Portal:Socjologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Socjologia w polskojęzycznej Wikipedii

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych socjologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Socjologia to jedna z nauk społecznych zajmująca się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy w małych grupach społecznych. Przedmiotem tej nauki są zarówno względnie trwałe struktury społeczne jak i przemiany społeczeństw.


Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Artykuł miesiąca Artykuł miesiąca     edytuj

Rycina z początku XVIII wieku przedstawiająca biuro. Widoczna jest na niej pisemna forma komunikacji oraz zbiory archiwalne w tle

Biurokracja (do słów fr. bureau - urząd i gr. kratos - władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem lub typ organizacji społecznej charakterystyczny dla zracjonalizowanego społeczeństwa nowoczesnego.

Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego stanowiła ona typ idealny. Dla Webera była ona najbardziej zracjonalizowaną formą władzy i doskonałą maszyną, jednak zauważał w niej problem dehumanizacji, Na podstawie dokonanych analiz, twierdził, że sprawniej funkcjonują biurokracje w przedsiębiorstwach kapitalistycznych, niż w administracji państwowej

INFO Czy wiesz ...    edytuj

Pojęcia Podstawowe pojęcia     edytuj

Pokrewne dziedziny Pokrewne dziedziny nauki     edytuj

Sylwetka miesiąca     edytuj

George Herbert Mead.jpg

George Herbert Mead (ur. 27 lutego 1863, zm. 26 kwietnia 1931) – amerykański filozof, socjolog i psycholog. Był jednym z twórców pragmatyzmu, przede wszystkim pragmatyzmu społecznego. Stworzył koncepcję "interakcjonizmu symbolicznego".

George Mead, podobnie jak przedstawiciele psychologii ewolucyjnej i eksperymentalnej, uważał komunikację symboliczną za rozwinięcie zwierzęcych sposobów wyrażania emocji przy pomocy odgłosów, gestów i grymasów, niemniej w odróżnieniu od psychologów ewolucyjnych nie przenosił zagadnienia genezy zjawiska komunikacji symbolicznej na jego funkcję. Mead sądził, że komunikacja zachodząca wśród ludzi pełni znacznie poważniejszą rolę niż wyrażanie emocji u zwierząt. Umiejętność wyrażania emocji w królestwie przyrody wspomaga bowiem naturalne dla danego gatunku zachowania dostosowawcze, w świecie kultury zaś komunikacja symboliczna kreuje ludzką „naturę”.

Nowe Nowe artykuły     edytuj

Zalążek miesiąca Zalążek miesiąca     edytuj

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu naturalizm, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się on stać artykułem na medal! Fragmenty artykułu:

Naturalizm (fr. naturalisme) - kierunek w socjologii w drugiej połowie XIX wieku powstały na podłożu ewolucjonizmu. Naturaliści zakładali, że zjawiska społeczne można opisywać analogicznie do zjawisk w świecie przyrody i badać je tymi samymi metodami. Podejście to zakładało możliwość redukcji zjawisk społecznych do poziomu zjawisk przyrodniczych.

Wikiportal Współpraca     edytuj

Zachęcamy do śmiałego edytowania stron związanych z socjologią. Jeżeli chcesz pomóc przy pracy nad portalem lub szerzej, nad artykułami socjologicznymi, to zapraszamy na stronę projektu.

Inne portale tematyczne na polskiej Wikipedii

Portal.svg