytyjska skala umiejętności
 12. cebulowa teoria szczęścia
 13. charakter oralny
 14. dobrostan
 15. drgawki dysocjacyjne
 16. dwulicowość
 17. edykrofil - syn zabija matkę i uprawia sex ze zwłokami (Kevin Davis Teksas, bodajże też w Białymstoku ktoś)
 18. Efekt Mandeli
 19. Efekt Marra (zob. Andrew Marr)
 20. faza autyzmu
 21. faza bezobiektualna (narcyzm pierwotny wg Freuda)
 22. faza depresyjna
 23. faza praktykowania
 24. faza różnicowania
 25. faza schizoparanoidalna
 26. faza symbiotyczna (faza symbiozy)
 27. formalna charakterystyka zachowania (FCZ)
 28. freudowska projekcja wsteczna
 29. gejdar
 30. geneza lęku
 31. hiperstezja
 32. idealizm młodzieńczy
 33. idee irracjonalne Ellisa
 34. impuls popędowy
 35. impulsywność
 36. inwersja (psychologia)
 37. kompromitacja
 38. kazuistyka Freuda
 39. klasyczna koncepcja aktywacji
 40. koluzja
 41. krytycyzm myślenia
 42. kryzys ćwierci - en:quarter life crisis
 43. lęk anichilistyczny
 44. lokoterapia
 45. morologia - nauka o głupocie (de)
 46. mowa udziecinniona
 47. Neospirytyzm
 48. obraz ciała
 49. odwracanie sensu (mechanizm obronny)
 50. pamięć syntaktyczna
 51. pantomimika
 52. parentyfikacja
 53. pochodne nieświadomego
 54. poczucie bezpieczeństwa
 55. policjanci i złodzieje
 56. poliseksualizm
 57. popędy cząstkowe
 58. poznawcza teoria pobudzenia
 59. pozytywne oznaczanie
 60. proces pobudzenia
 61. Profiler – osoba zajmująca się tworzeniem profili psychologicznych
 62. przeciwopór
 63. przepisywanie symptomu (strategia zalecania symptomu)
 64. przepracowanie
 65. przystosowanie
 66. przywiązanie
 67. psychokulturalizm
 68. psychologia popularna (en)
 69. psychologia prenatalna
 70. psychologia małżeństwa i rodziny
 71. psychologia reklamy
 72. psychologia suicydalna
 73. psychologia zarządzania - kwalifikacje społeczne technika administracji
 74. psychologizacja
 75. psychoterapia holistyczna
 76. psychoterapia rodzin
 77. psychoterapia strategiczna
 78. psychozofia – dyscyplina poznania siebie (na ile mądrość pozwoli Ci być szczęśliwym)
 79. reakcja (behawioryzm)
 80. retroaktywność
 81. rozwój psychoruchowy
 82. rozwój psychiczny
 83. rozwój umysłowy
 84. selektywny brak uwagi
 85. self
 86. sentyment
 87. Siła woli – zagadnienia związane z siłą woli.
 88. skrypty seksualne
 89. socjalizacja rodzajowa
 90. STAI Kwestionariusz samooceny – kwestionariusz do badania samooceny wg badania psychologicznego
 91. stereotypia ruchowa
 92. strategia powstrzymywania
 93. strategia pozycyjna
 94. strefa najbliższego rozwoju
 95. styl zachowania
 96. subiektywna schematyzacja odbioru
 97. symbolizacja
 98. syndrom grzecznego chłopca
 99. systemowa terapia rodzinna
 100. szantaż emocjonalny
 101. tantrum
 102. teoria dopasowania łącznego
 103. teoria regeneracji uwagi
 104. teoria autoafirmacji
 105. teoria łączenia się strumieni intelektualnych
 106. teoria oczekiwań interpersonalnych
 107. teoria opanowywania trwogi
 108. teoria porównań społecznych
 109. teoria poznawczego uczenia się
 110. teoria przyczynowości
 111. teoria roli społecznej
 112. teoria rozcieńczania zasobów
 113. teoria rozwoju poznawczego Piageta
 114. teoria równości
 115. teoria samopotwierdzania
 116. teoria środowiskowa
 117. teoria wpływu społecznego
 118. teoria wybitnej osoby
 119. teoria wyrozumowanego działania
 120. terapia redecyzji
 121. psychoterapia poznawczo-behawioralna
 122. psychoterapia poznawcza
 123. trening czystości
 124. triada neurotyczna
 125. triada psychotyczna
 126. tulpa
 127. tulpa tybetańska
 128. tunel poznawczy
 129. uczucia wyższe
 130. uległość
 131. umiejętności społeczne
 132. uodpornienie postawy
 133. umiejętność
 134. urojenia hipochondryczne
 135. urojenia odnoszące
 136. urojenia wpływu
 137. utrata świadomości
 138. uzasadnianie wysiłku
 139. wyobrażenia przestrzenne
 140. wymuszona uległość
 141. wytrzymałość (RTT)
 142. zaburzenia emocjonalne
 143. zaburzenia histeryczne
 144. zaburzenia koncentracji uwagi
 145. zaburzenia reaktywne
 146. zaburzenia tożsamości
 147. zachowanie wyuczone
 148. Zakon Panari - organizacja związana z manipulacją/uwodzeniem
 149. zauroczenie - eng. limerence
 150. Zdrada psychiczna
 151. zjawiska hipnotyczne
 152. zmienna aprobaty społecznej
 153. związek partnerski
 154. żądza

Biogramy


Do zrobienia Artykuły do rozszerzenia
Nowe Nowe artykuły

efekt kontrastu (2012-01-05)efekt wyświadczonej przysługi (2012-01-10)drugi język (2012-01-12)familiocentryzm (2012-01-16)mowa przełykowa (2012-01-17)heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (2012-01-21)eurosieroctwo (2012-01-25)tetrafobia (2012-01-31)

Na medal Artykuły na medal
Artykuły z dziedziny psychologii, które w drodze głosowania zostały uhonorowane medalem:

atrakcyjność fizyczna - eksperyment Milgrama - dysonans poznawczy - mimika - postawa ciała - rytuał

Ze względu na swą objętość drzewo kategorii znajduje się na osobnej stronie

Obszary zainteresowań

Podstawowe pojęcia

Szkoły i paradygmaty w psychologii

Prekursorzy


Historyczne szkoły psychologii


Paradygmaty psychologii
analiza transakcyjna | behawioryzm | Gestalt | introspekcjonizm | psychoanaliza | psychologia ewolucyjna | psychologia egzystencjalna | psychologia humanistyczna | psychologia systemowa | psychologia transpersonalna | psychologia zorientowana na proces | teoria pola | teoria społecznego uczenia się

Psychoterapia

Pokrewne dziedziny nauki

Współpraca

Szeroki zakres tematyczny i skomplikowana struktura zagadnień wymaga współpracy i dyskusji.
Zapraszamy do wyrażania opinii.

Inne portale tematyczne w polskiej Wikipedii

Psychologia w projektach siostrzanych