Prawa rachunku zdań

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ważniejsze prawa rachunku zdań[edytuj | edytuj kod]

 • prawo tożsamości (każde zdanie implikuje siebie)
 • prawo podwójnego przeczenia (dowolne zdanie równoważne jest podwójnej negacji tego zdania)
 • prawo łączności koniunkcji
 • prawo łączności alternatywy
 • prawo idempotentności koniunkcji
 • prawo idempotentności alternatywy
 • prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy
 • prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji
prawo to jest odpowiednikiem reguły tertium non datur (łac. trzeciej możliwości nie ma)
 • prawo sprzeczności, czasem także prawo niesprzeczności (nie może być jednocześnie prawdziwe zdanie i jego zaprzeczenie)
 • prawa pochłaniania
inna postać
 • prawo Claviusa (jeżeli zdanie wynika ze swojego zaprzeczenia, to jest prawdziwe)
 • prawo Dunsa Szkota (jeżeli zdanie jest fałszywe, to wynika z niego każde inne zdanie)
 • prawo symplifikacji (jeżeli zdanie jest prawdziwe, to wynika ono z każdego innego)
 • prawo sylogizmu, prawo przechodności implikacji (jeżeli z jednego zdania wynika drugie i z drugiego trzecie, to z pierwszego wynika trzecie)
 • prawa transpozycji
jeżeli z jednego zdania wynika drugie, to z zaprzeczenia drugiego wynika zaprzeczenie pierwszego
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania modus tollendo tollens (łac. sposób zaprzeczający przy pomocy zaprzeczenia)
jeżeli z zaprzeczenia zdania wynika drugie zdanie, to z zaprzeczenia drugiego wynika pierwsze
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania modus tollendo ponens (łac. sposób potwierdzający przy pomocy zaprzeczenia)
jeżeli z jednego zdania wynika zaprzeczenie drugiego, to z drugiego wynika zaprzeczenie pierwszego
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania modus ponendo tollens (łac. sposób zaprzeczający przy pomocy potwierdzenia)
 • prawo odrywania (jeżeli z jednego zdania wynika drugie i pierwsze jest prawdziwe, to drugie należy uznać za prawdziwe)
prawo to jest odpowiednikiem arystotelesowskiej reguły wnioskowania modus ponendo ponens (łac. sposób potwierdzający przy pomocy potwierdzenia)
 • prawo eliminacji implikacji
 • prawo zaprzeczenia implikacji
 • prawo redukcji do absurdu (reductio ad absurdum)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]