Prasoznawstwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prasoznawstwo – nauka o szeroko pojętej prasie, środkach masowego przekazu. Nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy (drukowanej, radia i telewizji); w szerszym znaczeniu jest to wiedza o periodycznym komunikowaniu masowym.

Początki prasoznawstwa[edytuj | edytuj kod]

Początki badań nad prasoznawstwem datuje się na koniec XVII w. gdy w 1695 r. Kasper von Stieler wygłosił referat nad społecznym aspektem prasy i tym samym oddzielił prasę jako zjawisko odmienne od literatury. Jednak dopiero pod koniec XIX w. zaczęto dokładniej badać fenomen i znaczenie prasy:

 • 1806 Uniwersytet Wrocławski – seria wykładów z zakresu teorii prasy;
 • 1884 na Uniwersytecie w Bazylei Karl Bücher wygłosił wykład dotyczący socjologii prasy;
 • 1892 opublikowano książkę Stanisława Czarnowskiego Literatura periodyczna i jej rozwój w Polsce;
 • 1910 Max Weber jako pierwszy stworzył tzw. socjologię czasopiśmiennictwa;
 • 1916 powstaje pierwsza placówka prasoznawcza w Niemczech;
 • lata 70. w USA powstaje termin komunikowanie masowe;

Prasoznawstwo w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Termin prasoznawstwo wprowadził do Polski Stanisław Jarkowski, uznawany przez Mirosława Kafela za pioniera polskiego prasoznawstwa, na równi z Wincentem Trzebińskim i Józefem Wasowskim.[1] Jeszcze przed I wojną światową zainicjował prowadzenie badań prasoznawczych oraz utworzenie archiwum prasowego. Po II wojnie był organizatorem Polskiego Instytutu Prasoznawczego. Ponadto stworzył serię Biblioteki Prasowej Polskiej.

Wielką rolę w polskim prasoznawstwie odegrał również Mieczysław Kafel (1912-1971), który jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika o prasoznawstwie.

Instytucje prasoznawcze w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Kierunki badań prasoznawczych[edytuj | edytuj kod]

Badania prawoznawcze zajmują się oddziaływaniem pomiędzy:

 • nadawcą – dziennikarze, redakcja;
 • zawartością – treściami i formami przekazu;
 • mediami – gazetami, czasopismami, radiem, tv;
 • skutkami oddziaływania mediów.

Badanie odbioru mediów polega m.in. na ankietowaniu odbiorców, analizie zawartości mediów, w tym językoznawstwa, a dokładniej badania perswazyjności i zrozumiałości języka, gatunkami dziennikarskimi.

Prawo prasowe[edytuj | edytuj kod]

W Polsce obowiązuje Prawo prasowe – jest to ustawa z 26.01.1984 r. zaś funkcjonowanie pozostałych mediów reguluje ustawa o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 r.

Polskie prawo prasowe gwarantuje m.in. wolność wypowiedzi, prawo do informowania i zbierania, pozyskiwania informacji, ochronę informatorów. Mówi również o jawności życia publicznego (zakaz zatajania faktów) i o zasadzie prawdy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Mieczysław Kafel, Z historii badań nad prasą w Polsce, „Zeszyty prasoznawcze”, IV (1/2), Kraków 1963.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Jan Załubski: Media i medioznawstwo: studia i szkice. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. ISBN 978-83-744-1370-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]