Przejdź do zawartości

Powiat gnieźnieński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Powiat gnieźnieński
powiat
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 wielkopolskie

TERC

3003

Siedziba

Gniezno

Starosta

Tomasz Budasz

Powierzchnia

1254,34 km²

Populacja (31.12.2019)
• liczba ludności


145 418[1]

• gęstość

115,9 os./km²

Urbanizacja

62,6%

Tablice rejestracyjne

PGN

Adres urzędu:
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
Szczegółowy podział administracyjny
Plan powiatu gnieźnieńskiego
Liczba gmin miejskich

1

Liczba gmin miejsko-wiejskich

4

Liczba gmin wiejskich

5

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Strona internetowa

Powiat gnieźnieński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gniezno.

Pod nazwą powiat gnieźnieński funkcjonowała również jednostka administracyjna m.in. w okresie I Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej (1919–1939) oraz w latach Polski Ludowej (1945–1975).

W skład powiatu wchodzą:

Przed 1 stycznia 1999 r. wszystkie gminy powiatu należały do województwa poznańskiego, z wyjątkiem gminy Witkowo, która należała do województwa konińskiego oraz gminy Trzemeszno, która należała do województwa bydgoskiego.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku[2] powiat zamieszkiwało 145 418 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwały 145 393 osoby[3].

Powiat gnieźnieński to znaczące miejsce na kulturowej i historycznej mapie Wielkopolski. Prawdopodobnie na obszarze Ostrowa Lednickiego Mieszko I przyjął chrzest, wprowadzając kraj w krąg kultury chrześcijańskiej. W gnieźnieńskiej archikatedrze złożone zostały szczątki św. Wojciecha – patrona Polski. W Gnieźnie krzyżuje się też najstarsza trasa turystyczna w kraju – Szlak Piastowski. To jeden z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Obejmuje miejscowości związane z historią panowania rodu Piastów do roku 1370. Szlak Piastowski przebiega przez obszar dwóch województw: wielkopolskiego oraz kujawsko–pomorskiego. Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema przecinającymi się w Gnieźnie trasami. Silnym elementem gospodarki powiatu gnieźnieńskiego jest turystyka. Na jego terenie funkcjonuje odcinek Szlaku św. Jakuba, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Kłeckich Świątyń, Szlak Pałaców i Dworów oraz Szlak Śladami Mitów i Legend. Z myślą o rowerzystach w latach 2011–2013 w powiecie wytyczono oraz oznakowano nowe szlaki rowerowe. Powstało pięć, zróżnicowanych pod względem długości i trudności, tras. Każda z nich zaczyna się na gnieźnieńskim rynku i prowadzi przez atrakcje turystyczne powiatu. Atrakcją dla zwolenników aktywnego wypoczynku są liczne zbiorniki wodne, z bardzo popularnym wśród turystów ośrodkiem w Skorzęcinie. Ofertę regionu dopełnia również propozycja ośrodków jeździeckich, fabryk bombek choinkowych, zabytkowa parowozownia i muzea techniki. Główne muzea w powiecie gnieźnieńskim to: Muzeum Archidiecezjalne i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Statystyka[4]

[edytuj | edytuj kod]

Demografia

[edytuj | edytuj kod]
Stan ludności i ruch naturalny (źródło: GUS)
Pozycja Jednostka miary 31.12.2015
liczba ludności ogółem osoba 145 085
mężczyźni osoba 71 167
kobiety osoba 73 918
w miastach osoba 90 376
na wsi osoba 57 709
na 1 km² osoba 116
w wieku przedprodukcyjnym osoba 28 576
w wieku produkcyjnym, w tym: osoba 90 680
w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 58 227
w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 32 453
w wieku poprodukcyjnym osoba 25 829
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 60,0
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 90,4
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 28,5
przyrost naturalny na 1000 ludności - 0,7

Rynek pracy

[edytuj | edytuj kod]
Pracujący (źródło: GUS)
Pozycja Jednostka miary 31.12.2014
pracujący ogółem osoba 32 389
mężczyźni osoba 16 437
kobiety osoba 15 952
pracujący w sekcji:
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo osoba 6 902
przemysł i budownictwo osoba 9 558
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja osoba 6 628
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości osoba 679
pozostałe usługi osoba 8 622
Bezrobocie
pozycja jednostka miary 31.12.2015
liczba bezrobotnych ogółem osoba 4 705
mężczyźni osoba 1 993
kobiety osoba 2 712
zamieszkali na wsi osoba 1 631
z prawem do zasiłku osoba 678
stopa bezrobocia rejestrowanego % 9,3

Podmioty gospodarcze

[edytuj | edytuj kod]
Podmioty gospodarcze (źródło: GUS)
Pozycja Jednostka miary 31.12.2015
podmioty gospodarki narodowej ogółem jedn. gosp. 15 549
sektor prywatny ogółem, w tym: jedn. gosp. 15 079
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jedn. gosp. 138
podmioty według rodzajów działalności:
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo jedn. gosp. 377
przemysł i budownictwo jedn. gosp. 3 846
usługi jedn. gosp. 11 326
Podmioty według klas wielkości:
0 – 9 osób pracujących jedn. gosp. 14 866
10 – 49 osób pracujących jedn. gosp. 547
50 – 249 osób pracujących jedn. gosp. 129
250 – 999 osób pracujących jedn. gosp. 7

Gospodarka

[edytuj | edytuj kod]

W końcu września 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie gnieźnieńskim obejmowała ok. 1,8 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 3,6% do aktywnych zawodowo[5].

Hejnał Powiatu Gnieźnieńskiego

[edytuj | edytuj kod]

Sąsiednie powiaty

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-06-11].
  2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  3. GUS, TABL. II. LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY ORAZ MIGRACJE LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R., 30 czerwca 2020.
  4. w oparciu o dane GUS 31.12.2014 r. oraz 31.12.2015 r.
  5. Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r. [online], stat.gov.pl [dostęp 2019-12-20].