Powódź

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Powódź we Wrocławiu w 1997 r.
Oznaczenia wysokości wezbranej wody na Łabie – ściana pałacu Pillnitz w Dreźnie

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądudolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi mają istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.

14 września 2005, dwa tygodnie po przejściu huraganu Katrina, który spowodował awarię wałów przeciwpowodziowych w Nowym Orleanie

Według art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – powódź to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych[1].

Rodzaje powodzi i ich klasyfikacja[edytuj | edytuj kod]

Powodzie w Polsce ze względu na proces powstawania, wezbrania można podzielić na typy:

 • opadowe – których przyczyną są opady:
  • ulewne lub nawalne, czyli o dużym natężeniu,
  • rozlewne, czyli długotrwałe, na dużym obszarze zlewnym.
 • roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu,
 • zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych,
 • sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach.

Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być różne: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Paradoksalnie, na terenach suchych częstym i bardzo groźnym zjawiskiem jest tzw. powódź błyskawiczna. Na terenach zurbanizowanych zagrożeniem jest powódź miejska[2].

Wielkość powodzi określa się w 3-stopniowej skali:

 • zwyczajne,
 • wielkie,
 • katastrofalne.

Zasięg powodzi określa się również w 3-stopniowej skali:

 • małe – o zasięgu lokalnym,
 • średnie – o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa,
 • duże – o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.

Powodzie można również podzielić na naturalne i antropogeniczne (awarie lub niewłaściwe gospodarowanie urządzeniami hydrotechnicznymi).

Historyczne powodzie w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Powódź na Wiśle z 1813 przedstawiona na rycinie Michała Andriollego z roku 1886 pt. „Wisła”.
Zygmunt III Waza, król polski, zatwierdza orzeczenie rewizorów wysłanych do miasta Solca dla ustalenia szkód wyrządzonych przez powódź i nadaje miastu mostowe.
Powódź w Warszawie w 1867

Źródło:

Jana Długosza, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tomy od 1 do 12[5]

R. Girguś i W. Strupczewski, 1965, Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI[6].

Największe powodzie XX wieku[edytuj | edytuj kod]

 • 1911 r. – wylała chińska rzeka Jangcy, zginęło ok. 100 tys. osób.
 • 1931 r. – powódź w Chinach na Huang He spowodowała śmierć 3,7 mln ludzi.
 • 1939 r. – powódź u ujścia Huang He, do 500 tysięcy ofiar śmiertelnych.
 • 1942 r. – powódź w ujściowych odcinkach Gangesu i Brahmaputry, śmierć 42 tys. ludzi.
 • 1948 r. – w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) wielka powódź roztopowa pozbawiła dachu nad głową 2000 osób.
 • 1953 r. – styczniowy sztorm u wybrzeża Morza Północnego zniszczył 500 km wałów morskich, 1600 km² powierzchni Belgii i Holandii znalazło się pod wodą, zginęło 1800 osób, zostało zniszczonych 43 tys. domów, zasolenie gleby uniemożliwiło uprawę zalanych gruntów rolnych przez kilka kolejnych lat.
 • 1953 r. – spiętrzenie poziomu morza i wywołane nim cofki we Wschodniej Anglii spowodowały śmierć 300 osób.
 • 1953 r. – jedna z najrozleglejszych współczesnych powodzi – w Amazonii zalane 4640 tys. km², brak większych strat ze względu na minimalną gęstość zaludnienia obszaru objętego powodzią.
 • 1966 r. – obfite opady w północnej części Włoch (w 40 godzin 1/3 rocznej sumy opadowej) spowodowały nagłe wezbranie rzek. Oprócz wielkich strat materialnych życie straciły 144 osoby. Ucierpiały zabytki Florencji (zniszczone 1400 dzieł sztuki, zalany zbiór 1 mln książek Biblioteki Narodowej), 33 zabitych floreńczyków. Powódź tę ocenia się jako koronny przykład następstw deforestacji stoków.
 • 1970 r. – majowa powódź w Transylwanii i Karpatach rumuńskich wskutek opadów deszczu i śniegu.
 • 1970 r. – powódź w Bangladeszu, według różnych szacunków 300 tys. -1 mln zabitych.
 • 1974 r. – wielka powódź w Australii – w ciągu 17 godzin zanotowano 480 mm opadu, w miejscowościach Darwin i Broome (Australia Zachodnia i Północna) poziom wody sięgnął wysokości słupów telegraficznych. Zginęło 200 osób, a ponad 20 tys. straciło dach nad głową.
 • 1986 r. – wylew Missisipi w Stanach Zjednoczonych objął powierzchnię 9,5 mln km².
 • 1991 r. – lipcowa powódź w Chinach określana jako „powódź XX w.”, 1400 ofiar śmiertelnych.
 • 1992 r. – w listopadzie na Filipinach 2-3 tys. ofiar wskutek tzw. flash flood (nagła powódź po intensywnych opadach).
 • 1993 r. – lipcowa powódź Missisipi i Missouri związana z działaniem El-Nino, w 9 stanach USA rzeki zalały 44 tys. km², zniszczyły 50 tys. domów, powodując śmierć 50 osób i straty materialne szacowane na 125 mld $.
 • 1993 r. – fala tsunami o wysokości 30 m zalała wyspę Okushiri-To na zach. od Hokkaido (Japonia) powodując śmierć 300 osób.
 • 1994 r. – wielkie wystąpienie z brzegów Renu, nad którym zachowało się jedynie 10% naturalnych terenów zalewowych w wyniku antropopresji i utwardzania powierzchni, podtopiona Kolonia (Niemcy).
 • 1998 r. – w wyniku powodzi w Chinach i Korei Południowej straciło życie ponad 3,5 tys. ludzi, ucierpiało ok. 240 mln osób, zniszczonych zostało 21,5 mln ha upraw, straty materialne wyniosły 30 mld $.
 • 1998 r. – powodzie w Bangladeszu w okresie od czerwca do września pochłonęły życie 4,5 tys. osób.
 • 1998 r. – wezbrania rzek w Polsce i Czechach, zginęły 52 osoby.
 • 2000 r. – listopadowa powódź w Hat Yai, największym mieście w południowej Tajlandii, śmierć poniosło 50 osób, ponad 10 tys. osób straciło dach nad głową.
 • 2000 r. – listopadowa powódź po gwałtownych deszczach w Indonezji ze skutkiem śmiertelnym dla 86 osób.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625).
 2. S. Bednarczyk, T. Jarzębińska, S. Mackiewicz, E. Wołoszyn, Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk 2006, str. 14, 32
 3. R. Borowski, Wielka powódź z 1829 roku w Gdańsku, trojmiasto.pl z 16.07.2016 [dostęp: 17.07.2016]
 4. Polona [online], polona.pl [dostęp 2024-02-21] (pol.).
 5. Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego [online], Polona.pl, 16 stycznia 2024 [dostęp 2024-02-21] (pol.).
 6. https://bibliotekanauki.pl/books/2163376.pdf

Literatura[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]