Postępowanie uproszczone cywilne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Postępowanie uproszczone – jedno z postępowań odrębnych, uregulowane Kodeksem postępowania cywilnego.

Przepisy dotyczące tegoż postępowania wprowadzono do KPC mocą ustawy z 2000.

Przedmiot postępowania[edytuj | edytuj kod]

Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się do określonej kategorii spraw, które są rozpatrywane przez sąd rejonowy. Są to następujące sprawy[1]:

 • o roszczenia wynikające z umów (pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł; w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji przy sprzedaży lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przy sprzedaży konsumenckiej – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 20 tys. zł);
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu według art. 5051 kpc to jest tak długo, jak właściwy pozostaje sąd rejonowy, czyli jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przenosi 75 tys. złotych.

Istota uproszczenia postępowania[edytuj | edytuj kod]

 • niedopuszczalna jest zmiana powództwa,
 • nie stosuje się przepisów o opinii biegłego,
 • możliwe jest zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji (gdy wszyscy uprawnieni zrzekną się prawa do wniesienia apelacji, wyrok uprawomocnia się),
 • apelację oprzeć można na zarzutach[2]:
  • naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy (nie jest zatem konieczne, by miało rzeczywiście wpływ),
 • apelację sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego,
 • istnieje możliwość rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym (chyba że strona w apelacji bądź w odpowiedzi na apelację zażądała, by przeprowadzono rozprawę[3],
 • sąd drugiej instancji nie przeprowadza co do zasady postępowania dowodowego (są jednakże dwa wyjątki: 1) sąd może dopuścić dowód z dokumentu, 2) sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, gdy apelacja została oparta na późniejszym wykryciu okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, z których strona nie mogła skorzystać przed sądem pierwszej instancji),
 • nie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
 • zamiast zwykłej opłaty stosunkowej stosuje się cztery stawki stałe zależne od wartości przedmiotu sporu.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Joanna Studzińska, Paweł Cioch: Postępowanie cywilne. Warszawa: C. H. Beck, 2017, s. 506. ISBN 978-83-255-9915-7.
 2. Studzińska, Cioch 2017 ↓, s. 507.
 3. Studzińska, Cioch 2017 ↓, s. 508.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]