Przejdź do zawartości

Powiat nowotarski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Powiat nowotarski
powiat
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 małopolskie

TERC

1211

Siedziba

Nowy Targ

Starosta

Krzysztof Faber

Powierzchnia

1474,66 km²

Populacja (31.12.2020)
• liczba ludności


191 646[1]

• gęstość

130,1 os./km²

Urbanizacja

29,71%

Tablice rejestracyjne

KNT

Adres urzędu:
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
Szczegółowy podział administracyjny
Liczba gmin miejskich

1

Liczba gmin miejsko-wiejskich

2

Liczba gmin wiejskich

11

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Strona internetowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.

Zmiany administracyjne powiatu nowotarskiego[edytuj | edytuj kod]

 • Kiedy powstała w 1918 r. niepodległa Rzeczpospolita, należało między innymi stworzyć niezależną administrację. Ustrój terytorialny w niepodległym państwie był konsekwencją systemów prawnych państw zaborczych. Podstawą utworzenia administracji na tym terenie była ustawa z 3 grudnia 1920 r. O tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instytucji (województwa) na obszarach byłego Królestwa Galicji i Lodomerii i Wielkiego Księstwa Krakowskiego oraz wchodzących w skład Rzeczypospolitej obszarach Spisza i Orawy. Tak powstał powiat nowotarski i powiat spisko-orawski, składający się z miejscowości przyłączonych z Czechosłowacji przez Radę Ambasadorów w 1920 r. z siedzibą w Nowym Targu[2]. Kres temu powiatowi położyła unifikacja z powiatem nowotarskim dokonana 1 lipca 1925r[3].
 • 1 listopada 1929 r. z powiatu wyłączono gminy: Chabówka, Ponice i Rdzawka, które przyłączono do powiatu makowskiego[4].
 • 1 kwietnia 1932 r. po likwidacji powiatu makowskiego, do powiatu nowotarskiego przyłączono gminy wiejskie: Rabka, oraz utracone wcześniej: Chabówka i Ponice[5].
 • Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1934 w skład powiatu wchodziły trzy miasta: Nowy Targ, Czarny Dunajec oraz Zakopane (Zakopane na mocy ustawy galicyjskiej z 20 października 1933[6]). Oprócz miast uformowano 18 gmin wiejskich: Bukowina, Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Kościelisko, Krościenko, Ludźmierz, Łapsze Niżne, Łopuszna, Ochotnica, Odrowąż, Poronin, Raba Wyżna, Rabka, Szaflary i Szczawnica Wyżna[7].
 • Po zakończeniu II wojny światowej powiat odrodził się w tych samych granicach, ale w innych warunkach politycznych.
 • Istotnym uszczupleniem terytorium powiatu było utworzenie w 1951 r. powiatu miejskiego Zakopane[8]. Spowodowane to było szybkim rozwojem tego miasta, które stało się centrum turystyki i sportów zimowych.
 • Natomiast Rabka jako centrum uzdrowiskowe uzyskała status miasta w 1953 r.[9] Tak więc bilans jeśli chodzi o liczbę miast był taki sam, z tym że powiat stracił istotną część terytorium turystycznego z Zakopanem.
 • Ważnym momentem była przeprowadzona w 1954 r. reforma struktury administracyjnej państwa, która likwidowała gminy, tworząc w ich miejsce gromady z gromadzkimi Radami Narodowymi, jako organami państwowymi. Zburzyło to system strukturalno-przestrzenny oraz przyzwyczajenie mieszkańców.
 • Dlatego 18 lat później wycofano się z tego pomysłu, przywracając ponownie strukturę gmin. Powiat nowotarski podzielono na 16 gmin Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Kościelisko-Witów, Lasek, Ochotnica Dolna, Łapsze Niżne, Łopuszna, Lipnica Wielka, Poronin, Raba Wyżna, Ratułów i Szaflary. Na terenie powiatu znajdowały się też 3 miasta: Nowy Targ, Rabka i Szczawnica-Krościenko
 • Tak więc w porównaniu z katalogiem gmin z 1934r nastąpiły pewne zmiany, nie przywrócono gmin Chochołów i Odrowąż, gmina Ludźmierz zmieniła nazwę na Lasek, a gmina Ciche na Ratułów.
 • W 1973 r. przyłączono z powiatu myślenickiego, sołectwo Skawa[10].
 • Dekada gierkowska w połowie lat siedemdziesiątych to okres wielu zmian administracyjnych w kraju, która nie ominęła również ziemi podhalańskiej. Bardzo ważnym wydarzeniem była likwidacja powiatu nowotarskiego i przyłączenie miast i gmin byłego powiatu do nowego województwa nowosądeckiego w połowie 1975 r.[11]
 • Dla ówczesnych władz ważną rzeczą było konsolidowanie jednostek albo ich podział. I tak w styczniu 1976 r. połączono gminy Lipnica Wielka i Jabłonka w gminę Jabłonka, gminę Ratułów i Czarny Dunajec w gminę Czarny Dunajec, Szaflary i Biały Dunajec w gminę Biały Dunajec. Do gminy Raba Wyżna włączono część obszaru gminy Spytkowice[12].
 • Dalszym krokiem do konsolidacji gmin, było stworzenie w 1977 r. gminy Tatrzańskiej. W jej skład weszły znoszone gminy Poronin, Kościelisko-Witów oprócz Dzianisza i Chochołowa, część gminy Biały Dunajec (Bustryk, Suche, Ząb) oraz część gminy Czarny Dunajec (Nowe Bystre)[13].
 • Wraz z nastaniem przywróceniem niepodległości naszemu krajowi, nastąpił proces demokratyzacji i powołania samorządu gminnego. W maju 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do tych organów. Mieszkańcy mogli wreszcie swobodnie wypowiedzieć się o przynależności do tej, czy innej gminy.
 • I tak rozporządzeniem Rady Ministrów 2 kwietnia 1991 r. utworzono ponownie: gminę Lipnica Wielka z gminy Jabłonka oraz Szaflary z gminy Biały Dunajec[14].
 • W 1994 r. zniesiono gminę Tatrzańską, wyodrębniając miasto Zakopane i tworząc gminy: Kościelisko i Poronin[15]. Z kolei w związku z napełnianiem zbiornika Czorsztyńskiego, uległo zalaniu kilka miejscowości. Co spowodowało wybudowanie nowej wsi Maniowy, gdzie przeniesiono siedzibę gminy Czorsztyn.
 • Finałem tych zmian było dopełnienie reformy administracyjnej, gdzie powołano województwo małopolskie i ponownie powiat nowotarski. W jego skład weszły miasta: Nowy Targ, Rabka i Szczawnica oraz gminy Nowy Targ, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Spytkowice. Łatwo zauważyć, że nie wszystkie dawniejsze gminy weszły ponownie w skład powiatu nowotarskiego. Gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin wraz z Zakopanem, stworzyły nowy powiat tatrzański. W powiecie nowotarskim znalazła się gmina Spytkowice, która przed reformą stanowiła część powiatu suskiego[16].

Struktura powiatu[edytuj | edytuj kod]

W skład powiatu wchodzą:

Według danych z 31 grudnia 2019 roku[17] powiat zamieszkiwały 191 782 osoby. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwały 191 882 osoby[18].

Gminy[edytuj | edytuj kod]

Gmina Ludność (2017)[19] Powierzchnia
 Czarny Dunajec 22 318 218 km²
 Czorsztyn 7611 62 km²
 Jabłonka 18 413 212 km²
 Krościenko nad Dunajcem 6772 57 km²
 Lipnica Wielka 5985 67 km²
 Łapsze Niżne 9299 126 km²
 Nowy Targ (gmina miejska) 33 412 51 km²
 Nowy Targ (gmina wiejska) 23 779 208 km²
 Ochotnica Dolna 8 487 141 km²
 Raba Wyżna 14 591 89 km²
 Rabka-Zdrój

(w tym miasto)

17 272

(12 925)

69 km²

(36 km²)

 Spytkowice 4516 32 km²
 Szaflary 10 980 54 km²
 Szczawnica

(w tym miasto)

7322

(5844)

88 km²

(33 km²)

Razem 190 757 1 474 km²

Demografia[edytuj | edytuj kod]

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 180 987 100 92 402 51,05 88 585 48,95
Miasto 53 746 29,70 28 237 15,60 25 509 14,09
Wieś 127 241 70,30 64 165 35,45 63 076 34,85
 • Piramida wieku mieszkańców powiatu nowotarskiego w 2014 roku[20].


Użytkowanie gruntów[edytuj | edytuj kod]

 • użytki rolne – 55%
 • użytki leśne – 37%
 • pozostałe grunty i nieużytki – 8%

Religia[edytuj | edytuj kod]

Sąsiednie powiaty[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
 2. Dz.U. z 1920 r. nr 111, poz. 768
 3. Dz.U. z 1925 r. nr 63, poz. 441
 4. Dz.U. z 1929 r. nr 81, poz. 600
 5. Dz.U. z 1932 r. nr 1, poz. 3
 6. Dz.U. z 1933 r. nr 81, poz. 596
 7. Dz.U. z 1934 r. nr 68, poz. 594
 8. Dz.U. z 1951 r. nr 20, poz. 161
 9. Dz.U. z 1953 r. nr 42, poz. 208
 10. Dz.U. z 1972 r. nr 50, poz. 324
 11. Dz.U. z 1975 r. nr 11, poz. 92
 12. Dz.U. z 1976 r. nr 1, poz. 12
 13. Dz.U. z 1977 r. nr 20, poz. 82
 14. Dz.U. z 1991 r. nr 2, poz. 8
 15. Dz.U. z 1994 r. nr 132, poz. 671
 16. Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652
 17. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
 18. GUS, TABL. II. LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY ORAZ MIGRACJE LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R., 30 czerwca 2020.
 19. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., tabl. 26
 20. Powiat nowotarski w liczbach [online], Polska w liczbach [dostęp 2016-01-21], liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 21. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2016-01-21].
 22. Co łączy Zakopane, Nowy Targ i Krościenko nad Dunajcem? [online], 24tp.pl, 10 kwietnia 2022 [dostęp 2022-04-11].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]