Postulat monotoniczności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Postulat monotoniczności – w teorii wyboru społecznego, kryterium oceny metod głosowania opisujące, czy wzrost poparcia dla jednej z opcji wyłącznie zwiększa szansę na jej zwycięstwo.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pojęcie monotoniczności wywodzi się z matematyki, gdzie jest stosowane do opisu funkcji. Jak wskazali Brams i Fishburn, paradoksalne naruszenia monotoniczności opisano, jeszcze bez stosowania tej nazwy, w kontekście debat nad stosowaniem głosowania alternatywnego (IRV) już w 1910 w Wielkiej Brytanii i 1913 w Irlandii. Arrow posługiwał się w Social Choice and Individual Values z 1951 słabszą postacią postulatu monotoniczności, którą nazwał kryterium pozytywnego związku wartości indywidualnych i społecznych. Korzystający z koncepcji Arrowa May zauważył w 1952, że można ją nazywać „pozytywną monotonicznością”. Formalną analizę przypadku IRV, obejmującą twierdzenie określające część reguł podatności na ten paradoks, przedstawił w 1973 Smith. Fishburn opublikował w latach 1977–1982 szerokie opracowania zagadnienia, doprecyzowujące definicje[1][2][3][4][5][6]. Maskin posługiwał się terminem monotoniczności w nieco innym sensie, dlatego literatura odwołuje się do tego odmiennego znaczenia przy pomocy określenia „monotoniczność Maskina”[4].

Według Lissowskiego, monotoniczność jest „najbardziej oczywistą cechą, jakiej [można] oczekiwać od procedury głosowania (…). Jest to wymaganie tak naturalne, że może się wręcz wydawać dziwne, że niektóre procedury go nie spełniają”. Dodaje on, że uważa to kryterium za rzeczywiście (praktycznie) istotne, i zgadza się z opinią Bramsa, według którego skutki odstępstw od monotoniczności są „moralnie nieakceptowalne”[7]. Także według Fishburna, monotoniczność jest jednoznacznie pożądaną cechą procedur decyzyjnych[8]. Felsenthal i Nurmi napisali, że uważają naruszenia monotoniczności za „najpoważniejszą patologię, jaka może dotknąć procedur wyborczych”[4].

Opis[edytuj | edytuj kod]

tekst alternatywny
Płaszczyzny reprezentujące działanie trzech typów ordynacji (w kolumnach) na czterech przykładach sytuacji w dwuwymiarowych scenach politycznych (w wierszach), bez głosowania strategicznego. Kółka oznaczają ideologiczne położenie kandydatów. Kształt i barwa obszarów określa, która opcja wygrywa według danej metody, zależnie od ideologicznego położenia medianowego wyborcy. Metoda głosowania alternatywnego (ostatnia kolumna) nie spełnia kryterium monotoniczności, co jest odzwierciedlane graficznie przez łamany kształt regionów.

Kryterium monotoniczności jest formalizacją idei, że wzrost poparcia danej opcji w elektoracie, ceteris paribus, nie powinien nigdy utrudniać, a tylko pomagać jej w zwycięstwie[4][9].

Opis formalny[edytuj | edytuj kod]

Klasyczne definicje pojęcia zakładają stałą wielkość elektoratu (tj. brak absencji wyborczej)[4].

Zgodnie z notacją Hamana, dla funkcji wyboru społecznego na zbiorach preferencji i alternatyw oraz relacji preferencji ścisłej nieścisłej lub obojętności definicje różnych form monotoniczności można określić przy pomocy dwóch profili preferencji i które spełniają warunek[10]:

czyli różnią się tylko preferencją indywidualną co najmniej jednego wyborcy tylko w stosunku do co najmniej jednej pary alternatyw i zawsze na niekorzyść i korzyść [10].

Funkcja wyboru społecznego spełnia kryterium pozytywnego związku wartości indywidualnych i społecznych (Arrowa) wtedy i tylko wtedy, gdy czyli gdy dodatkowa różnica – na niekorzyść i korzyść – nie usuwa ze zbioru zwycięzców[10].

Spełnia ona kryterium monotoniczności wtedy i tylko wtedy, gdy czyli gdy poza powyższym warunkiem, nie dodaje do zbioru zwycięzców opcji [10].

Spełnia kryterium mocnej monotoniczności wtedy i tylko wtedy, gdy czyli gdy poza wszystkimi powyższymi warunkami, nie pozostawia w zbiorze zwycięzców opcji [10].

Zgodnie z twierdzeniem wykazanym przez Smitha w pracy z 1973, żaden system preferencyjny obejmujący dwa lub więcej etapów (tj. sekwencyjny lub z dogrywką) z nietrywialnym przeliczaniem punktów, nie jest monotoniczny[11].

Monotoniczność w sensie Maskina jest podobna do kryterium monotoniczności w wersji Arrowa, nie uwzględnia jednak warunków typu ceteris paribus, przez co – jak wskazują Felsenthal i Nurmi – własności tej nie spełnia praktycznie żadna typowa metoda wyborcza[4].

Zmienny elektorat[edytuj | edytuj kod]

Naruszenia monotoniczności w elektoracie o zmiennej wielkości były opisywane jako osobne „paradoksy”, w szczególności tzw. no-show paradox[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. 8.6. The Monotonicity Paradox, [w:] Steven J. Brams, Peter C. Fishburn, Approval voting, wyd. 2, New York: Springer, 2007, s. 144, 148–149, ISBN 0-387-49895-8, OCLC 174143534 [dostęp 2022-09-06].
 2. Richard Frederick Cavendish i inni, Report of the Royal commission appointed to enquire into electoral systems, with appendices, Royal Commission on Systems of Election, Londyn: Printed for H.M. Stationery office by Eyre and Spottiswoode, ltd., 1910, s. 21 [dostęp 2022-09-06].
 3. James Creed Meredith, Proportional representation in Ireland, Dublin & Londyn: E. Ponsonby, Ltd. & Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., Ltd., 1913, s. 93 [dostęp 2022-09-06].
 4. a b c d e f g Dan S. Felsenthal, Hannu Nurmi, Monotonicity Failures Afflicting Procedures for Electing a Single Candidate, SpringerBriefs in Economics, Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 4–7, DOI10.1007/978-3-319-51061-3, ISBN 978-3-319-51060-6 [dostęp 2022-09-06].
 5. Kazimierz Rzążewski, Wojciech Słomczyński, Karol Życzkowski, ¡Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 227, ISBN 978-83-7666-283-1, OCLC 929985505 [dostęp 2022-09-06].
 6. Peter C. Fishburn, The theory of social choice, Princeton, New Jersey 1973, s. 24, ISBN 978-1-4008-6833-9, OCLC 905863087 [dostęp 2022-09-06].
 7. Grzegorz Lissowski, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2001, s. 147–148, ISBN 83-88495-21-6, OCLC 749201287 [dostęp 2022-09-06].
 8. Peter C. Fishburn, Monotonicity paradoxes in the theory of elections, „Discrete Applied Mathematics”, 4 (2), 1982, s. 119, DOI10.1016/0166-218X(82)90070-1 [dostęp 2022-09-06] (ang.).
 9. Steven J. Brams, Peter C. Fishburn, 4. Voting procedures, [w:] Kenneth J. Arrow, Amartya K. Sen, Kotaro Suzumura (red.), Handbook of Social Choice and Welfare, t. 1, Handbook of Social Choice and Welfare, Elsevier, styczeń 2002, s. 183, ISBN 978-0-444-82914-6 [dostęp 2022-09-06] (ang.).
 10. a b c d e Jacek Haman, Demokracja, decyzje, wybory, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2003, s. 83, ISBN 83-7383-035-9, OCLC 249763213 [dostęp 2022-09-06].
 11. John H. Smith, Aggregation of Preferences with Variable Electorate, „Econometrica”, 41 (6), 1973, s. 1036, DOI10.2307/1914033, ISSN 0012-9682, JSTOR1914033 [dostęp 2022-09-06].